Publication details

 

Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metaloproteináz-9 s roztroušenou sklerózou

Basic information
Original title:Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metaloproteináz-9 s roztroušenou sklerózou
Authors:Yvonne Benešová, Anna Vašků, Michal Beránek, Magdaléna Hladíková, Pavel Štourač, Zdeněk Kadaňka, Josef Bednařík
Further information
Citation:BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metaloproteináz-9 s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 108. ISSN 1210-7859.Export BibTeX
@inproceedings{798726,
author = {Benešová, Yvonne and Vašků, Anna and Beránek, Michal and Hladíková, Magdaléna and Štourač, Pavel and Kadaňka, Zdeněk and Bednařík, Josef},
address = {Praha},
booktitle = {Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie},
edition = {71/104 (Suppl.3)},
language = {cze},
location = {Praha},
pages = {108-108},
publisher = {Česká lékařská společnost J.E.Purkyně},
title = {Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metaloproteináz-9 s roztroušenou sklerózou},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Type:Article in Proceedings