Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 143


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 5Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 6Letter T, page 7Letter U, page 7Letter V, page 7Letter W, page 7Letter X, page 7Letter Y, page 7Letter Z, page 7
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 143 records, displayed 81 - 100
OrganoNET - partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a (CZ.1.07/2.4.00/31.0245)
MU Investigator:Assoc. Prof. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:9/2012 - 8/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby (GAP407/12/0607)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Ovlivnění nádorových buněk kombinovaným působením nanočástic a ultrazvukového pole (GP13-04408P)
MU Investigator:Mgr. Vladan Bernard, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:2/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Post-graduate (doctorate) grants
more
Partnerská siť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu (CZ.1.07/2.4.00/31.0023)
MU Investigator:RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2012 - 3/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Pentózový cyklus jako potenciální nový terapeutický cíl v prevenci diabetických komplikací (NT13198)
MU Investigator:Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Personalizované léčebné postupy v dětské onkologii (MUNI/A/0997/2013)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity (ROZV/14/2014)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Podpora realizace a koordinace ukončování a udržitelnosti projektů operačních programů, příprava na nové programovací období (ROZV/11/2014)
MU Investigator:Ing. Soňa Janíková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Podpora studentského projektu pro vypracování databáze anatomických struktur v moderních zobrazovacích metodách (MUNI/FR/0201/2014)
MU Investigator:MUDr. Kateřina Hábová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Podpora výuky virtruální chirurgie (MUNI/FR/0404/2014)
MU Investigator:MUDr. Tomáš Paseka
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Podpora výzkumné činnosti Stomatologické kliniky LF MU (026140/14/OKH)
MU Investigator:Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:7/2014 - 12/2014
Investor/Programme:South-Moravian Region / Other grant research and development projects
more
Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách jako nový předmět na LF MU (MUNI/FR/0260/2014)
MU Investigator:RNDr. Eva Janoušová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Polymikrobiální biofilm jako příčina chronických močových infekcí a selhávání terapie: kultivační a PCR-DGGE diagnostika, význam a možnosti řešení (NT13242)
MU Investigator:Ing. Veronika Holá, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:4/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ III. na léta 2010 - 2015 (IGA)
more
Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU (CZ.1.07/2.3.00/45.0018)
MU Investigator:Ing. Michaela Zimová
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:3/2014 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Prevence syndromů stáří III (MUNI/A/0945/2013)
MU Investigator:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Problematika chromagenových filtrů a jejich použití v klinické praxi (MUNI/A/0937/2013)
MU Investigator:Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Prognóza pacientů s Westovým syndromem v závislosti na zvolené terapii (perorální kortikosteroidy, syntetický depotní adrenokortikotropní hormon) a jejich evoluce do Lennox-Gastautova syndromu - longitudinální sledování (MUNI/A/0980/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v ČR (CZ.1.07/2.4.00/17.0058)
MU Investigator:Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:6/2011 - 5/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Projekt CZECRIN v rámci budování české části výzkumné infrastruktury pan-evropského významu v rámci Evropského konsorcia pro výzkumnou infrastrukturu (ERIC) (LM2013034)
MU Investigator:MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation
more
Prostorová vizualizace vztahu arachnoidey, mikrovaskularizace a spinálních ganglií (MUNI/A/0793/2013)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 143 records, displayed 81 - 100