Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 125


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 5Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 6Letter T, page 6Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 125 records, displayed 21 - 40
Cirkulující mikroRNA jako neinvazivní markery rejekce štěpu u pacientů po srdeční transplantaci (16-30537A)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Cirkulující nukleové kyseliny jako markery progrese mnohočetného myelomu (15-29508A)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Clostridium difficile u dětí (MUNI/A/1172/2015)
MU Investigator:MUDr. Lukáš Homola, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Cytologický a histologický atlas - nová učební pomůcka (MUNI/FR/1204/2015)
MU Investigator:RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
CZECRIN výzkumná infrastruktura pro metodickou podporu a provádění akademických klinických studií, česká část ECRIN-ERIC (LM2015090)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation
more
Development of new MUS81 nuclease inhibitors as chemical biology probe with clinical progression (MUNI/M/1894/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti (MUNI/A/1072/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Dlouhodobé dopady gestačního diabetes mellitus pro metabolické zdraví žen časně postpartum: význam nových diagnostických kritérií (16-28040A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii (GBP302/12/G157)
MU Investigator:Prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2012 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Projects to promote excellence in basic research
more
ECRIN-IA—European Clinical Research Infrastructures Network - Integrating Activity (284395)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2017
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
Efekt diabetického mikroprostředí na vybrané procesy při vzniku kolorektálního karcinomu, jeho klinický průběh a odpověď na terapii (GA16-14829S)
MU Investigator:Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
E-learningový kurz - Soukromí pacienta a mlčenlivost zdravotnického pracovníka (MUNI/FR/1509/2015)
MU Investigator:Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
ELEKTRONICKÁ OPORA PRO TVORBU SEMINÁRNÍCH PRACÍ - ODBORNÁ OŠETŘOVATELSKÁ PRAXE NA CHIRURGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH (MUNI/FR/0954/2015)
MU Investigator:Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Elektronická studijní podpora pro předměty Edukace v práci sestry, Edukace v práci nutričního terapeuta, Edukace v práci dentálního hygienisty a Základy edukace a pedagogiky (MUNI/FR/1019/2015)
MU Investigator:Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Endonuleázová a translokázová aktivita v restrikčních-modifikačních komplexech typu I (GAP207/12/2323)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
EuroStemCell - European Consortium for Communicating Stem Cell Research (652796)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2015 - 2/2018
Investor/Programme:European Union / Horizon 2020
more
Experimentální farmakologický vývoj v neuropsychiatrii a onkologii (MUNI/A/1284/2015)
MU Investigator:PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Fenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický význam (15-30062A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Genetická a epigenetická patofyziologie vybraných stavů (MUNI/A/1426/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Genomová variabilita treponem během experimentální infekce (GP14-29596P)
MU Investigator:Mgr. Michal Strouhal, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 125 records, displayed 21 - 40