Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 235

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 4Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 6Letter R, page 6Letter S, page 7Letter T, page 7Letter U, page 8Letter V, page 8Letter W, page 8Letter X, page 8Letter Y, page 8Letter Z, page 8
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 235 records, displayed 151 - 180

 

BENEŠ, Pavel.
Prevence zánětů očí. 2014.


more

 

POKORNÁ, Andrea.
Proces hodnocení nehojících se ran v ČR - průřezová studie. 2014.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Proč ne-/funguje láska a partnerské vztahy?. 2014.


more

 

PROCHÁZKOVÁ, Dagmar.
Proč potřebuji dietu aneb jak zvládnout fenylketonurii. 3. vydání. Praha : Nutricia a.s., 2014. ISBN 978-80-260-5394-1.


more

 

BENEŠ, Pavel - HOLOUBKOVÁ, Zuzana.
Proč si zvolit multifokální kontaktní čočky?. Trendy v oční optice 2014, Praha, S-Press Publishing. 2014, vol. 11, no. 1, p. 20-20.


more

 

VYSKOČILOVÁ, Klaudia - ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - LITTNEROVÁ, Simona - MIKUŠOVÁ, Tereza - PAŘENICA, Jiří - JARKOVSKÝ, Jiří.
Prognostický význam elevace funkčních jaterních testů u akutních koronárních syndromů s manifestním srdečním selháním. Kardiologická revue - Interní medicína. ISSN 2336-288X, 2014, vol. 16, no. 1, p. 25-30.


more

 

MARYÁŠ, Josef - FAKTOR, Jakub - DVOŘÁKOVÁ, Monika - STRUHÁROVÁ, Iva - GRELL, Peter - BOUCHAL, Pavel.
Proteomics in investigation of cancer metastasis: Functional and clinical consequences and methodological challenges. Proteomics, Weinheim, Germany, Wiley VCH, Germany. ISSN 1615-9853, 2014, vol. 14, no. 4-5, pp. 426-440.


more

 

MECHL, Marek - TINTĚRA, Jaroslav - ŽIŽKA, Jan.
Protokoly MR zobrazování. Vyd. první. Praha : Galen, 2014. 103 pp. ISBN 978-80-7492-109-4.


more

 

FELSINGEROVÁ, Zuzana - REJDOVÁ, Ingrid.
Předčasné ovariální selhání u 16ti- leté pacientky. 2014.


more

 

FELSINGEROVÁ, Zuzana - REJDOVÁ, Ingrid.
Předčasné ovariální selhání u 16ti-leté pacientky. 2014.


more

 

HOKYNKOVÁ, Alica - FIAMOLI, Michaela - WILHELM, Zdeněk - FRANCŮ, Milada - ČERNOCH, Filip.
Přehled lalokových plastik při operaci dekubitů. 2014.


more

 

book coverČECH, Svatopluk - HORKÝ, Drahomír.
Přehled obecné histologie. Vyd. 1. dotisk 2., přepracované. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 127 pp. ISBN 978-80-210-5543-8.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Příběh Jindry: Nechtěla jsem další dítě, tak si je manžel udělal jinde. OnaDnes.cz, 2014.


more

 

KRPOUN, Zdeněk.
Příběh Martina: Kamarádka mé ženy nám rozvrací manželství. Ona.idnes.cz, 2014.


more

 

LANGROVÁ, Adéla - VARADYOVÁ, Barbora.
Příčiny leukokorie v dětském věku. 2014.


more

 

PETROVÁ, Sylvie - VESELÝ, Petr - BENEŠ, Pavel - SYNEK, Svatopluk - PIVODOVÁ, Lenka - RUSSNÁKOVÁ, Lucie.
Přínos roku 2013 pro katedru optometrie a ortoptiky LF MU Brno. Jemná mechanika a optika, AV ČR, Fyzikální ústav. ISSN 0447-6441, 2014, vol. 59, no. 1, pp. 15-16.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - KADLEC, Bohdan.
Příznaky a rizika karcinomu plic. Medicína pro praxi, Solen s.r.o. ISSN 1214-8687, 2014, pp. 30-33.


more

 

DASTYCH, Milan - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka.
Pseudohyperkalaemia in leukaemic patients: the effect of test tube type and form of transport to the laboratory. Annals of Clinical Biochemistry, THOUSAND OAKS, SAGE PUBLICATIONS INC, USA. ISSN 0004-5632, 2014, vol. 51, no. 1, pp. 110-113.


more

 

ŽOURKOVÁ, Alexandra - SEJBALOVÁ, Petra.
Psychofarmakologická ochranná léčba sexuologická mladistvých. 2014.


more

 

HÝŽA, Martin - HÜTTLOVÁ, Jitka - KEŘKOVSKÝ, Miloš - KAŠPÁREK, Tomáš.
Psychosis effect on hippocampal reduction in schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Oxford, Pergamon-Elsevier Ltd., Great Britain. ISSN 0278-5846, 2014, vol. 48, no. 3 Jan 2014, pp. 186-192.


more

 

RÁJECKÝ, Michal - TÁBORSKÁ, Eva - TÁBORSKÝ, Petr.
Quaternary benzo[c]phenantrhidine alkaloids - spectroscopic properties. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.


more

 

FUCHS, Charles S - TOMÁŠEK, Jiří - YONG, Cho Jae - DUMITRU, Filip - PASSALACQUA, Rodolfo - GOSWAMI, Chanchal - SAFRAN, Howard - DOS SANTOS, Lucas Vieira - APRILE, Giuseppe - FERRY, David R - MELICHAR, Bohuslav - TEHFE, Mustapha - TOPUZOV, Eldar - ZALCBERG, John Raymond - CHAU, Ian - CAMPBELL, William - SIVANANDAN, Choondal - PIKIEL, Joanna - KOSHIJI, Minori - HSU, Yanzhi - LIEPA, Astra M - GAO, Ling - SCHWARTZ, Jonathan D - TABERNERO, Josep.
Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet, CNPP Entreprise. ISSN 0140-6736, 2014.


more

 

PRIETO-HINOJOSA, A. - KNIGHT, Andrea - COMPTON, C. - GLEESON, C. - TRAVERS, P.J..
Reduced thymic output in elite athletes. Brain, Behavior, and Immunity, Orlando, FL, USA, Academic Press, Orlando, FL. ISSN 0889-1591, 2014. Publikace nevznikla ve vazbě na MU. Autorka si ji přeje mít pouze ve svých publikacích.


more

 

KNÍŽEK, Jiří - BOUCHAL, Pavel - VOJTĚŠEK, Bořivoj - NENUTIL, Rudolf - BERÁNEK, Ladislav - KUBA, Martin - TOMŠÍK, Pavel.
Regression Algorithm for Identification of Biomarker Areas in SELDI-TOF Mass Spectra. International Journal of Imaging and Robotics, India. ISSN 2231-525X, 2014, vol. 13, no. 2, pp. 40-57.


more

 

PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika - NĚMEC, Petr - LIPKOVÁ, Jolana - JARKOVSKÝ, Jiří - GATTEROVA, Jindra - AMBROZKOVÁ, Dana - VAŠKŮ, Anna - SOUČEK, Miroslav - PÁVEK, Nikolas.
Relation of IL-6, IL-13 and IL-15 gene polymorphisms to the rheumatoid factors, anti-CCP and other measures of rheumatoid arthritis activity. International journal of Immunogenetics, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 1744-313X, 2014, vol. 41, no. 1, pp. 34-40.


more

 

PŘIKRYL, Radovan - USTOHAL, Libor - PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Hana - KAŠPÁREK, Tomáš - JARKOVSKÝ, Jiří - HUBLOVÁ, Veronika - MAYEROVÁ, Michaela - ČEŠKOVÁ, Eva.
Repetitive transcranial magnetic stimulation reduces cigarette consumption in schizophrenia patients. PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, OXFORD, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, Great Britain. ISSN 0278-5846, 2014, vol. 49, no. Mar, pp. 30-35.


more

 

REKTOROVÁ, Irena.
Resting-State Networks in Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease. Neurodegenerative Diseases, Basel, Karger, Switzerland. ISSN 1660-2854, 2014, vol. 13, no. 2-3, pp. 186-188.


more

 

ŠÁLEK, David - VESELÁ, Pavla - BOUDOVÁ, Ludmila - JANÍKOVÁ, Andrea - KLENER, Pavel - VOKURKA, Samuel - JANKOVSKA, Milada - PYTLIK, Robert - BELADA, David - PIRNOS, Jan - MOULIS, Mojmír - KODET, Roman - MICHAL, Michal - JANOUSOVA, Eva - MUZIK, Jan - MAYER, Jiří - TRNĚNÝ, Marek.
Retrospective analysis of 235 unselected patients with mantle cell lymphoma confirms prognostic relevance of Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index and Ki-67 in the era of rituximab: long-term data from the Czech Lymphoma Project Database. Leukemia & lymphoma, London, Informa Healthcare, Great Britain. ISSN 1042-8194, 2014, vol. 55, no. 4, pp. 802-810.


more

 

KNIGHT, Andrea - PISKACEK, Martin - VŠIANSKÁ, Pavla - PACASOVÁ, Rita - VAŠKŮ, Anna.
ROLE OF CYTOMEGALOVIRUS SEROPOSITIVITY ON AGEING OF THE INNATE IMMUNE SYSTEM OF GAMMA-DELTA T CELLS IN HEALTHY DONORS. 2014.


more

 

VAŠÍČEK, Ondřej - LOJEK, Antonín - JANČINOVÁ, Viera - NOSAL, Radomír - ČÍŽ, Milan.
Role of histamine receptors in the effects of histamine on the production of reactive oxygen species by whole blood phagocytes. Life Sciences, Amsterdam, The Netherlands, Elsevier. ISSN 0024-3205, 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|Next pageLast page
found: 235 records, displayed 151 - 180