Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 271

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 4Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 5Letter O, page 6Letter P, page 6Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 7Letter T, page 8Letter U, page 9Letter V, page 9Letter W, page 9Letter X, page 9Letter Y, page 9Letter Z, page 9
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 271 records, displayed 151 - 180

 

BEDNAŘÍK, Petr - TKÁČ, Ivan - GIOVE, Federico - DEELCHAND, Dinesh - EBERLY, Lynn - BARRETO, Felipe - MANGIA, Silvia.
Neurochemical and BOLD Responses in Activated Blob and Interblob Neuronal Populations Measured in the Human Visual Cortex at 7T. 2015.


more

 

NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka - VYBÍHAL, Václav - VALKOVSKÁ, Petra - BOUŠA, Ondřej.
Neuropsychologický profil pacientů s normotenzním hydrocefalem. 2015.


more

 

KUČEROVÁ, Jana - AMCHOVÁ, Petra - BABINSKÁ, Zuzana - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - JEŘÁBEK, Pavel - KAČER, Petr - ŠUSTKOVÁ-FIŠEROVÁ, Magdaléna - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Neurotransmitterové změny v animálním modelu komorbidní deprese a metamfetaminové závislosti. 2015.


more

 

WENDT, Daniel J. - DVORAK-EWELL, Melita - BULLENS, Sherry - LORGET, Florence - BELL, Sean M. - PENG, Jeff - CASTILLO, Sianna - AOYAGI-SCHARBER, Mika - O'NEILL, Charles A. - KREJČÍ, Pavel - WILCOX, William R. - RIMOIN, David L. - BUNTING, Stuart.
Neutral Endopeptidase-Resistant C-Type Natriuretic Peptide Variant Represents a New Therapeutic Approach for Treatment of Fibroblast Growth Factor Receptor 3-Related Dwarfism. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, Bethesda, AMER SOC PHARMACOLOGY EXPERIMENTAL THERAPEUTICS, USA. ISSN 0022-3565, 2015, vol. 353, no. 1, pp. 132-149.


more

 

HÝŽA, Petr - STREIT, Libor - VESELÝ, Jiří - ŠTAFOVÁ, Dagmar - SIN, Petr.
New technique of immediate nipple reconstruction during immediate autologous diep or MS-tram breast reconstruction. Annals of Plastic Surgery, Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, USA. ISSN 0148-7043, 2015.


more

 

HUSA, Petr.
Novinky v léčbě hepatitidy C. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1212-7299, 2015, vol. 17, no. 1, pp. 26-27.


more

 

BENEŠ, Pavel - MICHÁLEK, Jiří.
Nový materiál pro kontaktní čočky - HyperGel. Jemná mechanika a optika, Praha, Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR. ISSN 0447-6441, 2015, vol. 60, no. 2, pp. 49-50.


more

 

DELAHAYE, F. - CHU, V.H. - ALTCLAS, J. - BARSIC, B. - DELAHAYE, A. - FREIBERGER, Tomáš - GORDON, D.L. - HANNAN, M.M. - HOEN, B. - KANJ, S.S. - LEJKO-ZUPANC, T. - MESTRES, C.A. - PACHIRAT, O. - PAPPAS, Petros - LAMAS, C. - SELTON-SUTY, C. - TAN, R. - TATTEVIN, P. - WANG, Ain.
One-year outcome following biological or mechanical valve replacement for infective endocarditis. International Journal of Cardiology, Clare, Elsevier Ireland Ltd., Ireland. ISSN 0167-5273, 2015, vol. 178, no. January, pp. 117-123.


more

 

VESELÝ, Petr - PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk.
Optika - optometrie Ortoptika. 2015.


more

 

VESELÝ, Petr - PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk.
Optometry - New Distance Extended Master Study Program. 2015.


more

 

ČERMÁKOVÁ, Kateřina - PILNÝ, Jaroslav.
Ošetřovatelská péče o pacienty s prožitkem holokaustu. Vyd. 1. Praha : Spolek akademiků Židů, 2015. 1, ISBN 978-80-260-7335-2, pp. 213-230.


more

 

VESELÝ, Radek - KOČIŠ, Ján - KELBL, Martin.
Otevřená luxace talu. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, Galén. ISSN 0001-5415, 2015, vol. 82, no. 1, pp. 80-83.


more

 

ADAMOVÁ, Blanka - VOHÁŇKA, Stanislav - DUŠEK, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří - CHALOUPKA, Richard - BEDNAŘÍK, Josef.
Outcomes and their predictors in lumbar spinal stenosis: a 12-year follow-up. European Spine Journal, New York, Springer, USA. ISSN 0940-6719, 2015, vol. 24, no. 2, pp. 369-380.


more

 

EKUMI, KM - PACULOVÁ, Hana - LENASI, T - POSPÍCHALOVÁ, Vendula - BOSKEN, CA - RYBAŘÍKOVÁ, Jana - BRYJA, Vítězslav - GEYER, M - BLAŽEK, Dalibor - BARBORIC, M.
Ovarian carcinoma CDK12 mutations misregulate expression of DNA repair genes via deficient formation and function of the Cdk12/CycK complex. Nucleic Acids Res. 2015, vol. 43(5), p. 2575-89.


more

 

SPURNÁ, Gabriela - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Ověření aktuálních hodnot Duanovy křivky akomodační šíře. 2015.


more

 

BIELAKOVÁ, Katarína - MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana.
Pády u geriatrických pacientů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 179-188.


more

 

PETROVÁ, Sylvie - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Pátá konference studentů v Brně. Česká oční optika, Praha, EXPO DATA spol. s r.o. ISSN 1211-233X, 2015.


more

 

NEUWIRTHOVÁ, Jana - SMILEK, Pavel - GÁL, Břetislav - KOSTŘICA, Rom - MECHL, Zdeněk.
Patogeneze kancerogenity etanolu u karcinomů hlavy a krku. Onkologie, Olomouc, Solen. ISSN 1802-4475, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 19-21. http://www.onkologiecs.cz/.


more

 

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana - MATĚJOVSKÝ, Jan.
Patologie dutiny ústní a celkový zdravotní stav seniorů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 87-93.


more

 

POPRACH, Alexandr - LAKOMÝ, Radek - SVOBODA, Marek - BORTLÍČEK, Zbyněk - BÜCHLER, Tomáš - SLABÝ, Ondřej - VYZULA, Rostislav - MELICHAR, Bohuslav.
Pazopanib, přehled studií, reálná data z praxe. 2015.


more

 

SELLNER ŠVESTKOVÁ, Sabina.
Péče o nehojící se rány u geriatrických pacientů. In Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2015. Aeskulap, ISBN 978-80-204-3394-7, pp. 29-42.


more

 

ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich.
Pharmacotherapy of Dilated Cardiomyopathy. Current Pharmaceutical Design, Sharjah, Bentham Science Publishers, United Arab Emirates. ISSN 1381-6128, 2015, vol. 21, no. 4, pp. 449-458.


more

 

BUDINSKAYA, Ksenia - ZÁVODNÁ, Eva - LOKAJ, Petr - VYSOČANOVÁ, Petra - NOVÁKOVÁ, Zuzana.
PILOTNÍ STUDIE: ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. 2015.


more

 

ILIEV, Robert - VYCHYTILOVÁ, Petra - JURÁČEK, Jaroslav - MLČOCHOVÁ, Hana - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
Piwi genes and tissue/serum piR-651 are related to clinicopathologic features of renal cell carcinoma. 2015.


more

 

LANGEROVÁ, Eliška.
Plísňová onemocnění nehtů. Dermatologie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1802-2960, 2015, vol. 9, no. 1, pp. 40-42.


more

 

TESAŘOVÁ, Lenka - ŠIMARA, Pavel - STEJSKAL, Stanislav - KRONTORÁD KOUTNÁ, Irena.
Pluripotent stem cell lines display variable hematopoietic developmental potential. 2015.


more

 

POKORNÁ, Andrea.
Podpora interkulturní sociální interakce v ošetřovatelském vzdělávání a klinické praxi. Onkologie, Olomouc, Solen s.r.o. ISSN 1802-4475, 2015, no. 1, pp. 47 - 50.


more

 

AMCHOVÁ, Petra - KUČEROVÁ, Jana.
Pohlaví a drogová závislost: od animálních modelů ke klinické praxi. Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 1212-0383, 2015, vol. 111, no. 2, pp. 233-243.


more

 

ŤOUKÁLKOVÁ, Michaela - SMÉKALOVÁ, Olga - DRÁB, Michal - KOLÁČEK, Tomáš - PAVLÍK, Tomáš - ŠTOURAČ, Petr.
Pooperační mortalita u pacientů s izolovanou frakturou proximálního konce femuru – retrospektivní observační studie. 2015.


more

 

HRAZDIRA, Luboš - ŘEZANINOVÁ, Jana - PAZOUREK, Lukáš.
Poranění hlezna ve sportu. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|Next pageLast page
found: 271 records, displayed 151 - 180