Publication details

 

MicroRNA mutational analysis in patients with chronic lymphocytic leukemia

Basic information
Original title:MicroRNA mutational analysis in patients with chronic lymphocytic leukemia
Authors:Jana Lochmanová, Veronika Navrkalová, Barbora Dvořáková, Marek Mráz, Šárka Pavlová, Karla Plevová, Boris Tichý, Jitka Malčíková, Ludmila Šebejová, Vladimír Beneš, T. Rausch, Yvona Brychtová, Michael Doubek, Martin Trbušek, Jiří Mayer, Šárka Pospíšilová
Further information
Citation:LOCHMANOVÁ, Jana, Veronika NAVRKALOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Marek MRÁZ, Šárka PAVLOVÁ, Karla PLEVOVÁ, Boris TICHÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Ludmila ŠEBEJOVÁ, Vladimír BENEŠ, T. RAUSCH, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Martin TRBUŠEK, Jiří MAYER a Šárka POSPÍŠILOVÁ. MicroRNA mutational analysis in patients with chronic lymphocytic leukemia. In XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. 2011. ISSN 2152-2650.Export BibTeX
@proceedings{966241,
author = {Lochmanová, Jana and Navrkalová, Veronika and Dvořáková, Barbora and Mráz, Marek and Pavlová, Šárka and Plevová, Karla and Tichý, Boris and Malčíková, Jitka and Šebejová, Ludmila and Beneš, Vladimír and Rausch, T. and Brychtová, Yvona and Doubek, Michael and Trbušek, Martin and Mayer, Jiří and Pospíšilová, Šárka},
booktitle = {XIV. International workshop on chronic lymphocytic leukemia in Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia},
title = {MicroRNA mutational analysis in patients with chronic lymphocytic leukemia},
year = {2011}
}
Type:Conference abstract

Related projects: