Publication details

 

Založení Československé biologické společnosti a Masarykova univerzita

Basic information
Original title:Založení Československé biologické společnosti a Masarykova univerzita
Title in English:Establishment of the Czechoslovak Biological Society and Masaryk University
Authors:Svatopluk Čech, Roman Janisch
Further information
Citation:ČECH, Svatopluk a Roman JANISCH. Založení Československé biologické společnosti a Masarykova univerzita. In Sborník abstraktů z 9. mezinárodního sympozia z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny. První. Brno: Společnost pro dějiny věd a techniky, Praha, 2009. s. 21- 22, 2 s. ISBN 978-80-7399-789-2.Export BibTeX
@inproceedings{837711,
author = {Čech, Svatopluk and Janisch, Roman},
address = {Brno},
booktitle = {Sborník abstraktů z 9. mezinárodního sympozia z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny},
edition = {První},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7399-789-2},
pages = {21- 22},
publisher = {Společnost pro dějiny věd a techniky, Praha},
title = {Založení Československé biologické společnosti a Masarykova univerzita},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Morphological specializations and cytology
Type:Article in Proceedings