Project details

 

Neinvazní bezkontaktní metody identifikace a charakterizace živých mikroorganismů prostřednictvím optické spektroskopie a mikromanipulace

Project Identification:GAP205/11/1687
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor:link to a new windowCzech Science Foundation
Programme / Project Type:Standard Projects -
MU Faculty/Unit:
Faculty of Medicine
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Project Team Member:Ing. Veronika Holá, Ph.D.
Zuzana Kršková
Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Cooperating Organization:
link to a new windowThe Academy of Sciences of the Czech Republic
Responsible Person:Mgr. Ota Samek, Dr.
Publications/Results:more