Publication details

 

Deficit alfa-1-antitrypsinu (AAT) u dětí

Basic information
Original title:Deficit alfa-1-antitrypsinu (AAT) u dětí
Title in English:Alfa-1-antitrypsin deficiency
Authors:Zdeněk Doležel, Jaroslav Stejskal, Lenka Kopečná, Anna Pijáčková
Further information
Citation:DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav STEJSKAL, Lenka KOPEČNÁ a Anna PIJÁČKOVÁ. Deficit alfa-1-antitrypsinu (AAT) u dětí. Česko-slovenská pediatrie, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 54, č. 3, s. VI. ISSN 0032-6739.Export BibTeX
@article{213151,
author = {Doležel, Zdeněk and Stejskal, Jaroslav and Kopečná, Lenka and Pijáčková, Anna and Stejskal, Jaroslav and Kopečná, Lenka},
article_location = {Praha},
article_number = {3},
keywords = {alfa-1-antitrypsin deficiency},
language = {cze},
issn = {0032-6739},
journal = {Česko-slovenská pediatrie},
title = {Deficit alfa-1-antitrypsinu (AAT) u dětí},
volume = {54},
year = {1999}
}
Original language:Czech
Field:Paediatry
Type:Article in Periodical
Keywords:alfa-1-antitrypsin deficiency