Project details

 

Matematické a statistické modely v hodnocení výsledků programů screeningu zhoubných nádorů (SCREENMOD)

Project Identification:MUNI/A/0828/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Medicine
MU Investigator:RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.
Project Team Member:Assoc. Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RNDr. Simona Littnerová
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
Mgr. Alena Zoľáková
Publications/Results:more