Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 104


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 5Letter T, page 5Letter U, page 5Letter V, page 5Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 104 records, displayed 61 - 80
Neklasická molekula HLA-F stále enigmatická: studium jejího významu v procesu nádorové imunoeditace a možnosti terapeutických manipulací její exprese - II. (MUNI/A/1373/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Neurohumorální profil a prognóza pacientů s chronickým srdečním selháním (MUNI/A/1362/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Nové mechanizmy vzniku fatálních kostních ciliopatií u člověka (LH15231)
MU Investigator:Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Nové možnosti detekce a identifikace původců nozokomiálních nákaz a jejich terapeutické ovlivnění (MUNI/A/0964/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit III (MUNI/A/1028/2015)
MU Investigator:RNDr. Ludmila Šebejová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Objektivizace tíže ICHDKK pomocí termovizní kamery na základě zátěžových testů – metoda prvního kontaktu (MUNI/A/0894/2015)
MU Investigator:Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Obrazová dokumentace ve výuce dentální hygienistky (MUNI/FR/1518/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby (GAP407/12/0607)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 7/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Osud aneuploidních buněk ve vyvíjejícím se embryu a populaci kmenových buněk (GA15-04844S)
MU Investigator:MVDr. Martin Anger, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Patogeneze a léčba humorální imunodeficiencí (MUNI/A/1183/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Personalizovaná léčba v dětské onkologii: theranostika a další inovativní přístupy (MUNI/A/1417/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Piezoscaler a piezo koncovky pro praktickou výuku parodontologie (MUNI/FR/1556/2015)
MU Investigator:MDDr. Eva Buchalová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity (ROZV/07/2016)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Pokračování činnosti v pozici ambasadora pro Českou republiku v rámci Americké společnosti pro mikrobiologii a (ASM) (LG15056)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 1/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / INGO II
more
Posilování praktických aspektů výuky interních oborů u zahraničních studentů (MUNI/FR/1458/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Predikce konverze klinicky izolovaného syndromu do roztroušené sklerózy pomocí pokročilých technik zobrazení magnetickou rezonancí (15-32133A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Prevence a profylaxe multimorbidity seniorů II (MUNI/A/1197/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Příspěvek chemických a biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění (MUNI/A/1056/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Radiologické diagnostické a intervenční postupy u onkologických pacientů a jejich přínos v rámci komplexní onkologické léčby s důrazem na farmakoekonomické aspekty. (MUNI/A/1083/2015)
MU Investigator:MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (15-29111A)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 104 records, displayed 61 - 80