Publication details

 

Diseminovaný kolorektální karcinom. Strategie léčby.

Basic information
Original title:Diseminovaný kolorektální karcinom. Strategie léčby.
Title in English:Disseminated colorectal carcinoma-therapeutic strategy
Authors:Zdeněk Kala, Vlastimil Válek, Rostislav Vyzula, Petr Kysela, Jiří Tomášek
Further information
Citation:KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Rostislav VYZULA, Petr KYSELA a Jiří TOMÁŠEK. Diseminovaný kolorektální karcinom. Strategie léčby. 1. vyd. Brno: KAP CZ, 2012. 76 s. ISBN 978-80-905210-0-1.Export BibTeX
@book{979763,
author = {Kala, Zdeněk and Válek, Vlastimil and Vyzula, Rostislav and Kysela, Petr and Tomášek, Jiří},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {colorectal carcinoma; oncology; surgical oncology; radiology},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-905210-0-1},
publisher = {KAP CZ},
title = {Diseminovaný kolorektální karcinom. Strategie léčby.},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Oncology and hematology
Type:Monograph
Keywords:colorectal carcinoma; oncology; surgical oncology; radiology

Epidemiologická situace v oblasti kolorektálního karcinomu se ani v současní době nezlepšuje. V době stanovení diagnozy je již 20% pacientů ve stadiu IV - diseminovaný kolorektální karcinom. Publikace se věnuje multidisciplinárnímu přístupu k těmto pacientům za účelem racionální strategie léčby z pohledu onkologa, onkochirurga a radiologa.

Epidemiological situation in colorectal carcinoma is not improving nowadays. Twenty percent of pacients are already stadium IV - disseminated colorectal carcinoma - at the time of diagnosis. The book deals with the multidisciplinar approach to these patients in order to guarantee rational therapeutic strategy from the view of the oncologist, surgical oncologist and radiologist.