Publication details

 

LAMA-test střevní propustnosti; srovnání GC a enzymatické metody

Basic information
Original title:LAMA-test střevní propustnosti; srovnání GC a enzymatické metody
Title in English:LAMA - test of intestinal permeability; comparison of GC and enzymatic method
Authors:Milan Dastych, R. Hyšpler, Milan Dastych, H. Novotná, J. Číhalová
Further information
Citation:DASTYCH, Milan, R. HYŠPLER, Milan DASTYCH, H. NOVOTNÁ a J. ČÍHALOVÁ. LAMA-test střevní propustnosti; srovnání GC a enzymatické metody. Klinická biochemiea metabolismus, 2007, roč. 15(36), č. 1, s. 35-38. ISSN 1210-7921.Export BibTeX
@article{750444,
author = {Dastych, Milan and Hyšpler, R. and Dastych, Milan and Novotná, H. and Číhalová, J.},
article_number = {1},
keywords = {lactulose;mannitol;intestinal permeability;leaky},
language = {cze},
issn = {1210-7921},
journal = {Klinická biochemiea metabolismus},
title = {LAMA-test střevní propustnosti; srovnání GC a enzymatické metody},
volume = {15(36)},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Other specializations of internal medicine
Type:Article in Periodical
Keywords:lactulose;mannitol;intestinal permeability;leaky

Diferenční sacharidový absorpční test se široce používá pro vyšetření střevní propustnosti. Metodou volby pro stanovení manitolu a laktulózy v moči jsou chromatografické metody (GC, HPLC). V současné době jsou dostupné komerční enzymatické testy pro stanovení techto cukrů v moči. Srovnávali jsme výsledky plynové chromatografie a enzymatické metody.

Diferential sugar absorption test with lactulose and mannitol is videly used for intestinal permeability investigation. The methods of choice for lactulose and manitol determination in urine are GC and HPLC methods. At this time commercial enzymatic tests for this sugar determination in urine are available. We compared results of GC and enzymatic method.