Publication details

 

Osteonekróza čelistí po komplexní léčbě nádorů bisfosfonáty

Basic information
Original title:Osteonekróza čelistí po komplexní léčbě nádorů bisfosfonáty
Title in English:Osteonecrosis of the jaw after complex cancer treatment with bisphosphonates
Author:Milan Machálka
Further information
Citation:MACHÁLKA, Milan. Osteonekróza čelistí po komplexní léčbě nádorů bisfosfonáty. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 52, Suppl. S2, s. 79-82. ISSN 0042-773X.Export BibTeX
@article{704383,
author = {Machálka, Milan},
article_location = {Praha},
article_number = {Suppl. S2},
keywords = {osteonecrosis of the jaw; treatment; bisphosphonates},
language = {cze},
issn = {0042-773X},
journal = {Vnitřní lékařství},
title = {Osteonekróza čelistí po komplexní léčbě nádorů bisfosfonáty},
volume = {52},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:ORL, ophthalmology, stomatology
Type:Article in Periodical
Keywords:osteonecrosis of the jaw; treatment; bisphosphonates

Při komplexní léčbě nemocných bisfosfonáty, u kterých se vyskytují kostní metastázy nebo dochází k poruchám kostního metabolismu ve smyslu osteoporózy, se objevily komplikace vznikem osteonekrózy čelisti. Podstatou komplikace je porucha vaskularizyce kostní tkáně, ke které přispívají vlastnosti molekul dusíku, obsažených v modeních bisfosfonátech. Postižení čelisti je vyprovokováno extrakcí zubu. Kostní rána se nehojí, alsveolitida je provázena výraznou bolestí a může přecházet až do rozsáhlé ostitidy s obnaženými nekrotickými okraji kosti. Zpočátku je léčba postižené části šetrná, konzervativní, později chirurgická s odstraněním nekrotické uvolňující se kosti, sekvestrostomií nebo parciální resekcí kosti bez porušení celistvosti čelisti, vždy s dostatečně účinným zajištěním nemocného antibiotiky. Stejně jako u onkologických nemocných, jejichž čelist bude ozářena, je při plánolvané léčbě bisfosfonáty nutno provést stomatologické vyšetření a indikované extrakce zubů z preventivního časového pohledu. Léčení vzniklých komplikací je ošetřeováno čelistním specialistou.

During comprehensive treatment with bisphosphonates in cases showing skeletal metastases or those with breakdowns in the skeletal metabolism in the form of osteoporosis, the patients developed complications in the form of osteonecrosis of the jaw. The complication resides in a defect in vascularization of the skeletal tissue, which is brought about by the properties of nitrogen molecules found in modern bisphosphonates. The ailment in the jew is provoked by the extraction of the tooth. The wound on the bone does not heal; the alveolitis is accompanied by excruciating pain and can deteriorate into extensive ostitis with bare necrotic ends of the bone. At the beginning, the treatment of the affected part of the jaw is guarded and conservative, followed later by surgical removal of the necrotically deteriorating bone, sequestrotomy or partial resection of the bone without damaging the wholeness of the jaw, always accompanied with effective anti-biotic therapy. As in cancer patients where radiation will be used, treatment with bisphosphonates requires dental examination and indicated extraction of teeth within a preventive strategy. Any resulting complications should be seen-to by a jaw specialist.

Related projects: