Publication details

 

Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací krvetvorných buněk u 51 vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami.

Basic information
Original title:Efektivita protokolu FLAMSA-RIC s následnou alogenní transplantací krvetvorných buněk u 51 vysoce rizikových pacientů s hematologickými malignitami.
Authors:Marta Krejčí, Yvona Brychtová, Michael Doubek, Zdeněk Ráčil, Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Miroslav Tomíška, Ondřej Horký, Dana Dvořáková, Jiří Mayer
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Conference abstract