Detail publikace

 

Chronická pankreatitida v roce 2011

Základní údaje
Originální název:Chronická pankreatitida v roce 2011
Autoři:Petr Dítě, Jan Trna, Ivo Novotný, Katarína Floreánová, Hana Nechutová, E. Geryk
Další údaje
Citace:DÍTĚ, Petr, Jan TRNA, Ivo NOVOTNÝ, Katarína FLOREÁNOVÁ, Hana NECHUTOVÁ a E. GERYK. Chronická pankreatitida v roce 2011. Vnitřní lékařství, 2011, roč. 57, č. 11, s. 891-896. ISSN 0042-773X.Export BibTeX
@article{968207,
author = {Dítě, Petr and Trna, Jan and Novotný, Ivo and Floreánová, Katarína and Nechutová, Hana and Geryk, E.},
article_number = {11},
keywords = {chronic pancreatitis; TIGARO classification; hereditary pancreatitis; autoimmune pancreatitis; pancreatic enzymes},
language = {cze},
issn = {0042-773X},
journal = {Vnitřní lékařství},
title = {Chronická pankreatitida v roce 2011},
volume = {57},
year = {2011}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Ostatní obory vnitřního lékařství
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:chronic pancreatitis; TIGARO classification; hereditary pancreatitis; autoimmune pancreatitis; pancreatic enzymes

Chronická pankreatitida patří mezi nemoci s mírně, ale trvale narůstající incidencí. V současné době je nejčastějším rizikovým faktorem alkohol, ale zvláště pozorně jsou sledovány nové formy tzv. nealkoholické chronické pankreatitidy, jako je pankreatitida geneticky indukovaná a autoimunitní forma nemoci. Alkohol je sice stále nejčastější příčinou nemoci, ale faktem je, že alkohol je pouze faktorem rizikovým a teprve v součinnosti s dalšími faktory, např. genetickými, nemoc indukuje. V diagnostice mají zásadní roli metody zobrazovací, neinvazivní magnetická rezonance a CT, již invazivní, ale bezpečná endosonografie a diagnosticky jen výjimečně ERCP, které je právě kvůli své invazivitě dnes metodou především terapeutickou. Kromě toho jsou využívány markery genetické – CFTR mutace, SPINK 1 a PRRS 1 gen, u autoimunitní formy stanovení především imunoglobulinu G4 a event. pankreatická biopsie. Konzervativní terapie léčí symptomy nemoci, tj. pankreatickou malabsorpci (enzymy s vysokým obsahem lipázy) a pankreatickou bolest, kdy je jako první lék volby doporučen paracetamol, později tzv. synaptická analgetika. Alternativou terapie je léčba endoskopická (drenážní výkony) a léčba chirurgická – drenáž a resekce. Chronická pankreatitida hereditární a nehereditární patří mezi významné rizikové faktory indukce pankreatického karcinomu, a proto je dispenzarizace osob s těmito nemocemi nutná.