Detail projektu

 

Standardizace a sdílení vzdělávací platformy mezi lékařskými fakultami v rámci projektu MEFANET

Kód projektu:CZ.1.07/2.4.00/12.0050
Období řešení:11/2009 - 10/2012
Investor:odkaz do nového oknaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Programový rámec / typ projektu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK) -
Fakulta/Pracoviště MU:
Lékařská fakulta
Řešitel na MU:doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Spolupracující organizace:
odkaz do nového oknaUniverzita Karlova v Praze
odkaz do nového oknaUniverzita Palackého v Olomouci
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Předkládaný projekt navrhuje sdílet digitální vzdělávací obsah v síti lékařských fakult MEFANET (MEdical FAculties NETwork) pomocí interaktivní komunikační platformy. Za tímto účelem bude s využitím moderních ICT navrženo a nastaveno standardizované prostředí pro elektronické publikování, dále budou vytvořeny doporučené metodické postupy pro tvorbu a sdílení digitálního obsahu v síti lékařských fakult. Cílová skupina, kterou tvoří pedagogové a studenti lékařských i zdravotnických oborů, bude seznámena s podstatou a nástroji dostupnými v síti MEFANET prostřednictvím školících seminářů a konferencí, ke kterým budou jako aktivní přispěvatelé přizváni také odborníci z fakultních nemocnic a dalších specializovaných klinických pracovišť. Projekt povede ke zintenzivnění spolupráce, předávání dobré praxe a zkušeností mezi institucemi, které přirozeně vstupují do procesu vzdělávání lékařů a zdravotnických profesionálů.