Publication details

 

Faktory podílející se na vzniku varikozního krvácení při portální hypertenzi- I. část: bakteriální infekce a porovnání účinnost intravenózního a perorálního podání antibiotik - randomizovaná studie

Basic information
Original title:Faktory podílející se na vzniku varikozního krvácení při portální hypertenzi- I. část: bakteriální infekce a porovnání účinnost intravenózního a perorálního podání antibiotik - randomizovaná studie
Title in English:Factors Participating in Development of Bleeding Varices in Portal Hypertenzion. Part I: Bacterial Infection and Comparison of Intravenous and Peroral Antibiotics Effects - A Randomized Study.
Authors:Jan Lata, J. Juránková, Libuše Husová, Michal Šenkyřík, Petr Dítě, Milan Dastych
Further information
Citation:LATA, Jan, J. JURÁNKOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Petr DÍTĚ a Milan DASTYCH. Faktory podílející se na vzniku varikozního krvácení při portální hypertenzi- I. část: bakteriální infekce a porovnání účinnost intravenózního a perorálního podání antibiotik - randomizovaná studie. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 50, č. 11, s. 830-835. ISSN 0042-773X.Export BibTeX
@article{571253,
author = {Lata, Jan and Juránková, J. and Husová, Libuše and Šenkyřík, Michal and Dítě, Petr and Dastych, Milan},
article_location = {Praha},
article_number = {11},
keywords = {Cirrhosis of the liver - Portal hypertension - Bleeding oesophageal varices - Bacterial infection -- Antibiotic treatment},
language = {cze},
issn = {0042-773X},
journal = {Vnitřní lékařství},
title = {Faktory podílející se na vzniku varikozního krvácení při portální hypertenzi- I. část: bakteriální infekce a porovnání účinnost intravenózního a perorálního podání antibiotik - randomizovaná studie},
volume = {50},
year = {2004}
}
Original language:Czech
Field:Other specializations of internal medicine
Type:Article in Periodical
Keywords:Cirrhosis of the liver - Portal hypertension - Bleeding oesophageal varices - Bacterial infection -- Antibiotic treatment

Akutní krvácení z jícnových varixů v důsledku portální hypertenze je častou a závažnou komplikací jaterní cirhózy. Jedním z faktorů, které ovlivňují toto krvácení, může být bakteriální infekce. Endoxiny mohou zvýšit portální tlak, a tak se podílet na vzniku krvácení a současně zhoršovat jeho prognózu. Léčba antibiotiky se stává součástí léčebného algoritmu, ale není jasné jaká a jakou formou antibiotika podat. V práci je porovnán soubor 46 nemocných, přijatých do nemocnice s akutním varikozním krvácením, s 48 cirhotiky hospitalizovanými z jiného důvodu. Mezi oběma skupinami nebyl rozdíl v přežití.Vzhledem k vysokému počtu bakteriální infekce je u těchto nemocných indikováno podání antibiotik. Intravenózní aplikace je pravděpodobně stejně účinná jako perorální.

An acute bleeding from oesophageal varices as a result of portal hypertension is a frequent and at the same time serious complication of cirrhosis of the liver. One of factors influencing this bleeding can be a bacterial infection.Endotoxines can increase portal pressure and so participate in development of bleeding and simultaneously deteriorate a patients prognosis. An antibiotic treatment is a part of a treatment algorithem, however what antibiotics to administer and in what manner is ulclear. A group of 46 patients who were admitted to a hospital for an acute bleeding from varices has been compared in the study 48 cirrhosis patients hospitalised for other reasons.There was no difference in survival of both groups. Due to a high number of bacterial infections antibiotics administration has been indicated in these patients. Intravenous administration is probably of the same effect as peroral administration.

Related projects: