Project details

 

Aktivační a diferenciační znaky T- a B- lymfocytů u nemocných s primárními hypogamaglobulinémiemi

Project Identification:MUNI/A/0817/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme) - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Medicine
MU Investigator:Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.