Publication details

 

Změny rohovkových struktur po CCL v obraze konfokálního mikroskopu

Basic information
Original title:Změny rohovkových struktur po CCL v obraze konfokálního mikroskopu
Title in English:Confocal microscopic findings before and after CCL for keratoconus.
Authors:Zuzana Hlinomazová, Věra Loukotová, Eva Vlková, Lenka Pirnerová, Moussa Goutaib
Further information
Citation:HLINOMAZOVÁ, Zuzana, Věra LOUKOTOVÁ, Eva VLKOVÁ, Lenka PIRNEROVÁ a Moussa GOUTAIB. Změny rohovkových struktur po CCL v obraze konfokálního mikroskopu. In Sborník XVI. Výročního sjezdu ČOS s mezinárodní účastí. 2008. ISBN 978-80-87009-53-6.Export BibTeX
@proceedings{815561,
author = {Hlinomazová, Zuzana and Loukotová, Věra and Vlková, Eva and Pirnerová, Lenka and Goutaib, Moussa},
booktitle = {Sborník XVI. Výročního sjezdu ČOS s mezinárodní účastí},
keywords = {CCL;keratoconus;confocal mikroscopy},
language = {cze},
isbn = {978-80-87009-53-6},
title = {Změny rohovkových struktur po CCL v obraze konfokálního mikroskopu},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:ORL, ophthalmology, stomatology
Type:Conference abstract
Keywords:CCL;keratoconus;confocal mikroscopy

Posoudit in vivo ultrastrukturální změny rohovky před a po provedení corneal collagen cross-linking (CCL) u pacientů s keratokonem Konfokální mikroskopie se jeví jako velice přesná diagnostická metoda, která umožňuje monitoring regenerace rohovky po CCL. Na základě vlastního pozorování jsme zjistili, že histologické známky hojivého procesu lze doložit nejdříve od 3. měsíce po zákroku

The purpose of this study was to describe the confocal microscopic findings before and after CCL for keratoconus. Twenty subjects were enrolled, mean age was 33.9 years. Confocal scan (Confoscan 4, NIDEK) was performed in all patients before CCL and every month after procedure. The examination revealed the changes of anterior and mid stroma, where the keratocytes disappeared and disorganization of intercellular matrix was evident. The initiation of repopulation by keratocytes was apparent since 3rd month after procedure. In vivo confocal scan is a noninvasive tool for evaluation of corneal healing after CCL.