Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 125


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 5Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 6Letter T, page 6Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 125 records, displayed 81 - 100
Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby (GAP407/12/0607)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 7/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Osud aneuploidních buněk ve vyvíjejícím se embryu a populaci kmenových buněk (GA15-04844S)
MU Investigator:MVDr. Martin Anger, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Patogeneze a léčba humorální imunodeficiencí (MUNI/A/1183/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Personalizovaná léčba v dětské onkologii: theranostika a další inovativní přístupy (MUNI/A/1417/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Piezoscaler a piezo koncovky pro praktickou výuku parodontologie (MUNI/FR/1556/2015)
MU Investigator:MDDr. Eva Buchalová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity (ROZV/07/2016)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Podpora udržitelnosti projektů operačních programů minulého programového období, příprava na nové programovací období (ROZV/16/2016)
MU Investigator:Ing. Soňa Janíková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Pokračování činnosti v pozici ambasadora pro Českou republiku v rámci Americké společnosti pro mikrobiologii a (ASM) (LG15056)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / INGO II
more
Polymikrobiální biofilm jako komplexní mikrobiom v rámci léčby nozokomiálních infekcí (16-31593A)
MU Investigator:Ing. Veronika Holá, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Posilování praktických aspektů výuky interních oborů u zahraničních studentů (MUNI/FR/1458/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Predictive stratification of CLL patients for therapy involving monoclonal antibodies targeting CD20 (16-32743A)
MU Investigator:Mgr. Martin Trbušek, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Predikce konverze klinicky izolovaného syndromu do roztroušené sklerózy pomocí pokročilých technik zobrazení magnetickou rezonancí (15-32133A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Prevence a profylaxe multimorbidity seniorů II (MUNI/A/1197/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Příspěvek chemických a biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění (MUNI/A/1056/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Radiologické diagnostické a intervenční postupy u onkologických pacientů a jejich přínos v rámci komplexní onkologické léčby s důrazem na farmakoekonomické aspekty. (MUNI/A/1083/2015)
MU Investigator:MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Receptorové tyrozinkinázy a navazující signální dráhy jako potenciální cíle léčby refrakterních solidních nádorů dětského věku (16-34083A)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (15-29111A)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Regulace dráhy nádorového supresoru p53 novými vazebnými partnery onkogenů Mdm2 a Mdm4 (GA14-12166S)
MU Investigator:Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Regulace zánětlivé odpovědi prostřednictvím mikroRNA na experimaentálním modelu subarachnoidálního krvácení (GP14-23773P)
MU Investigator:MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects
more
Repetitorium farmakologie – rozšíření materiálů pro studium farmakologie o e-learningovou aplikaci (MUNI/FR/1530/2015)
MU Investigator:Mgr. Jana Merhautová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 125 records, displayed 81 - 100