Publication details

 

Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, HER2-neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku

Basic information
Original title:Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, HER2-neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku
Title in English:Prognostic and predictive value of genetic alterations in EGFR signal pathway in spinocellular head and neck cancers
Authors:Jana Neuwirthová, Pavel Smilek, Jitka Berkovcová, Jan Rottenberg, Rom Kostřica, Marian Hajdúch, Radek Trojanec
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:ORL, ophthalmology, stomatology
Type:Article in Periodical
Keywords:EGFR gene amplification k-ras mutation tyrosine kinase mutation chemoradiotherapy predictive marker

Původní práce sledující EGFR expresi a mutace v EGFR signální cestě ve vztahu k odpovědi na léčbu karcinomů hlavy a krku. Zmíněn výzan k-ras mutace, EGFRvIII, mutace tyrozinkinázové domény.

This study is about EGFR expression and genetic alterations in EGFR signal pathway in correlation with therapeutical response in head and neck cancers. Mentioned meaning of k-ras mutation, EGFRvIII, tyrosinkinase domain.