Publication details

 

Hluboké popáleniny způsobené nekompatibilními EKG elektrodami během magnetické rezonance

Basic information
Original title:Hluboké popáleniny způsobené nekompatibilními EKG elektrodami během magnetické rezonance
Title in English:Deep burns caused by incompatible ECG electrodes during MR imaging
Authors:Radomír Mager, Břetislav Lipový, Ivan Suchánek, Pavel Brychta
Further information
Citation:MAGER, Radomír, Břetislav LIPOVÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Hluboké popáleniny způsobené nekompatibilními EKG elektrodami během magnetické rezonance. Hojení ran, Česká republika, Semily 51301: Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2012, roč. 6, č. 1, s. 3-5. ISSN 1802-6400.Export BibTeX
@article{968244,
author = {Mager, Radomír and Lipový, Břetislav and Suchánek, Ivan and Brychta, Pavel},
article_location = {Česká republika, Semily 51301},
article_number = {1},
keywords = {burns magnetic resonance ECG electrodes},
language = {cze},
issn = {1802-6400},
journal = {Hojení ran},
title = {Hluboké popáleniny způsobené nekompatibilními EKG elektrodami během magnetické rezonance},
volume = {6},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Surgery incl. transplantology
Type:Article in Periodical
Keywords:burns magnetic resonance ECG electrodes

Magnetická rezonance dnes představuje bezpečnou metodu, která vyšetřovano osobu nezatíží nebezpečným ionizujícím zářením, jak je tomu u výpočetní tomografie. Navíc magnetická rezonance umožňuje daleko detailnější rozlišení. Vzhledem k těmto skutečnostem se počet vyšetření na magnetické rezonance každoročně zvyšuje. Naštěstí počet komplikací je stále velmi malý. V kazuistice popisujeme případ malého chlapce popáleného od nekompatibilních EKG elektrod během vyšetření na magnetické rezonanci.

Nowadays, the magnetic resonance represents a safe method, which does not burden examined subjects with harmful ionization as the CT does. Moreover, the magnetic resonance has a potential of far more detailed resolution. Because of these facts, the amount of MR examinations has been constantly increasing every year. Luckily, the incidence of complications remains very low. In our paper we describe a case of a samll boy, who was burnt by incompatible ECG electrodes during MR scanning.