Publication details

 

Dyslipoproteinémie u dětí

Basic information
Original title:Dyslipoproteinémie u dětí
Title in English:Dyslipoproteinemias in chilhood
Authors:Lenka Kopečná, František Stožický
Further information
Citation:KOPEČNÁ, Lenka a František STOŽICKÝ. Dyslipoproteinémie u dětí. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. 59 s. ISBN 80-7013-361-9.Export BibTeX
@book{407856,
author = {Kopečná, Lenka and Stožický, František},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {children dyslipidemia; diagnosis; therapy},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-7013-361-9},
publisher = {IDVPZ},
title = {Dyslipoproteinémie u dětí},
year = {2002}
}
Original language:Czech
Field:Paediatry
Type:Monograph
Keywords:children dyslipidemia; diagnosis; therapy