Project details

 

Studium mechanismů vzniku některých kardiovaskulárních onemocnění (SMEKAON)

Project Identification:MUNI/A/0846/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Medicine
MU Investigator:Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Publications/Results:more