Publication details

 

Role výživy v dlouhodobé úpravě životního stylu dětských astmatiků

Basic information
Original title:Role výživy v dlouhodobé úpravě životního stylu dětských astmatiků
Title in English:The Role of Nutrition in Long - Term Modification of Life Style of Asthmatic Children
Authors:Hana Hrstková, Zuzana Brázdová, Milena Burianová, Josef Hak
Further information
Citation:HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Role výživy v dlouhodobé úpravě životního stylu dětských astmatiků. Alergie, ČR: Bibliographia Midica Čechoslovaca, 2002, roč. 4/2002, 3/2002Bro, s. 200-205. ISSN 1212-3536.Export BibTeX
@article{406538,
author = {Hrstková, Hana and Brázdová, Zuzana and Burianová, Milena and Hak, Josef},
article_location = {ČR},
article_number = {3/2002Bro,},
keywords = {bronchial asthma; nutrition; 24 hour reeall; nutrient score},
language = {cze},
issn = {1212-3536},
journal = {Alergie},
title = {Role výživy v dlouhodobé úpravě životního stylu dětských astmatiků},
volume = {4/2002},
year = {2002}
}
Original language:Czech
Field:Paediatry
Type:Article in Periodical
Keywords:bronchial asthma; nutrition; 24 hour reeall; nutrient score

Autoři sledovali pomocí 24hodinového záznamu výživové výživové zvyklosti u 148 dětí a adolescentů ve věku 4-18 let s diagnózou asthma bronchiale. Z výsledků vyplývá, že sledované děti přijímají obvykle více energie, než stanoví doporučená denní dávka (DDD).Vysoké je denní přijaté množství tuků. Byl žjištěn snížený příjem vápníku na 22-64% normy populace, denní doporučená dávka (DDD antioxidantních vitamínů, C i E je snížená. Vysoká jje konzumace masných výrobků. Nedostatečný je přívod ovoce, zeleniny, nízkotučného mléka a mléčných výrobků. Nutriční skóre je snížené na 5,1, resp. 5,17 bodů (výživa je výborná u skóre 10 bodů). Na základě vyhodnocení je možné doporučit dětem vhodná výživová opatření.

The nutrition habits were followed by means of 24 hour recall in 148 children and adolescents aged 4-18 years with diagnosis of bronchial asthma. According to results the followed children recieve usually more energy than is determined by recommendad daily dode(RDD). Daily intake of fat is very high, celcium intake is low , it is 22-64% of population standard and the recommended daily dose of antioxidant vitamins C and E is reduced. The consumption of meat is high, while the intake of frutis, vegetables, low-fatty milk and diary products is insufficient.The nutrient score is decreased to 5,1 Resp. 5,17 points (nutrient score 10 points is indicator of excellent nutrition). It is possible to recommend the suitable nutrient measures for children as a result of evalution.