Publication details

 

Kardioprotektivní kombinace v léčbě hypertenze – betablokátory a blokátory kalciových kanálů typu dihydropyridinů

Basic information
Original title:Kardioprotektivní kombinace v léčbě hypertenze – betablokátory a blokátory kalciových kanálů typu dihydropyridinů
Title in English:Cardioprotective combination in the treatment of hypertension - beta-blockers and dihydropyridine calcium channel blockers
Authors:Ivan Řiháček, E. Řiháčková
Further information
Citation:ŘIHÁČEK, Ivan a E. ŘIHÁČKOVÁ. Kardioprotektivní kombinace v léčbě hypertenze – betablokátory a blokátory kalciových kanálů typu dihydropyridinů. Causa Subita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 46-49. ISSN 1212-0197.Export BibTeX
@article{980513,
author = {Řiháček, Ivan and Řiháčková, E.},
article_number = {1},
keywords = {hypertension; beta-blockers; calcium channel blockers; combination therapy},
language = {cze},
issn = {1212-0197},
journal = {Causa Subita},
title = {Kardioprotektivní kombinace v léčbě hypertenze – betablokátory a blokátory kalciových kanálů typu dihydropyridinů},
volume = {15},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Article in Periodical
Keywords:hypertension; beta-blockers; calcium channel blockers; combination therapy

Kombinační léčba hypertenze je mnohem účinnější než monoterapie. Mezi doporučené dvojkombinace patří spojení kardioselektivních betablokátorů s dihydropyridinovými blokátory kalciových kanálů. Tato kombinace má aditivní a kardioprotektivní účinky. Používáme ji u pacientů se závažnější hypertenzí a u hypertenze s poškozením cílových orgánů.

Combination treatment of hypertension is more effective than monotherapy. Cardio selective beta-blockers with dihydropyridine calcium channel blockers are recommended to combination treatment. Their combinations have an additive and cardio protective effects. We can use it in patients with serious hypertension and in hypertension with target organ damage.