Publication details

 

Cetuximab v záchovném protokolu lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku: první klinické zkušenosti a možnosti výzkumu v oblasti predikce účinnosti léčby

Basic information
Original title:Cetuximab v záchovném protokolu lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku: první klinické zkušenosti a možnosti výzkumu v oblasti predikce účinnosti léčby
Title in English:Cetuximab in organ preservation protocol of locoregionally advanced head and neck cancers
Authors:Jana Neuwirthová, Rom Kostřica, Zdeněk Mechl, Pavel Smilek
Further information
Citation:NEUWIRTHOVÁ, Jana, Rom KOSTŘICA, Zdeněk MECHL a Pavel SMILEK. Cetuximab v záchovném protokolu lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku: první klinické zkušenosti a možnosti výzkumu v oblasti predikce účinnosti léčby. Otorinolaryngologie a foniatrie, Praha: česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 57, č. 4, s. 226-229. ISSN 1210-7867.Export BibTeX
@article{818608,
author = {Neuwirthová, Jana and Kostřica, Rom and Mechl, Zdeněk and Smilek, Pavel},
article_location = {Praha},
article_number = {4},
keywords = {head and neck cancers targeted therapy EGFR inhibitor cetuximab EGFR mutation predictive marker arker},
language = {cze},
issn = {1210-7867},
journal = {Otorinolaryngologie a foniatrie},
title = {Cetuximab v záchovném protokolu lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku: první klinické zkušenosti a možnosti výzkumu v oblasti predikce účinnosti léčby},
volume = {57},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:ORL, ophthalmology, stomatology
Type:Article in Periodical
Keywords:head and neck cancers targeted therapy EGFR inhibitor cetuximab EGFR mutation predictive marker arker

Zavedení inhibitorů EGFR do klinické praxe znamená v onkologické léčbě velký posun. U karcinomů hlavy a krku prokázaly účinnost extracelulární inhibitory. Současně se zaváděním EGFR inhibitorů do praxe se rozvíjí i výzkum prediktivních markerů této léčby.

The integration of EGFR inhibitors to the treatment of head and neck cancers means considerable advancement in oncology. Extracellular inhibitors show effectiveness in the treatment of head and neck cancers. The research of predictive markers is being carried out together with the EGFR inhibitors treatment.