Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 586

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 8Letter L, page 9Letter M, page 10Letter N, page 11Letter O, page 12Letter P, page 13Letter Q, page 15Letter R, page 15Letter S, page 15Letter T, page 17Letter U, page 18Letter V, page 19Letter W, page 20Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 586 records, displayed 151 - 180

 

DOLEŽEL, Zdeněk - MRÁZ, Martin - MAŇÁKOVÁ, Martina - STIBŮRKOVÁ, Blanka.
Excelentní pomoc metabolomik. Vyd. 1. Olomouc : Solen, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7471-102-2, p. A32-A32. 15.5.2015, Olomouc.


more

 

ČUNDRLE, Ivan - SOMER, Virend K. - JOHNSON, Bruce D. - SCOTT, Christopher G. - OLSON, Lyle J..
Exercise End-Tidal Carbon Dioxide Predicts Central Sleep Apnea in Heart Failure Patients. CHEST, Glenview, American College of Chest Physicians, USA. ISSN 0012-3692, 2015.


more

 

LABOUNEK, René - LAMOŠ, Martin - MAREČEK, Radek - BRÁZDIL, Milan - JAN, Jiří.
Exploring task-related variability in fMRI data using fluctuations in power spectrum of simultaneously acquired EEG. Journal of Neuroscience Methods, Amsterdam, Elsevier Science Ltd, The Nederlands. ISSN 0165-0270, 2015, vol. 245, no. April, pp. 125-136.


more

 

NOVÁ, Zuzana - KURICOVÁ, Katarína - PÁCAL, Lukáš - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Exprese a aktivita glyoxalázy 1 za podmínek glukotoxicity, lipotoxicity a urémie: je dikarbonylový stres zásadním patogenetickým faktorem rozvoje pozdních komplikací u diabetu?. 2015.


more

 

ŠÁNA, Jiří - BEŠŠE, Andrej - ONDRÁČEK, Jakub - VEČEŘA, Marek - KŘEN, Leoš - FADRUS, Pavel - LAKOMÝ, Radek - VYBÍHAL, Václav - SMRČKA, Martin - ŠLAMPA, Pavel - SLABÝ, Ondřej.
Exprese miRNA-31-5p u pacientů s multiformním glioblastomem a její funkční vliv na gliobastomové buňky. 2015.


more

 

ILIEV, Robert - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - POPRACH, Alexandr - SLABÝ, Ondřej.
Exprese PIWIL proteinů a piR-651 u pacientů s renálním karcinomem. 2015.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Sabina - PASZEKOVA, Helena - BEŠŠE, Lenka - SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka - KUBACZKOVÁ, Veronika - ALMÁŠI, Martina - POUR, Luděk - HÁJEK, Roman.
Extramedullary relapse of multiple myeloma defined as the highest risk group based on deregulated gene expression data. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2015, vol. 159, no. 2, pp. 288-293.


more

 

BARTEČEK, Richard.
Farmakogenetika v optimalizaci farmakoterapie závažných duševních poruch. 2015.


more

 

DOSEDĚLOVÁ, Hana - DUMKOVÁ, Jana - LESOT, H. - GLOCOVÁ, Kristýna - KUNOVÁ, Michaela - TUCKER, AS. - VESELÁ, Iva - KREJČÍ, Pavel - TICHÝ, František - HAMPL, Aleš - BUCHTOVÁ, marcela.
Fate of the molar dental lamina in the monophyodont mouse. Fate of the molar dental lamina in the monophyodont mouse, USA. ISSN 1932-6203, 2015, vol. 2015, no. 26010446, pp. 1-10.


more

 

AGGARWAL, Niti R. - DROZDOVÁ, Adéla - ASKEW III, Wells J. - KEMP, Bradley J. - CHAREONTHAITAWEE, Panithaya.
Feasibility and diagnostic accuracy of exercise treadmill nitrogen-13 ammonia PET myocardial perfusion imaging of obese patients. Journal of Nuclear Cardiology, New York, Springer, USA. ISSN 1071-3581, 2015, 8 pp.


more

 

BEDNAŘÍK, Petr - MOHEET, Amir - DEELCHAND, Dinesh - EMIR, Uzay - EBERLY, Lynn - BAREŠ, Martin - SEAQUIST, Elizabeth - OZ, Gulin.
Feasibility and reproducibility of neurochemical profile quantification in the human hippocampus at 3 T. NMR in Biomedicine, Hoboken (USA), Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0952-3480, 2015, vol. 28, no. 6, pp. 685-693.


more

 

HUSER, Martin - ŠMARDOVÁ, Lenka - JANKŮ, Petr - CRHA, Igor - ŽÁKOVÁ, Jana - ŠTOURAČ, Petr - JARKOVSKÝ, Jiří - MAYER, Jiří - VENTRUBA, Pavel.
Fertility status of Hodgkin lymphoma patients treated with chemotherapy and adjuvant gonadotropin-releasing hormone analogues. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, New York, Springer, USA. ISSN 1058-0468, 2015.


more

 

BUCHTOVÁ, marcela - ORALOVÁ, Veronika - AKLIAN, Anie - MAŠEK, Jan - VESELA, Iva - OUYANG, Zhufeng - OBADALOVÁ, Tereza - KONEČNÁ, Žaneta - SPOUSTOVÁ, Tereza - POSPÍŠILOVÁ, Tereza - MATULA, Petr - VAŘECHA, Miroslav - BÁLEK, Lukáš - GUDERNOVÁ, Iva - JELÍNKOVÁ, Iva - DURAN, Ivan - ČERVENKOVÁ, Iveta - MURAKAMI, Shunichi - KOZUBÍK, Alois - DVOŘÁK, Petr - BRYJA, Vítězslav - KREJČÍ, Pavel.
Fibroblast growth factor and canonical WNT/beta-catenin signaling cooperate in suppression of chondrocyte differentiation in experimental models of FGFR signaling in cartilage. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease, Amsterdam, ELSEVIER SCIENCE BV, The Nederlands. ISSN 0925-4439, 2015, vol. 1852, no. 5, pp. 839-850.


more

 

MANSOURI, L. - SUTTON, L.A. - LJUNGSTROM, V. - BONDZA, S. - ARNGARDEN, L. - BHOI, S. - LARSSON, J. - CORTESE, D. - KALUSHKOVA, A. - PLEVOVÁ, Karla - YOUNG, Erin - GUNNARSSON, R. - FALK-SORQVIST, E. - LONN, P. - MUGGEN, A.F. - YAN, X.J. - SANDER, B. - ENBLAD, G. - SMEDBY, K.E. - JULIUSSON, G. - BELESSI, C. - RUNG, J. - CHIORAZZI, N. - STREFFORD, J.C. - LANGERAK, A.W. - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - DAVI, F. - HELLSTROM, M. - JERNBERG-WIKLUND, H. - GHIA, P. - SODERBERG, O. - STAMATOPOULOS, K. - NILSSON, Marcus Lars Vittorio - ROSENQUIST, R..
Functional loss of I kappa B epsilon leads to NF-kappa B deregulation in aggressive chronic lymphocytic leukemia. The Journal of Experimental Medicine, New York, Rockefeller University Press, USA. ISSN 0022-1007, 2015, vol. 212, no. 6, pp. 833-843.


more

 

WILBURN, Jeanette - MCKENNA, Stephen P. - TWISS, James - ROUSE, Matthew - KORKOSZ, Mariusz - JANCOVIC, Roman - NĚMEC, Petr - PACHECO-TENA, César Francisco - SARAUX, Alain - WESTHOVENS, Rene - DUREZ, Patrick - MARTIN, Mona - TAMMARU, Marika.
Further international adaptation and validation of the Rheumatoid Arthritis Quality of Life (RAQoL) questionnaire. Rheumatology International, Heidelberg, Springer, Germany. ISSN 0172-8172, 2015, vol. 35, no. 4, pp. 669-675. http://link.springer.com/journal/296.


more

 

FIALA, Jindřich - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana - ŠVANCARA, Jan - KUKLA, Lubomír.
Gender Differences in the Projection of Food Preferences. Journal of Food and Nutrition Research, Slovakia. ISSN 1336-8672, 2015.


more

 

MICENKOVÁ, Lenka - POMORSKÁ, Katarína - ŠMAJS, David.
Genetic diversity of colicin E1 and fimbriae type I in Escherichia coli strains. 2015.


more

 

HUTAŘ, Ivan - MAREČKOVÁ, Júlia.
Genetické riziko při výrobě cytostatik. Practicus, Praha, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. ISSN 1213-8711, 2015, vol. 2015, no. 3, pp. 15-18.


more

 

NOETZLI, Leila - LO, Richard W. - LEE-SHERICK, Alisa B. - CALLAGHAN, Michael - NORIS, Patrizia - SAVOIA, Anna - RAJPURKAR, Madhvi - JONES, Kenneth - GOWAN, Katherine - BALDUINI, Carlo L. - PECCI, Alessandro - GNAN, Chiara - DE ROCCO, Daniela - DOUBEK, Michael - LI, Ling - LU, Lily - LEUNG, Richard - LANDOLT-MARTICORENA, Carolina - HUNGER, Stephen - HELLER, Paula - GUTIERREZ-HARTMANN, Arthur - LIANG, Xiayuan - PLUTHERO, Fred G. - ROWLEY, Jesse W. - WEYRICH, Andrew S. - KAHR, Walter H.A. - PORTER, Christopher C. - DI JORGE, Paola.
Germline mutations in ETV6 are associated with thrombocytopenia, red cell macrocytosis and predisposition to lymphoblastic leukemia. Nature genetics, New York, Nature Publishing Group, USA. ISSN 1061-4036, 2015, vol. 47, no. 5, pp. "535"-"U143".


more

 

WEISS, Scott L. - FITZGERALD, Julie C. - PAPPACHAN, John - WHEELER, Derek - JARAMILLO-BUSTAMANTE, Juan C. - SALLOO, Asma - SINGHI, Sunit C. - ERICKSON, Simon - ROY, Jason A. - BUSH, Jenny L. - NADKARNI, Vinay M. - THOMAS, Neal J..
Global Epidemiology of Pediatric Severe Sepsis: The Sepsis Prevalence, Outcomes, and Therapies Study. AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE, New York, AMER THORACIC SOC, USA. ISSN 1073-449X, 2015, vol. 191, no. 10, pp. 1147-1157.


more

 

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie - BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - LUČANOVÁ, Světlana - KAŠTOVSKÝ, Jakub - MUSILOVÁ, Kristína - BARTOŠOVÁ, Michaela - KUKLETOVÁ, Martina - KUKLA, Lubomír - DUŠEK, Ladislav.
GLUT2 and TAS1R2 polymorphisms and susceptibility to dental caries. Caries Research, United Kingdom, Karger, Great Britain. ISSN 0008-6568, 2015, vol. 49, no. 4, pp. 417-424.


more

 

ANDERKOVÁ, Ľubomíra - MAREČEK, Radek - ELIÁŠOVÁ, Ilona - JANOUŠOVÁ, Eva - REKTOROVÁ, Irena.
Gray matter atrophy influences cognitive after-effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with Alzheimer’s disease. 2015.


more

 

WEINBERGER, Vít.
Gynekologické malignity v UZV obraze. 2015. SVK, Bratislava. 14.5.2015 - 17.5.2015.


more

 

SCHETELIG, J. - SCHAICH, M. - SCHAFER-ECKART, K. - HANEL, M. - AULITZKY, W.E. - EINSELE, H. - SCHMITZ, N. - ROSLER, W. - STELLJES, M. - BALDUS, C.D. - HO, A.D. - NEUBAUER, A. - SERVE, H. - MAYER, Jiří - BERDEL, W.E. - MOHR, B. - OELSCHLAGEL, U. - PARMENTIER, S. - ROLLIG, C. - KRAMER, M. - PLATZBECKER, U. - ILLMER, T. - THIEDE, C. - BORNHAUSER, M. - EHNINGER, G..
Hematopoietic cell transplantation in patients with intermediate and high-risk AML: results from the randomized Study Alliance Leukemia (SAL) AML 2003 trial. Leukemia, London, Nature Publishing Group, Great Britain. ISSN 0887-6924, 2015, vol. 29, no. 5, pp. 1060-1068.


more

 

USTUN, C. - REITER, A. - SCOTT, B. - NAKAMURA, R. - DAMAJ, G. - KREIL, S. - SHANLEY, R. - HOGAN, W. - PERALES, MA. - SHORE, T. - BAURMANN, H. - STUART, R. - GRUHN, B. - DOUBEK, Michael - HSU, J. - THOLOULI, E. - GROMKE, T. - GODLEY, L. - PAGANO, L. - GILMAN, A. - WAGNER, EM. - SHWAYDER, T. - BORNHAUSER, M. - PAPADOPOULOS, E. - BOHM, A. - VERCELLOTTI, G. - VAN LINT, MT. - SCHMID, Ch. - RABITSCH, W. - PULLARKAT, V. - LEGRAND, F. - YAKOUB-AGHA, I. - SABER, W. - BARRETT, J. - HERMINE, O. - HAGGLUND, H. - SPERR, W. - POPAT, U. - ALYEA, E. - DEVINE, S. - DEEG, HJ. - WEISDORF, D. - AKIN, C. - VALENT, P..
Hematopoietic Stem-Cell Transplantation for Advanced Systemic Mastocytosis. Journal of clinical oncology, USA, Lippincott Williams & Wilkins, USA. ISSN 0732-183X, 2015.


more

 

MIHALČIN, Matúš - POLÁK, Pavel - HUSA, Petr.
Hepatitida E – přehled současných poznatků. Čs. Epidemiol., Mikrobiol., Imunol. ISSN 0009-5222, 2015, vol. 64, no. (2), p. 72-8.


more

 

MIHALČIN, Matúš.
Hepatitida E v České republice – nový pohled na starou nemoc. 2015.


more

 

BEDNAŘÍK, Petr - HENRY, Pierre-Gilles - KUMAR, Anjali - EBERLY, Lynn - SEAQUIST, Elizabeth - OZ, Gulin - MOHEET, Amir.
Hippocampal glucose transport kinetics in subjects with type 1 diabetes (T1D) and impaired awareness of hypoglycemia (IAH). 2015.


more

 

BEDNAŘÍK, Petr - OZ, Gulin - EBERLY, Lynn - KUBISIAK, Kristine - MANGIA, Silvia - KUMAR, Anjali - LENGLET, Christophe - SEAQUIST, Elizabeth - MOHEET, Amir.
Hippocampal Volume in Patients with Type 1 Diabetes (T1D). 2015.


more

 

PLESKAČOVÁ, Anna - BARTÁKOVÁ, Vendula - PÁCAL, Lukáš - KURICOVÁ, Katarína - JANÁKOVÁ, Michaela - BĚLOBRÁDKOVÁ, Jana - TOMANDL, Josef - KAŇKOVÁ, Kateřina.
Hladiny vitaminu D u žen s gestačním diabetem v průběhu těhotenství a postpartum. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 586 records, displayed 151 - 180