Publication details

 

Hematologická onkologie : leukemie a lymfomy v humánní medicíně

Basic information
Original title:Hematologická onkologie : leukemie a lymfomy v humánní medicíně
Title in English:Hematological oncology : leukemia and lymphoma in human medicine
Authors:Michael Doubek, František Folber, Andrea Janíková, Anna Panovská, David Šálek, Martina Tošková
Further information
Citation:DOUBEK, Michael, František FOLBER, Andrea JANÍKOVÁ, Anna PANOVSKÁ, David ŠÁLEK a Martina TOŠKOVÁ. Hematologická onkologie : leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7305-621-6.Export BibTeX
@book{988325,
author = {Doubek, Michael and Folber, František and Janíková, Andrea and Panovská, Anna and Šálek, David and Tošková, Martina},
address = {Brno},
keywords = {leukemia; lymphoma; diagnostics; therapy; human medicine},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7305-621-6},
publisher = {Veterinární a farmaceutická univerzita},
title = {Hematologická onkologie : leukemie a lymfomy v humánní medicíně},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Oncology and hematology
Type:Monograph
Keywords:leukemia; lymphoma; diagnostics; therapy; human medicine

Hematologická onkologie v humánní medicíně zažívá v posledních 10–15 letech závratný pokrok. Objevila se řada nových diagnostických metod, zejména molekulárně genetických, množství nových prognostických faktorů, pokročilo poznání biologie nemocí krve a krvetvorných orgánů a s tím ruku v ruce došlo i k zásadním změnám v terapii těchto nemocí. Objevily se nové inhibitory tyrozinkináz nebo monoklonální protilátky. Následující kapitoly nemají být vyčerpávajícím přehledem hematoonkologických nemocí. Jsou souhrnem informací o nejčastějších leukemiích a lymfomech, informací určených především motivovaným studentům, kterým naznačují současné možnosti diagnostiky a léčby těchto nemocí.

In the last 10-15 years there are amazing advances in understanding and therapy of human hematological malignancies: novel drugs (monoclonal antibodies, tyrosine kinase inhibitors), novel procedures (allogeneic transplant after recuced intensity regimens), novel diagnostic proceadures. The monograph offer basic information regarding the most frequent human leukemias and lymphomas and their current management.