Publication details

 

Mutační analýza mikroRNA u pacientů s chronickou lymfoctární leukemií

Basic information
Original title:Mutační analýza mikroRNA u pacientů s chronickou lymfoctární leukemií
Authors:Jana Lochmanová, Veronika Navrkalová, Barbora Dvořáková, Marek Mráz, Šárka Pavlová, Karla Plevová, Boris Tichý, Jitka Malčíková, Ludmila Šebejová, V. Beneš, T. Rausch, Yvona Brychtová, Michael Doubek, Martin Trbušek, Jiří Mayer, Šárka Pospíšilová
Further information
Citation:LOCHMANOVÁ, Jana, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, V. BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutační analýza mikroRNA u pacientů s chronickou lymfoctární leukemií. In Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. 2011.Export BibTeX
@proceedings{964447,
author = {Lochmanová, Jana and Navrkalová, Veronika and Dvořáková, Barbora and Mráz, Marek and Pavlová, Šárka and Plevová, Karla and Tichý, Boris and Malčíková, Jitka and Šebejová, Ludmila and Beneš, V. and Rausch, T. and Brychtová, Yvona and Doubek, Michael and Trbušek, Martin and Mayer, Jiří and Pospíšilová, Šárka},
booktitle = {Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference},
title = {Mutační analýza mikroRNA u pacientů s chronickou lymfoctární leukemií},
year = {2011}
}
Type:Conference abstract

Related projects: