Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 125


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 5Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 6Letter T, page 6Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 125 records, displayed 61 - 80
Laboratorní bakteriologie (MUNI/FR/1039/2015)
MU Investigator:MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
LANCASTER BINOCULAR VISION TEST a jeho využití při výuce v oborech optika a optometrie, ortoptika a navazujícím studiu optometrie včetně kombinované formy (MUNI/FR/1483/2015)
MU Investigator:Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
LF - Příspěvek IP 2016 (ROZV/24/LF/2016)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Materiály s nanostrukturovaným povrchem pro biomediciální aplikace (GA16-02702S)
MU Investigator:Assoc. Prof. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Mezinárodní spolupráce v lékařské mikrobiologii – pokračující aktivní práce ve Výkonném výboru ESCMID ESGB a zintenzivnění mezinárodních vztahů (LG15055)
MU Investigator:Ing. Veronika Holá, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 6/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / INGO II
more
miRNA jako biomarker meziotemporální epilepsie (MUNI/A/1044/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Modernizace a příprava bilinguální výuky první pomoci, anesteziologie, algeziologie a intenzivní péče formou PBL/TBL s důrazem na rozhodovací proces (MUNI/FR/1541/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Molecular-genetic markers for prediction of radiotherapy response in head and neck cancer (16-29835A)
MU Investigator:RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Molekulárně buněčná biologie pro biomedicínu (MUNI/A/1171/2015)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Molekulární charakterizace nových bakteriocinů identifikovaných v rodech Escherichia a Shigella (GA16-21649S)
MU Investigator:Prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií (15-25809A)
MU Investigator:PharmDr. Martin Čulen, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Neklasická molekula HLA-F stále enigmatická: studium jejího významu v procesu nádorové imunoeditace a možnosti terapeutických manipulací její exprese - II. (MUNI/A/1373/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
NEKUŘÁCKÉ DOMOVY - pokračování (7296)
MU Investigator:Mgr. Jana Fialová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:10/2016 - 6/2017
Investor/Programme:League Against Cancer Prague / The League Against Cancer Prague Projects
more
Neurobiologické mechanismy funkčních neurologických poruch (16-31457A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Neurohumorální profil a prognóza pacientů s chronickým srdečním selháním (MUNI/A/1362/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Nové mechanizmy vzniku fatálních kostních ciliopatií u člověka (LH15231)
MU Investigator:Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / KONTAKT II
more
Nové možnosti detekce a identifikace původců nozokomiálních nákaz a jejich terapeutické ovlivnění (MUNI/A/0964/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Nové přístupy ve výzkumu, diagnostice a terapii hematologických malignit III (MUNI/A/1028/2015)
MU Investigator:RNDr. Ludmila Šebejová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Objektivizace tíže ICHDKK pomocí termovizní kamery na základě zátěžových testů – metoda prvního kontaktu (MUNI/A/0894/2015)
MU Investigator:Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Obrazová dokumentace ve výuce dentální hygienistky (MUNI/FR/1518/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 125 records, displayed 61 - 80