Publication details

 

Kongenitální myopathie s hypoplazií vláken 2. typu

Basic information
Original title:Kongenitální myopathie s hypoplazií vláken 2. typu
Authors:Zdeněk Pavlovský, Zdeněk Lukáš, Marie Kunčíková, Andrea Zakoutová
Further information
Citation:PAVLOVSKÝ, Zdeněk, Zdeněk LUKÁŠ, Marie KUNČÍKOVÁ a Andrea ZAKOUTOVÁ. Kongenitální myopathie s hypoplazií vláken 2. typu. Československá patologie a soudní lékařství, 2001, roč. 37, č. 2, s. 69-71. ISSN 1210-7875.Export BibTeX
@article{749337,
author = {Pavlovský, Zdeněk and Lukáš, Zdeněk and Kunčíková, Marie and Zakoutová, Andrea},
article_number = {2},
issn = {1210-7875},
journal = {Československá patologie a soudní lékařství},
title = {Kongenitální myopathie s hypoplazií vláken 2. typu},
volume = {37},
year = {2001}
}
Type:Article in Periodical