Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 102


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 5Letter T, page 5Letter U, page 5Letter V, page 5Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 102 records, displayed 81 - 100
Regulace zánětlivé odpovědi prostřednictvím mikroRNA na experimaentálním modelu subarachnoidálního krvácení (GP14-23773P)
MU Investigator:MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Postdoctoral projects
more
Repetitorium farmakologie – rozšíření materiálů pro studium farmakologie o e-learningovou aplikaci (MUNI/FR/1530/2015)
MU Investigator:Mgr. Jana Merhautová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Signalizace FGF ve fibroblastech mléčné žlázy a její úloha ve vývoji a nádorech mléčné žlázy (GJ16-20031Y)
MU Investigator:Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Sledování fyziologických parametrů kardiovaskulárního systému - od teorie ke klinické praxi (MUNI/FR/1577/2015)
MU Investigator:Veronika Puchnerová
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Studium vlivu paclitaxelu na hemato-likvorovou bariéru (MUNI/A/1268/2015)
MU Investigator:Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
SUMO a stability genomu (GA13-26629S)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:2/2013 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Tau tubulin kináza 2 v ciliogenezi: molekularní mechanismy a funkční důsledky (GJ16-03269Y)
MU Investigator:Mgr. Lukáš Čajánek, PhD.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Úloha microRNA v řízení buněčného dělení a diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurálních kmenových buněk. (GA15-18316Y)
MU Investigator:Mgr. Dáša Doležalová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Juniorské granty
more
Úloha proteínu RAD51 v udržovaní genómovej integrity a potlačovaní vzniku nádorov. (MUNI/C/1156/2015)
MU Investigator:Ondrej Beláň
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Úloha sekrece FGF2 ve fyziologii lidských pluripotentních kmenových buněk (GA15-23033S)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vliv edukace na vybrané psychosomatické faktory u pacientů indikovaných k implantaci cévní protézy (15-33437A)
MU Investigator:Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vliv granulocytů a monocytů na vznik a rozvoj imunodeficitních chorob a dalších imunopatologických dějů (15-28732A)
MU Investigator:Mgr. Marcela Vlková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vliv zrakového tréninku na poruchy binokulárního vidění (MUNI/A/0864/2015)
MU Investigator:Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vybrané genetické aspekty kožního T-lymfomu a atopické dermatitidy (MUNI/A/1423/2015)
MU Investigator:Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vyhodnocení výsledků fyzikálních parametrů orgánových systému, tkání v korelaci s klinickým stavem u chirurgicky nemocných (MUNI/A/1372/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Využití nových biotechnologií v prevenci a léčbě stenóz žlučových cest (15-32484A)
MU Investigator:MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Vývoj nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv na principu syntetické letality (15-33999A)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:5/2015 - 12/2018
Investor/Programme:Ministry of Health of the CR / Ministry of Health Research Programme 2015 - 2022
more
Význam bioptické diagnostiky u nově vzniklé dilatační kardiomyopatie (MUNI/A/1270/2015)
MU Investigator:MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Zavedení "self-testing" do výuky Biochemie (MUNI/FR/1207/2015)
MU Investigator:Mgr. Jana Gregorová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Zdroje pro tkáňové inženýrství 6 (MUNI/A/1352/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Medicine
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 102 records, displayed 81 - 100