Publication details

 

Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory

Basic information
Original title:Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory
Title in English:Selected Chapters from geriatric nursing care
Authors:Andrea Pokorná, Petra Juřeníková, Katarína Ďuranová, Barbora Dvořáková, Zuzana Houzarová, Olga Janíková, Petra Krejčiříková, Marie Lazárková, Marie Macková, Hana Pinkavová, Alena Pospíšilová, Michaela Schneiderová, Alena Staňková, Jana Straková, Marta Šenkyříková
Further information
Citation:POKORNÁ, Andrea, Petra JUŘENÍKOVÁ, Katarína ĎURANOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Zuzana HOUZAROVÁ, Olga JANÍKOVÁ, Petra KREJČIŘÍKOVÁ, Marie LAZÁRKOVÁ, Marie MACKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Alena STAŇKOVÁ, Jana STRAKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory. první. Brno: Tribune EU, 2011. 224 s. ISBN 978-80-263-0043-4.Export BibTeX
@book{966687,
author = {Pokorná, Andrea and Juřeníková, Petra and Ďuranová, Katarína and Dvořáková, Barbora and Houzarová, Zuzana and Janíková, Olga and Krejčiříková, Petra and Lazárková, Marie and Macková, Marie and Pinkavová, Hana and Pospíšilová, Alena and Schneiderová, Michaela and Staňková, Alena and Straková, Jana and Šenkyříková, Marta},
address = {Brno},
edition = {první},
keywords = {nursng care; senior; general nurse},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-263-0043-4},
publisher = {Tribune EU},
title = {Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Monograph
Keywords:nursng care; senior; general nurse

Publikace je připravena jako přehledný nástroj umožňující využití poznatků v klinické praxi a je doplněna mnoha přílohami, které lze použít pro identifikaci současného stavu seniora v přímé péči. V logickém sledu tak jsou prezentovány nejprve poznatky o úspěšné komunikaci s osobami vyššího věku, která je základním kamenem kvalitní ošetřovatelské péče. Na ně navazují kapitoly zaměřené na hodnocení úrovně sebepéče seniorů a management bolesti. S ohledem na vzrůstající incidenci nehojících se ran se stoupajícím věkem nemocných jsou neopomenutelnou součástí publikace kapitoly zaměřené na péči o osoby s chronickou ránou. Závěrečné kapitoly publikace jsou pak věnovány informacím o paliativní péči a uspokojování spirituálních potřeb seniorů. Věříme, že vám tato publikace umožní nalézt vhodné postupy v péči o seniory, poskytne informace jak identifikovat reálný aktuální stav nemocného a na jeho základě naplánovat adekvátní ošetřovatelské intervence.

This publication is prepared as a tool for geriatric nursing care.

Related projects: