Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 143


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 5Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 6Letter T, page 7Letter U, page 7Letter V, page 7Letter W, page 7Letter X, page 7Letter Y, page 7Letter Z, page 7
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 143 records, displayed 61 - 80
Mocenské roviny ve třídě a jejich vliv na soudržnost třídního kolektivu (MUNI/21/ROZ/2014)
MU Investigator:Mgr. Iveta Rožníčková
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Moderní přístupy k hojení ran (MUNI/FR/0448/2014)
MU Investigator:MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Moderní trendy v problematice testování při výuce medicíny (MUNI/FR/0057/2014)
MU Investigator:RNDr. Martin Komenda
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Modifikace systému vzdělávání v oblasti fyzioterapie za účelem zvýšení konkurenceschopnosti (CZ.1.07/2.2.00/28.0240)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem (NT13190)
MU Investigator:Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Molekulární charakterizace gamma a delta řetězců T-buněčných receptorů a identifikace ligandů na expandovaných efektorových gamma-delta T-lymfocytech (MUNI/11/InGA09/2013)
MU Investigator:Mgr. Andrea Knight, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Interní projekty LF
more
Molekulární patofyziologie vybraných komplexních nemocí (MUNI/A/1003/2013)
MU Investigator:Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Molekulární typování původce syfilis v Jižní Americe (Argentinská republika) a v Evropě (Česká republika). (7AMB13ARO20)
MU Investigator:Prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Národní informační a vzdělávací portál o onkologických onemocněních dětského věku (OZS/35/4142/2014)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:7/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / National Health Programme - Health Support Projects
more
Neinvazní bezkontaktní metody identifikace a charakterizace živých mikroorganismů prostřednictvím optické spektroskopie a mikromanipulace (GAP205/11/1687)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Některé etiopatogenetické aspekty hereditárního angiedému (MUNI/A/0843/2013)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Nové biotechnologie pro medicínu (CZ.1.05/3.1.00/14.0324)
MU Investigator:Prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2014 - 10/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Research and Development for Innovation
more
Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit (MUNI/A/0830/2013)
MU Investigator:RNDr. Ludmila Šebejová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
O čem se nepřednáší (7114093821)
MU Investigator:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:8/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Brno City Municipality / Sphere of Health
more
Objektivní metody vyšetření zrakové ostrosti (MUNI/C/0933/2013)
MU Investigator:Bc. Vojtěška Mandáková, DiS.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Onemocnění orofaciální soustavy - výzkum jejich etiopatogeneze, možností predikce, diagnostiky a terapie (MUNI/A/0951/2013)
MU Investigator:Prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Onkologické radiologické intervence a jejich přínos v rámci komplexní onkologické léčby včetně farmakoekonomických aspektů (MUNI/A/1001/2013)
MU Investigator:Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
OPTATIO - Optimizing targets and therapeutics in high risk and refractory multiple myeloma (278570)
MU Investigator:Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 1/2015
Investor/Programme:European Union / 7th Specific RTD Programme
more
OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (CZ.1.07/2.2.00/28.0042)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Optimizing targets and therapeutics in high risk and refractory multiple myeloma - OPTATIO (7E12070)
MU Investigator:Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Subvention of the projects of the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development including demonstration activities (2007-2013)
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 143 records, displayed 61 - 80