Publication details

 

Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací krvetvorných buněk u 51 vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami.

Basic information
Original title:Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací krvetvorných buněk u 51 vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami.
Authors:Marta Krejčí, Yvona Brychtová, Michael Doubek, Zdeněk Ráčil, Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Miroslav Tomíška, Ondřej Horký, Dana Dvořáková, Jiří Mayer
Further information
Citation:KREJČÍ, Marta, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk RÁČIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Miroslav TOMÍŠKA, Ondřej HORKÝ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací krvetvorných buněk u 51 vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes, 16, Suppl. 2, s.12-12. 2010. ISSN 1213-5763.Export BibTeX
@proceedings{893010,
author = {Krejčí, Marta and Brychtová, Yvona and Doubek, Michael and Ráčil, Zdeněk and Kořístek, Zdeněk and Navrátil, Milan and Tomíška, Miroslav and Horký, Ondřej and Dvořáková, Dana and Mayer, Jiří},
booktitle = {XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, Transfuze a hematologie dnes, 16, Suppl. 2, s.12-12},
title = {Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací krvetvorných buněk u 51 vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami.},
year = {2010}
}
Type:Conference abstract