Publication details

 

Faktory podílející se na vzniku varikozního krvácení při portální hypertenzi- I. část: bakteriální infekce a porovnání účinnost intravenózního a perorálního podání antibiotik - randomizovaná studie

Basic information
Original title:Faktory podílející se na vzniku varikozního krvácení při portální hypertenzi- I. část: bakteriální infekce a porovnání účinnost intravenózního a perorálního podání antibiotik - randomizovaná studie
Title in English:Factors Participating in Development of Bleeding Varices in Portal Hypertenzion. Part I: Bacterial Infection and Comparison of Intravenous and Peroral Antibiotics Effects - A Randomized Study.
Authors:Jan Lata, J. Juránková, Libuše Husová, Michal Šenkyřík, Petr Dítě, Milan Dastych
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Other specializations of internal medicine
Type:Article in Periodical
Keywords:Cirrhosis of the liver - Portal hypertension - Bleeding oesophageal varices - Bacterial infection -- Antibiotic treatment

Akutní krvácení z jícnových varixů v důsledku portální hypertenze je častou a závažnou komplikací jaterní cirhózy. Jedním z faktorů, které ovlivňují toto krvácení, může být bakteriální infekce. Endoxiny mohou zvýšit portální tlak, a tak se podílet na vzniku krvácení a současně zhoršovat jeho prognózu. Léčba antibiotiky se stává součástí léčebného algoritmu, ale není jasné jaká a jakou formou antibiotika podat. V práci je porovnán soubor 46 nemocných, přijatých do nemocnice s akutním varikozním krvácením, s 48 cirhotiky hospitalizovanými z jiného důvodu. Mezi oběma skupinami nebyl rozdíl v přežití.Vzhledem k vysokému počtu bakteriální infekce je u těchto nemocných indikováno podání antibiotik. Intravenózní aplikace je pravděpodobně stejně účinná jako perorální.

An acute bleeding from oesophageal varices as a result of portal hypertension is a frequent and at the same time serious complication of cirrhosis of the liver. One of factors influencing this bleeding can be a bacterial infection.Endotoxines can increase portal pressure and so participate in development of bleeding and simultaneously deteriorate a patients prognosis. An antibiotic treatment is a part of a treatment algorithem, however what antibiotics to administer and in what manner is ulclear. A group of 46 patients who were admitted to a hospital for an acute bleeding from varices has been compared in the study 48 cirrhosis patients hospitalised for other reasons.There was no difference in survival of both groups. Due to a high number of bacterial infections antibiotics administration has been indicated in these patients. Intravenous administration is probably of the same effect as peroral administration.

Related projects: