Publication details

 

Alternans T vlny v predikci rizika náhlé srdeční smrti.

Basic information
Original title:Alternans T vlny v predikci rizika náhlé srdeční smrti.
Authors:Pavel Trčka, Milan Kozák, Milan Sepši
Further information
Citation:TRČKA, Pavel, Milan KOZÁK a Milan SEPŠI. Alternans T vlny v predikci rizika náhlé srdeční smrti. Cardiology, 2003, roč. 12, č. 1, s. 15A-16A.Export BibTeX
@article{553882,
author = {Trčka, Pavel and Kozák, Milan and Sepši, Milan},
article_number = {1},
journal = {Cardiology},
title = {Alternans T vlny v predikci rizika náhlé srdeční smrti.},
volume = {12},
year = {2003}
}
Type:Article in Periodical