Publication details

 

Quo vadis, hojení ran?

Basic information
Original title:Quo vadis, hojení ran?
Title in English:Quo vadis, wound healing?
Author:Jan Stryja
Further information
Citation:STRYJA, Jan. Quo vadis, hojení ran? In X. celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice. 2012.Export BibTeX
@proceedings{970900,
author = {Stryja, Jan},
booktitle = {X. celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice},
keywords = {wound healing history prospects},
language = {cze},
title = {Quo vadis, hojení ran?},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Surgery incl. transplantology
Type:Appeared in Conference without Proceedings
Keywords:wound healing history prospects

Autor se ve své prezentaci vrací do historie hojení ran a zamýšlí se nad perspektivami vývoje tohoto oboru s interdisciplinárním přesahem.

Author of the presentation goes back to the wound healing history and thinks about the prospects of the wound management and its inter-disciplinary enjambement.