Publication details

 

Mutační analýza mikroRNA u pacientů s chronickou lymfoctární leukemií

Basic information
Original title:Mutační analýza mikroRNA u pacientů s chronickou lymfoctární leukemií
Authors:Jana Lochmanová, Veronika Navrkalová, Barbora Dvořáková, Marek Mráz, Šárka Pavlová, Karla Plevová, Boris Tichý, Jitka Malčíková, Ludmila Šebejová, V. Beneš, T. Rausch, Yvona Brychtová, Michael Doubek, Martin Trbušek, Jiří Mayer, Šárka Pospíšilová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Conference abstract

Related projects: