Project details

 

Detekce a identifikace mykotických původců nozokomiálních infekcí a jejich klinický význam (DIMPNIJKV)

Project Identification:MUNI/A/0810/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Medicine
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Publications/Results:more