Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 349

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 6Letter M, page 6Letter N, page 7Letter O, page 7Letter P, page 8Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 9Letter T, page 10Letter U, page 11Letter V, page 11Letter W, page 12Letter X, page 12Letter Y, page 12Letter Z, page 12
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 349 records, displayed 151 - 180

 

ŽÁK, Petr - OLŠOVSKÝ, Jindřich.
Léčba agonisty receptoru pro GLP1 a kontrola hmotnosti. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2015, vol. 61, no. 4, pp. 316-319.


more

 

SELLNER ŠVESTKOVÁ, Sabina.
Léčba nehojících se ran u geriatrických pacientů. Zdravotnictví a medicína, Praha, MF Medical & Digital Media. ISSN 2336-2987, 2015, vol. 2015, no. 3, pp. 22-24.


more

 

VYMAZAL, Ondřej - SLANINOVÁ, Iva.
Lignany ze schisandry čínské - látky perspektivní pro medicínu. Živa, Praha, Academia. ISSN 0044-4812, 2015, vol. 63, no. 1, pp. 19-20.


more

 

KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - GROLICH, Tomáš - OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka - ŠLAMPA, Pavel - BOHATÁ, Šárka - VÁLEK, Vlastimil.
Lokálně pokročilý karcinom rekta-podíl chirurga na multidisciplinární léčbě. 2015.


more

 

METZGER, M.L. - MICHELFELDER, I. - GOLDACKER, S. - MELKAOUI, K. - LITZMAN, Jiří - GUZMAN, D. - GRIMBACHER, B. - SALZER, U..
Low ficolin-2 levels in common variable immunodeficiency patients with bronchiectasis. Clinical and Experimental Immunology, Hoboken, Blackwell Publishing, USA. ISSN 0009-9104, 2015, vol. 179, no. 2, pp. 256-264.


more

 

ADAMOVÁ, Blanka - VOHÁŇKA, Stanislav.
Lumbální spinální stenóza - operovat či neoperovat?. Neurologie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1213-1814, 2015, vol. 16, no. 1, pp. 34-37.


more

 

SOUČEK, Miroslav.
Má kombinační léčba hypertenze oporu v současných doporučeních?. 2015. ISBN 978-80-7471-099-5.


more

 

VOMELA, Jindřich - HÝŽA, Petr - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - VENTRUBA, Pavel.
Máme ještě další chirurgické možnosti v onkologii prsu?. 2015.


more

 

PEŘINA, Aleš.
Manipulace s mateřským mlékem v nových horizontech. 2015.


more

 

GAJDOŠ, Martin - MIKL, Michal - MAREČEK, Radek.
mask_explorer_2 - Nástroj v Matlabu pro exploraci datasetů při skupinové fMRI analýze. 2015.


more

 

MACH, Lukáš - ONDRŮŠKOVÁ, Olga - NĚMEC, Petr - ORBAN, Marek.
Massive Catheter-related Thrombosis of Vena Cava Superior protruding into the Right Atrium in a Haemodialysis Patient. Hemodialysis International, USA. ISSN 1542-4758, 2015.


more

 

BENEŠ, Pavel - MICHÁLEK, Jiří.
Materiál Hypergel. Kontaktologické listy, Praha, Česká kontaktologická společnost, o.s. 2015, no. 1, pp. 8-10.


more

 

BARTÁKOVÁ, Sonia - PRACHÁR, Patrik - DVOŘÁK, Ivan - HRUBÝ, V. - VANĚK, Jiří - POSPÍCHAL, M. - SVOBODA, E. - MARTIKÁŇ, A. - KONEČNÁ, H. - SEDLÁK, I..
Mechanical properties and microstructure of Ti-35.5Nb-5.7Ta beta alloy: Optimization of material processing for the alloy application in dental implantology. Bratisl Lek Listy, AEPress, Slovakia. ISSN 0006-9248, 2015, vol. 116/2015, no. 2, pp. 88-92.


more

 

KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - SVATOŇ, Roman - VÁLEK, Vlastimil - OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka.
Metastatický kolorektální karcinom z pohledu chirurga. 2015.


more

 

MUSILOVÁ, Kateřina - MRÁZ, Marek.
MicroRNAs in B cell lymphomas: How a complex biology gets more complex. Leukemia, Spojené království, Stockton Press, Great Britain. ISSN 0887-6924, 2015.


more

 

STIERANDOVÁ, Soňa - MENDEL, Jan - VYSKOČILOVÁ, Martina.
Microsatellite loci for population studies of the genus Alburnoides and four other critically endangered and vulnerable cyprinids in the Czech Republic. Molecular Ecology Resources. ISSN 1755-0998, 2015, vol. 13, no. 3, pp. 546-549.


more

 

VŠIANSKÁ, M. - OBERMANNOVÁ, Radka - GRELL, Peter - EMMEROVÁ, Renata - SLABÝ, Ondřej - VYCHYTILOVÁ, Petra - VYZULA, Rostislav.
MikroRNA jako diagnostický, prognostický a prediktivní biomarker u karcinomu žaludku - připravovaný pilotní projekt testování v souboru pacientů MOÚ Brno. 2015.


more

 

FEDORKO, Michal - PACÍK, Dalibor - VARGA, Gabriel - WASSERBAUER, Roman - GHAZAL, Motasem - NUSSIR, Mohamed Ismail Abdo.
MikroRNA v patogenezi renálního karcinomu a jejich využití pro stanovení diagnózy a prognózy RCC. Urologické listy, Ambit Media a.s. ISSN 1214-2085, 2015, vol. 13, no. 1, p. 27-31.


more

 

BEŇOVSKÁ, Miroslava - WIEWIORKA, Ondřej.
Mikroskopické vyšetření moče. 2., aktual. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Elportál.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Minulost, současnost a budoucnost neuropsychiatrie. 2015.


more

 

MERHAUTOVÁ, Jana - HÉŽOVÁ, Renata - POPRACH, Alexandr - KOVAŘÍKOVÁ, Alena - RADOVÁ, Lenka - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - DEMLOVÁ, Regina - SLABÝ, Ondřej.
miR-155 and miR-484 Are Associated with Time to Progression in Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated with Sunitinib. BioMed Research International, New York, Hindawi Publishing Corporation, USA. ISSN 2314-6133, 2015, vol. 2015, no. 2015, pp. 1-5.


more

 

HÉŽOVÁ, Renata - KOVAŘÍKOVÁ, Alena - SROVNAL, Josef - ZEMANOVÁ, M - HARUŠTIAK, T - SVOBODA, Marek - EHRMANN, Jiří - HAJDÚCH, Marian - SLABÝ, Ondřej.
MiR-205 má vlastnosti nádorového supresoru u adenokarcinomu a onkogenu u dlaždicobuněčného karcinomu jícnu. 2015.


more

 

VYCHYTILOVÁ, Petra - KISS, Igor - KLUSOVÁ, Soňa - HLAVSA, Jan - PROCHÁZKA, Vladimír - KALA, Zdeněk - MAZANEC, Jan - HAUSNEROVÁ, Jitka - KŘEN, Leoš - HERMANOVÁ, Markéta - LENZ, Jiří - KARÁSEK, Petr - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
MiR-21, miR-34a, miR-198 and miR-217 as diagnostic and prognostic biomarkers for chronic pancreatitis and pancreatic ductal adenocarcinoma. Diagnostic Pathology, LONDON, BIOMED CENTRAL LTD, Great Britain. ISSN 1746-1596, 2015, vol. 10, no. 1, pp. 38-42.


more

 

VYCHYTILOVÁ, Petra - MERHAUTOVÁ, Jana - MLČOCHOVÁ, Jitka - RADOVÁ, Lenka - ILIEV, Robert - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
MiR-215 is a tumor suppressor in colorectal cancer in vitro and in vivo. 2015.


more

 

MERHAUTOVÁ, Jana - VYCHYTILOVÁ, Petra - SLABÝ, Ondřej - DEMLOVÁ, Regina.
MiR-215 jako potenciální terapeutický cíl: pilotní studie navýšení exprese v animálním modelu kolorektálního karcinomu. 2015.


more

 

MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - RADOVÁ, Lenka - LUPINI, Laura - BASSI, Christian - FERRACIN, Manuela - ZAGGATI, Barbara - NĚMEČEK, Radim - VYZULA, Rostislav - SVOBODA, Marek - NEGRINI, Massimo - SLABÝ, Ondřej.
MiR-31-5p zvyšuje prediktivní hodnotu KRAS/NRAS/BRAF u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčenýmch cetuximabem. 2015.


more

 

SROVNAL, Josef - SLABÝ, Ondřej - EHRMANN, Jiří - GREGAR, Jan - RADOVÁ, Lenka - ŠTAFFOVÁ, Kateřina - HAJDÚCH, Marian.
MiRNA profiling in esophageal precancerous for malignancy progression risk assessment. 2015.


more

 

ŠÁNA, Jiří - BEŠŠE, Andrej - ONDRÁČEK, Jakub - VEČEŘA, Marek - FADRUS, Pavel - KŘEN, Leoš - MLČOCHOVÁ, Hana - ILIEV, Robert - MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - HÉŽOVÁ, Renata - JURÁČEK, Jaroslav - SLABÝ, Ondřej.
MiRNA-31-5p expression in glioblastoma tissue and effects of its replacement in glioblastoma cells. 2015.


more

 

NĚMČANSKÝ, Jan - KOPECKÝ, Adam - TIMKOVIČ, Juraj - MAŠEK, Petr.
Mobilní telefony jako nástroj pro dokumentaci očního pozadí. Česká a slovenská oftalmologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 1211-9059, 2015, vol. 70, no. 6, pp. 239-241.


more

 

JURÁČEK, Jaroslav - MLČOCHOVÁ, Hana - PELTANOVÁ, Barbora - SLABÝ, Ondřej.
Močové miRNA jako potenciální biomarkery uroteliálního karcinomu močového měchýře. 2015.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 349 records, displayed 151 - 180