Publication details

 

rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie

Basic information
Original title:rTMS v léčbě negativních příznaků schizofrenie
Authors:Radovan Přikryl, Libor Ustohal, Michaela Vrzalová, Tomáš Kašpárek, Hana Přikrylová Kučerová, Eva Češková
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:English
Field:Psychiatry, sexuology
Type:Conference abstract

Related projects: