Publication details

 

Je chronická pankreatitida rizikový faktor karcinomu pankreatu?

Basic information
Original title:Je chronická pankreatitida rizikový faktor karcinomu pankreatu?
Authors:Lucie Prokopová, Vladimír Zbořil, Martina Mišejková, Jan Trna, Hana Dujsíková, M. Šlechtová, A. Bulíková, Miroslav Penka
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Article in Proceedings