Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 692

Alphabetical list of 30 titles starting from: 251

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 6Letter F, page 7Letter G, page 7Letter H, page 8Letter CH, page 8Letter I, page 8Letter J, page 9Letter K, page 9Letter L, page 10Letter M, page 11Letter N, page 12Letter O, page 13Letter P, page 14Letter Q, page 16Letter R, page 16Letter S, page 17Letter T, page 19Letter U, page 21Letter V, page 22Letter W, page 23Letter X, page 23Letter Y, page 23Letter Z, page 23
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 692 records, displayed 251 - 280

 

WILHELM, Zdeněk.
Je aktuální i dnes hovořit o vitamínu C ?. In XXX. Mezinárodní kongres SKVIMP na téma Výživa napříč medicínou: Vyplatí se investovat do kvalitní výživy?. Vyd. 1. Plzeň : Společnost Klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, 2014. ISBN 978-80-7177-970-4, pp. 85-87. 6.3.2014, Hradec Králové.


more

 

VESELÝ, Petr - PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk.
Je objektivní měření zrakové ostrosti vhodnou technikou pro běžnou optometristickou praxi?. 2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Jiné nádory plic a průdušek. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 335-339.


more

 

KUŘE, Josef.
Jonas’ Contribution to the Notion of Care. Ethics & bioethics (in Central Europe), Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, Slovakia. ISSN 1338-5615, 2014, vol. 4, no. 1-2, pp. 49-65.


more

 

JANATOVÁ, Veronika - SKRBEK, Matěj.
Jste zodpovědní řidiči?. Očima - studentský časopis studentů optometrie a ortoptiky. 2014, vol. 3/2014.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Karcinom plic. In Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, 2014. Jessenius, ISBN 978-80-7345-387-9, pp. 315-334.


more

 

LUDKA, Ondřej - HLÁSENSKÝ, Jiří - ŠPINAR, Jindřich.
Kardiohepatální syndrom u chronického srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 1803-6597, 2014, vol. 16, no. 1, pp. 21-24.


more

 

HORÁČEK, Michal - GIMUNOVÁ, Olga - GIMUNOVÁ, Tereza - VYMAZAL, Tomáš.
Karl Koller, objevitel lokálně anestetického účinku kokainu, se narodil v Sušici! Krátká historie lokálních anestetik. Anesteziologie a intenzivní medicína, Česká lékařská společnost JEP. ISSN 1214-2158, 2014, vol. 25, no. 1, pp. 68-71.


more

 

NAVRÁTIL, Jiří - SVOBODA, Marek - PETRÁKOVÁ, Katarína - NENUTIL, Rudolf - VYZULA, Rostislav.
Kazuistika a přehled literatury: lobulární karcinom prsu u muže. Klinická onkologie, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2014.


more

 

POLÁK, Pavel - ŠEVČÍKOVÁ, Alena - ŠTROBLOVÁ, Hana - ČERMÁKOVÁ, Z. - HUSA, Petr.
Kazuistika oční komplikace leptospirózy. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, Trios. ISSN 1211-264X, 2014, vol. 20, no. 1, pp. 15-17.


more

 

BENEŠ, Pavel - HOLOUBKOVÁ, Zuzana.
Kde brýle nejen pomáhají. Trendy v oční optice 2014, Praha, S-Press Publishing. 2014, vol. 11, no. 1, p. 23-23.


more

 

HALÁMKOVÁ, Jana - TOMÁŠEK, Jiří - TUČEK, Štěpán - VAŠINA, Jiří - RYBNÍČKOVÁ, Sylva - KISS, Igor.
KDY PROVÁDĚT HISTOLOGICKOU VERIFIKACI METASTÁZ PŘI ZNÁMÉM PRIMÁRNÍM ORIGU – JSME SI VŽDY JISTI, CO VLASTNĚ LÉČÍME?. In Sborník abstrakt: XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařská zdravotnické pracovníky. Brno : Masarykův onkologický ústav, 2014. ISBN 978-80-86793-32-0, pp. 106-261.


more

 

MICHAL, Michal. - HES, Ondřej - KACEROVSKÁ, Denisa - HORA, Milan - ROTTER, Leopold - ŠVAJDLER, Marian - KAZAKOV, Dmitrij.
Klasifikace intraepiteliálních neoplázií předcházejících dlaždicovému karcinomu penisu a jejich analogie s prekancerózy dlaždicových karcinomů vulvy. Česká Urologie. ISSN 1211-8729, 2014, vol. 18, no. 2, pp. 1-3.


more

 

POKORNÁ, Andrea - STRYJA, Jan.
Klinický algoritmus hodnocení nehojící se rány - implementace v praxi pohledem sestry a lékaře. 2014.


more

 

JEDLIČKOVÁ, Hana - BŘEZINOVÁ, Eva - FEIT, Josef.
Klinický případ: Diseminované silně svědivé keratotické papuly. Česko-slovenská dermatologie, Praha, Česká lékařská společnost JEP, Nakladatelství Olympia a.s. ISSN 0009-0514, 2014, vol. 89, no. 2, pp. 77-79.


more

 

ADAMOVÁ, Zuzana - SLOVÁČEK, Radim - GERŠLOVÁ, Alena.
Kolorektální karcinom a obezita. Praktický lékař. ISSN 0032-6739, 2014, vol. 94, no. 3, p. 145–147.


more

 

VÍTOVEC, Jiří - ŠPINAR, Jindřich.
Kombinace ACE inhibitorů a sartanů – komu a kdy?. Acta medicinae, Brno, ERA Média. ISSN 1805-398X, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 10-11.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Kombinace antidepresiv u deprese: doporučení vs. klinická praxe. 2014.


more

 

MUNZAROVÁ, Marta.
Komentář k článku "Milion -dollar baby: jaká etika je "ta správná"?. Lékařské listy (příl. Zdravotnických novin), Ambit Media a.s. ISSN 0044-1996, 2014, vol. 63, no. 3-4, III-1 p.


more

 

KALA, Zdeněk - TOMÁŠEK, Jiří - ŠLAMPA, Pavel - BOHATÁ, Šárka - VÁLEK, Vlastimil.
Komplexní léčba karcinomu rekta. Postgraduální medicína, Praha, Mladá fronta. ISSN 1212-4184, 2014, vol. 16, no. 3, pp. 256-264.


more

 

ŠENKYŘÍKOVÁ, M. - FIŠEROVÁ, H. - LUDKA, Ondřej - ŠPINAR, Jindřich.
Komplexní ošetřovatelská dokumentace při krátkodobé hospitalizaci pacientů indikovaných k trvalé kardiostimulaci. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 2336-288X, 2014, vol. 16, no. 1, pp. 44-46.


more

 

PAVLIŇÁK, David - ALBERTI, Milan - HYRŠL, Pavel - ŠVACHOVÁ, Veronika - VOJTOVÁ, Lucy - JANČÁŘ, Josef.
Kompozice pro přípravu modifikovaných želatinových nanovláken a nanovlákna. 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel - BRAMBOROVÁ, Simona - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Konference EAOO Varšava 2014. Jemná mechanika a optika, AV ČR, Fyzikální ústav. ISSN 0447-6441, 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel - BRAMBOROVÁ, Simona - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Konference EAOO ve Varšavě. Česká oční optika, Expo Data s.r.o. ISSN 1211-233X, 2014, vol. 55, no. 3, pp. 52-53.


more

 

BENEŠ, Pavel - BRAMBOROVÁ, Simona - VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Konference Varšava 2014. Naše fakulta - informační bulletin LF MU, Masarykova univerzita. ISSN 1805-0131, 2014.


more

 

SKŘIČKA, Tomáš.
Kongres Letovice. 2014. Letovice. 30.5.2014 - 31.5.2014, European Activity.


more

 

GROSSOVÁ KLEMENTOVÁ, Renáta - ZÍTKOVÁ, Marie.
Kontakt s pozůstalými v prostředí fakultní nemocnice. 2014.


more

 

PANDOŠČÁKOVÁ, Veronika.
Korekcia astigmatizmu pri operácií katarakty. 2014.


more

 

SZTURZ, Petr.
Kožní projevy u monoklonálních gamapatií. 2014.


more

 

CHALOUPKA, Richard - RYBA, Luděk.
Krční epidurální absces - dvě kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Brno, Ambit Media. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 2, pp. 240-242.


more

 
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 692 records, displayed 251 - 280