Publication details

 

Zaměření a výsledky aktivit plněných skupinou ústní, čelistní a obličejové chirurgie v letech 2005-2011

book cover

Basic information
Original title:Zaměření a výsledky aktivit plněných skupinou ústní, čelistní a obličejové chirurgie v letech 2005-2011
Title in English:Aims and outcomes of activities performed by the group of oral and maxillofacial surgery in 2005-2011
Authors:Milan Machálka, Ondřej Liberda, Oliver Bulik
Further information
Citation:MACHÁLKA, Milan, Ondřej LIBERDA a Oliver BULIK. Zaměření a výsledky aktivit plněných skupinou ústní, čelistní a obličejové chirurgie v letech 2005-2011. In XIII. Brněnské dentální a implantologické dny LF MU. 2011. ISBN 978-80-210-5446-2.Export BibTeX
@proceedings{937177,
author = {Machálka, Milan and Liberda, Ondřej and Bulik, Oliver},
booktitle = {XIII. Brněnské dentální a implantologické dny LF MU},
keywords = {bone defects; CT examination; materials; augmentation; transplantation},
language = {cze},
isbn = {978-80-210-5446-2},
title = {Zaměření a výsledky aktivit plněných skupinou ústní, čelistní a obličejové chirurgie v letech 2005-2011},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:ORL, ophthalmology, stomatology
Type:Appeared in Conference without Proceedings
Keywords:bone defects; CT examination; materials; augmentation; transplantation

Vyhodnocení kostního defektu čelisti umožňuje po CT vyšetření digitálně a následně reálně vytvořit ve spolupráci s VUT v Brně přesný model defektu (aktivita 58, 68, 78 MM 01). To umožňuje plánovat a podle velikosti defektu užít nejvhodnější materiál k transplantaci nebo augmentaci (aktivita 58, 68, 78 MM 03). Osvědčily se směsi materiálů, které jsou tvořeny lyofilizovanou kostní spongiózou a trikalcium fosfátem (aktivita 58, 68, 78 MM02).

In collaboration with VUT Brno, the evaluation of bone defects of the jaw enables to create an exact model of the defect after perfrotming a CT examination (activity 58, 68, 78 MM 01). This enables to use the most appropriate material for either transplantation or augmentation according to the defect size (activity 58, 68, 78, MM 03). Mixtures of lyofilized bone spongiosa and tricalcium phosphate proved to be most convenient materials (activity 58, 68, 78 MM02)

Related projects: