Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 794

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 6Letter F, page 8Letter G, page 8Letter H, page 9Letter CH, page 9Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 12Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 15Letter O, page 16Letter P, page 17Letter Q, page 20Letter R, page 20Letter S, page 21Letter T, page 22Letter U, page 24Letter V, page 24Letter W, page 26Letter X, page 26Letter Y, page 26Letter Z, page 26
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 794 records, displayed 151 - 180

 

PANTUČKOVÁ, Pavla - BARTOŠOVÁ, Michaela - BROUKAL, Zdeněk - KUKLETOVÁ, Martina - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Detection of selected periodontal bacteria in preschool children affected by early childhood caries. Folia Microbiologica, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Československá společnost mikrobiologická. ISSN 0015-5632, 2016, vol. accepted, no. accepted, accepted-6 pp.


more

 

TURJAP, Miroslav - ZENDULKA, Ondřej - GLATZ, Zdeněk - BREJCHA, Stanislav - MÁDR, Aleš - JUŘICA, Jan.
Determination of Caffeine and its Metabolites in Saliva and Urine as a Measure of CYP1A2 Metabolic Activity. Current Pharmaceutical analysis, Bentham Science Publishers. ISSN 1573-4129, 2016, vol. 12, no. 1, pp. 1-8.


more

 

MICHALCOVÁ, Lenka - GLATZ, Zdeněk - NEVÍDALOVÁ, Hana.
Determination of interactions of human serum albumin and its glycated form with antidiabetic drugs by CE-FA. In Advances in chromatography and electrophoresis, Chiranal 2016. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-4961-6, pp. 123-124. 6.6.2016, Olomouc.


more

 

BITTOVÁ, Miroslava - KOLÁŘOVÁ, Hana - HYLSE, Ondřej - KHIRSARIYA, PrashantKumar - PARUCH, Kamil.
Development and validation of a highly sensitive LC-MS method for determination of checkpoint kinase 1 inhibitors in mouse plasma. In Advances in chromatography and electrophoresis & Chiranal 2016. Olomouc : Palacký University, Olomouc, 2016. ISBN 978-80-244-4961-6, pp. 79-80. 6.6.2016, Faculty of Science, Palacký University.


more

 

PLESKAČOVÁ, Anna - TOMANDL, Josef - BREJCHA, Stanislav - PÁCAL, Lukáš - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Development and validation of fast and simple HPLC for the determination of uric acid, xanthine and hypoxanthine in human plasma and serum. 2016. ISBN 978-80-244-4961-6.


more

 

KOBLÍŽEK, Vladimír - NOVOTNÁ, Barbora - ZBOŽÍNKOVÁ, Zuzana - HEJDUK, Karel.
Diagnosing COPD: advances in training and practice - a systematic review. Advances in medical education and practice, Auckland, Dove Medical Press, New Zealand. ISSN 1179-7258, 2016, vol. 7, no. "neuvedeno", pp. 219-231.


more

 

FRAŇKOVÁ, Soňa - URBÁNEK, Petr - ŠPERL, Jan - HUSA, Petr - RYCHLÍK, Petr - DUSILOVÁ SULKOVÁ, Sylvie - TESAŘ, Vladimír - VIKLICKÝ, Ondřej.
DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP CHRONICKÉ INFEKCE VIREM HEPATITIDY C U PACIENTŮ S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM LEDVIN. Aktuality v nefrologii, Praha, Tigis. ISSN 1210-955X, 2016, vol. 22, no. 2, pp. 63-65.


more

 

KOŇAŘÍK, Marcel - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana.
Diagnostika demencie z pohladu sestry. Prohuman, Bratislava, Slovensko, Slovakia. ISSN 1338-1415, 2016, vol. 2016, no. 7, pp. 2009-2015.


more

 

STÁVKOVÁ, Jana.
Dietní stravování ve školních jídelnách města Brna. 2016.


more

 

STÁVKOVÁ, Jana.
Dietní stravování ve školských zařízeních z pohledu nutričního terapeuta. 2016.


more

 

FEDORKO, Michal - KAŠÍK, Marek - KLEBANOVÁ, Silvia - PLEVOVÁ, Mariana - SOROKAČ KUBOLKOVÁ, Alena - KUČEROVÁ, Michaela - PACÍK, Dalibor.
Digitální rektální vyšetření v diagnostice potenciálně agresivních karcinomů prostaty. 2016.


more

 

VÍTOVEC, Jiří - ŠPINAROVÁ, Lenka.
Digoxin a srdeční selhání. Acta medicinae, Brno, ERA Média. ISSN 1805-398X, 2016, vol. 5, no. 2, pp. 55-57.


more

 

JOUKAL, Marek - KLUSÁKOVÁ, Ilona - DUBOVÝ, Petr.
Direct communication of the spinal subarachnoid space with the rat dorsal root ganglia. Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger, Jena, Elsevier, Germany. ISSN 0940-9602, 2016, vol. 2016, no. 205, pp. 9-15.


more

 

BENEŠ, Pavel - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Direct ophthalmoscopy - enhance your skills. 2016. CZE, Berlín. 19.5.2016 - 22.5.2016, Worldwide Activity.


more

 

BENEŠ, Pavel - VESELÝ, Petr.
Direct ophthalmoscopy - enhance your skills. 2016.


more

 

ŘÍČNÁ, Dita - LENGEROVÁ, Martina - PALACKOVÁ, Martina - HADRABOVÁ, Markéta - KOCMANOVÁ, Iva - WEINBERGEROVÁ, Barbora - PAVLOVSKÝ, Zdeněk - VOLFOVÁ, Pavlína - BOUCHNEROVÁ, Jana - MAYER, Jiří - RÁČIL, Zdeněk.
Disseminated fusariosis by Fusarium proliferatum in a patient with aplastic anaemia receiving primary posaconazole prophylaxis - case report and review of the literature. Mycoses, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0933-7407, 2016, vol. 59, no. 1, pp. 48-55.


more

 

PODHOREC, Ján - TOMÁŠEK, Jiří - ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar - TUČEK, Štěpán - FABIAN, Pavel - STANDARA, Michal - VAŠINA, Jiří - KISS, Igor.
Dlouhodobá parciální remise metastatického inflamatorního myofibroblastického tumoru pankreatu po chemoterapii - kazuistika pacienta. 2016. p. 2S87.


more

 

ŠIMARA, Pavel - KRONTORÁD KOUTNÁ, Irena - TESAŘOVÁ, Lenka - ŘEHÁKOVÁ, Daniela - MATULA, Pavel.
DNA double strand breaks detection in pluripotent stem cells with regard to cell cycle stages. 2016.


more

 

KNIGHT, Andrea - NĚMEC, Pavel - BRETZOVÁ, Soňa - VÁLKOVÁ, Lucie - KOLMANOVÁ, Markéta - VYTOPILOVÁ, Renáta - HAVELKA, Marek - VSIANSKA, Pavla - RIHOVA, Lucie - KREJČÍ, Marta - PISKÁČEK, Martin.
Do human B-lymphocytes avoid aging until 60 years?. Oncotarget, New York, Impact Journals, USA. ISSN 1949-2553, 2016, vol. 7, no. 28, pp. 42873-42880.


more

 

VOJTĚCHOVÁ, G. - GREGA, T. - NGO, Ondřej - MÁJEK, Ondřej - VOŠKA, M. - BROGYUK, N. - ZAVORAL, M. - SUCHÁNEK, Š..
Do we really need to repeat complete preventive colonoscopy in cases of inadequate bowel preparation? A prospective multicenter study. 2016.


more

 

SEIFERTOVÁ, Mária - JARKOVSKÝ, Jiří - VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea.
Does the parasite-mediated selection drive the MHC class IIB diversity in wild populations of European chub (Squalius cephalus)?. Parasitology Research, Germany. ISSN 0932-0113, 2016, vol. 115, no. 4, pp. 1401-1415.


more

 

BENEŠ, Pavel.
Dostupnost kontaktních čoček a možnosti refrakčních zákroků. Brýle a móda, Iva Production Agency s.r.o. ISSN 1804-7866, 2016, vol. 6, no. 3, pp. 38-39.


more

 

LÉNÁRT, Peter - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie.
Double strand breaks may be a missing link between entropy and aging. Mechanisms of Ageing and Development, Clare, Elsevier Ireland Ltd., Ireland. ISSN 0047-6374, 2016, vol. 157, no. "neuvedeno", pp. 1-6.


more

 

TUČEK, Štěpán.
Druhá linie paliativní léčby metastatického kolorektálního karcinomu – teoretické a praktické aspekty. Farmakoterapie, Farmakon Press s.r.o. ISSN 1801-1209, 2016, vol. 2/2016.


more

 

AITHAL, Rakesh - NANGALIA, Kuldeep - KLEIN, Franz - KREJČÍ, Lumír.
DSB formation by Spo11 protein requires interaction with Mre11. 2016.


more

 

KINCOVÁ, Soňa - VLČKOVÁ, Eva - ŠROTOVÁ, Iva - RAPUTOVÁ, Jana - BEDNAŘÍK, Josef.
Dynamické metody kvantitativního testování senzitivity. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1210-7859, 2016, vol. 79, no. 1, pp. 68-76.


more

 

DAMBORSKÁ, Alena - MICHEL, Christoph - BALÁŽ, Marek - REKTOR, Ivan - VULLIÉMOZ, Serge.
Dynamics of Local Field Potential Power of Subthalamic Nucleus in Relation to Scalp Recorded Electrical Activity of Resting Human Brain. 2016.


more

 

BARTÁKOVÁ, Vendula - PLESKAČOVÁ, Anna - KURICOVÁ, Katarína - PÁCAL, Lukáš - DVOŘÁKOVÁ, Veronika - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - TOMANDLOVÁ, Marie - TOMANDL, Josef - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Dysfunctional protection against advanced glycation due to thiamine metabolism abnormalities in gestational diabetes. Glycoconjugate Journal, Dordrecht, Springer, The Nederlands. ISSN 0282-0080, 2016.


more

 

PAŘILOVÁ, Tereza.
Dyslexia Assistive Tool for Users Speaking Czech. 2016.


more

 

ŠÁLEK, Cyril - FOLBER, František - FROŇKOVÁ, Eva - PROCHÁZKA, Bohumír - MARINOV, Iuri - CETKOVSKÝ, Petr - MAYER, Jiří - DOUBEK, Michael.
Early MRD response as a prognostic factor in adult patients with acute lymphoblastic leukemia. European Journal of Haematology, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0902-4441, 2016, vol. 96, no. 3, pp. 276-284.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 794 records, displayed 151 - 180