Publication details

 

Mutational analysis of mir-29 family members in chronic lymphocytic leukemia

Basic information
Original title:Mutational analysis of mir-29 family members in chronic lymphocytic leukemia
Authors:Jana Lochmanová, Marek Mráz, Veronika Navrkalová, Barbora Dvořáková, Boris Tichý, Karla Plevová, Ludmila Šebejová, Jitka Malčíková, Šárka Pavlová, Vladimír Beneš, Tobias Rausch, Yvona Brychtová, Michael Doubek, Martin Trbušek, Jiří Mayer, Šárka Pospíšilová
Further information
Citation:LOCHMANOVÁ, Jana, Marek MRÁZ, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Šárka PAVLOVÁ, Vladimír BENEŠ, Tobias RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Mutational analysis of mir-29 family members in chronic lymphocytic leukemia. In 53rd ASH meeting. 2011. ISSN 0006-4971.Export BibTeX
@proceedings{965581,
author = {Lochmanová, Jana and Mráz, Marek and Navrkalová, Veronika and Dvořáková, Barbora and Tichý, Boris and Plevová, Karla and Šebejová, Ludmila and Malčíková, Jitka and Pavlová, Šárka and Beneš, Vladimír and Rausch, Tobias and Brychtová, Yvona and Doubek, Michael and Trbušek, Martin and Mayer, Jiří and Pospíšilová, Šárka},
booktitle = {53rd ASH meeting},
title = {Mutational analysis of mir-29 family members in chronic lymphocytic leukemia},
year = {2011}
}
Type:Conference abstract

Related projects: