Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 612

Alphabetical list of 30 titles starting from: 251

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 6Letter H, page 7Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 8Letter L, page 9Letter M, page 9Letter N, page 11Letter O, page 12Letter P, page 12Letter Q, page 15Letter R, page 15Letter S, page 16Letter T, page 17Letter U, page 19Letter V, page 19Letter W, page 20Letter X, page 21Letter Y, page 21Letter Z, page 21
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 612 records, displayed 251 - 280

 

ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta - PROKEŠ, Lubomír - SLAVÍČEK, Pavel - ALBERTI, Milan - HAVEL, Josef.
Laser ablation synthesis of new arsenic tellurides. LDI Time Of Flight Mass Spectrometry. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.


more

 

PROKEŠ, Lubomír - PEŇA MÉNDEZ, Eladia Maria - CONDE, José Elias - PANYALA, Nagender Reddy - ALBERTI, Milan - HAVEL, Josef.
Laser ablation synthesis of new gold arsenides using nano-gold and arsenic as precursors. Laser desorption ionisation time-of-flight mass spectrometry and spectrophotometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, Wiley, USA. ISSN 1097-0231, 2014, vol. 28, no. 6, pp. 577-586.


more

 

HAVEL, Josef - PENA-MENDEZ, Eladia - AMATO, Filippo - PANYALA, Nagender Reddy - BURŠÍKOVÁ, Vilma.
Laser ablation synthesis of new gold carbides. From gold-diamond nano-composite as a precursor to gold-doped diamonds. Time-of-flight mass spectrometric study. Rapid Communications in Mass Spectrometry, Wiley, USA. ISSN 1097-0231, 2014, vol. 28/2014, no. February, pp. 297-304.


more

 

HOUŠKA, Jan - PENA-MÉNDEZ, Eladia Maria - KOLÁŘ, Jakub - PŘIKRYL, Jan - PVLIŠTA, Martin - FRUMAR, Miloslav - WÁGNER, Tomáš - HAVEL, Josef.
Laser desorption time-of-flight mass spectrometry of atomic switch memory Ge2Sb2Te5 bulk materials and its thin films. Rapid Communications in Mass Spectrometry. ISSN 1097-0231, 2014, vol. 2014, no. 28, pp. 1-6.


more

 

ČIP, Ondřej - BUCHTA, Zdeněk - LESUNDAK, Adam - RANDULA, Antonín - MIKEL, Břetislav - LAZAR, Josef - VEVERKOVÁ, Lenka.
Laser-induced fluorescence spectroscopy in tissue local necrosis detection. In OPTICAL INTERACTIONS WITH TISSUE AND CELLS XXV; AND TERAHERTZ FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS. Vyd. Volume: 8941. San Francisco, California, United States : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 1000 20TH ST, PO BOX 10, BELLINGHAM, WA 98227-0010 USA, 2014. ISBN 978-0-8194-9854-0, pp. 89411D1-6. 2014, Conference on Optical Interactions with Tissue.


more

 

RAČANSKÁ, Michaela.
Latina ve službách anatomie. 2014.


more

 

SZTURZ, Petr - ŠEDIVÁ, Anna - ŽUREK, M. - ADAM, Zdeněk - ŠTORK, J. - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - STEYEROVÁ, P. - VOKÁČOVÁ, A. - HRBEK, J. - SÝKORA, M. - ŠPIČKA, I. - MECHL, Zdeněk.
Léčba anakinrou u Schnitzler-syndromu - výsledky první retrospektivní multicentrické studie šesti pacientů z České republiky. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 2, pp. 111-126.


more

 

PŘIKRYL, Radovan.
Léčba depotními antipsychotiky u prvních epizod schizofrenie. 2014.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva - MAYEROVÁ, Michaela.
Léčba hospitalizovaných nemocných se schizofrenií. Psychiatrie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1213-0508, 2014, vol. 15, no. 1, pp. 6-8.


more

 

SOUČEK, Miroslav.
Léčba hypertenze – komentář k léčbě jednotlivými skupinami antihypertenziv. Farmakoterapie, Praha, Farmakon Press. ISSN 1801-1209, 2014, vol. 10, no. 1, pp. 98-105.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Léčba karcinomu plic. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta a.s. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 2, no. 16, pp. 152-158.


more

 

ADAM, Zdeněk - KREJČÍ, Marta - POUR, Luděk - ŠEVČÍKOVÁ, Eva.
Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie v roce 2013. Vnitřní lékařství, Brno, Facta Medica. ISSN 0042-773X, 2014, vol. 60, no. 2, pp. 139-157.


more

 

PŘIKRYL, Radovan.
Limity farmakoterapie schizofrenie a možnosti jejich překonání. 2014.


more

 

KAŠPÁREK, Tomáš.
Limity farmakoterapie závislostí a možnosti jejich překonání. 2014.


more

 

HANÁKOVÁ, Petra - BRÁZDIL, Milan - NOVÁK, Zdeněk - HEMZA, Jan - CHRASTINA, Jan - OŠLEJŠKOVÁ, Hana - HERMANOVÁ, Markéta - PAŽOURKOVÁ, Marta - REKTOR, Ivan - KUBA, Robert.
Long-term outcome and predictors of resective surgery prognosis in patients with refractory extratemporal epilepsy. Seizure, Elsevier, Great Britain. ISSN 1059-1311, 2014, vol. 23, no. 4, pp. 266-273.


more

 

DANHOFER, Pavlína - BRÁZDIL, Milan - OŠLEJŠKOVÁ, Hana - KUBA, Robert.
Long-term seizure outcome in patients with juvenile absence epilepsy; a retrospective study in a tertiary referral center. Seizure, London, W.B. Saunders Ltd., Great Britain. ISSN 1532-2688, 2014, vol. 23, no. 6, pp. 443-447.


more

 

WEINBERGER, Vít.
Lymphocele: prevalence and management in gynecological malignancies. Expert Review of Anticancer Therapy, Culture, art, loisirs, Great Britain. ISSN 1473-7140, 2014, vol. 14, no. 3, pp. 307-17.


more

 

BRAMBOROVÁ, Simona - BENEŠ, Pavel - SEVERA, David.
Mají potíže s viděním také lidé bez dioptrií?. Česká oční optika, Brno, Expo Data s.r.o. ISSN 1211-233X, 2014, vol.  55, no. číslo 1/2014, str. 20-23.


more

 

SIEGELOVÁ, Jarmila - DUŠEK, Jiří - OTSUKA, K. - CORNELISSEN, G..
Mathematical Model of Cardiovascular Disease Risk Based on Vascular Variability Disorders. World Heart Journal, Nova Science Publishers Inc, USA. ISSN 1556-4002, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 57-62.


more

 

BARTÁKOVÁ, Sonia - PRACHÁR, Patrik - DVOŘÁK, Ivan - HRUBÝ, V. - VANĚK, Jiří - POSPÍCHAL, M. - SVOBODA, E. - MARTIKÁŇ, A..
Mechanical properties and microstructure of Ti-35.5Nb-5.7Ta beta alloy: Optimization of material processing for the alloy application in dental implantology. Bratislava Medical Journal - Bratislavské lékarske listy, AEPress, Slovakia. ISSN 0006-9248, 2014, vol. 2014, no. in print, pp. in print-in print.


more

 

CHRASTINA, Jan - NOVÁK, Zdeněk - BALÁŽ, Marek - ŘÍHA, Ivo - HRABOVSKÝ, Dušan - BRÁZDIL, Milan.
Méně obvyklé indikace hluboké mozkové stimulace. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Praha, Ambit Media a.s. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77/110, no. 3, pp. 302-307.


more

 

ŠÍPKOVÁ, Adéla - SZÁKOVÁ, Jiřina - COUFALÍK, Pavel - ZVĚŘINA, Ondřej - KACÁLKOVÁ, Lada - TLUSTOŠ, Pavel.
Mercury distribution and mobility in contaminated soils from vicinity of waste incineration plant. Plant, Soil and Environment, Czech Academy of Agricultural Sciences. ISSN 1214-1178, 2014, vol. 60, no. 2, pp. 87-92.


more

 

ZVĚŘINA, Ondřej - COUFALÍK, Pavel - KOMÁREK, Josef.
Mercury levels and its geographical distribution on James Ross Island, Antarctica. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.


more

 

PLUHÁČEK, Zdeněk - ŠTĚPÁNOVÁ, Radka - FIALA, Jindřich.
Měření krevního tlaku automatickým oscilometrickým neinvazivním měřičem. 2014.


more

 

SOUČEK, Miroslav - ŘIHÁČEK, Ivan.
Metabolický syndrom a prevence kardiovaskulárních onemocnění ve stáří. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 4, pp. 430-434.


more

 

SOUČEK, Miroslav.
Metabolicky zaměřené kombinace antihypertenzív. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 4, pp. 376-378.


more

 

GUMULEC, Jaromír - RAUDENSKÁ, Martina - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René - MASAŘÍK, Michal.
Metallothionein - Immunohistochemical Cancer Biomarker: A Meta-Analysis. PLoS Biology, USA, PUBLIC LIBRARY SCIENCE, USA. ISSN 1544-9173, 2014, vol. 9, no. 1, "e85346"-14 pp.


more

 

RAUDENSKÁ, Martina - GUMULEC, Jaromír - PODLAHA, Ondrej - SZTALMACHOVÁ, Markéta - BABULA, Petr - ECKSCHLAGER, Tomas - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René - MASAŘÍK, Michal.
Metallothionein polymorphisms in pathological processes. Metallomics, Cambridge, ROYAL SOC CHEMISTRY, Great Britain. ISSN 1756-5901, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 55-68.


more

 

MÁDR, Aleš - SVOBODOVÁ, Kateřina - CELÁ, Andrea - CRHA, Igor - GLATZ, Zdeněk.
Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


more

 

KUKLOVÁ, Alžbeta - ČERNOCHOVÁ, Pavlína.
Mezišpičáková vzdálenost u protruzních a retruzních typů distookluzí. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 612 records, displayed 251 - 280