Publication details

 

Využití laparoskopie při diagnostice a léčbě nehmatných varlat

Basic information
Original title:Využití laparoskopie při diagnostice a léčbě nehmatných varlat
Authors:Otakar Teyschl, Jiří Tůma
Further information
Citation:TEYSCHL, Otakar a Jiří TŮMA. Využití laparoskopie při diagnostice a léčbě nehmatných varlat. Česko-slovenská pediatrie, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2001, roč. 56, č. 1, s. 22. ISSN 0069-2328.Export BibTeX
@article{394971,
author = {Teyschl, Otakar and Tůma, Jiří},
article_location = {Praha},
article_number = {1},
language = {cze},
issn = {0069-2328},
journal = {Česko-slovenská pediatrie},
title = {Využití laparoskopie při diagnostice a léčbě nehmatných varlat},
volume = {56},
year = {2001}
}
Original language:Czech
Field:Surgery incl. transplantology
Type:Article in Periodical