Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 602

Alphabetical list of 30 titles starting from: 251

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 9Letter L, page 9Letter M, page 10Letter N, page 11Letter O, page 12Letter P, page 13Letter Q, page 15Letter R, page 15Letter S, page 16Letter T, page 18Letter U, page 19Letter V, page 19Letter W, page 20Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 602 records, displayed 251 - 280

 

WILHELMOVÁ, Radka - HRUBÁ, Drahoslava - VESELA, Lenka.
Key determinants influencing the health literacy of pregnant women in the Czech Republic. Zdravstveno Varstvo, Ljubljana, Institut of Public Health Republica Slovenia, Slovenia. ISSN 0351-0026, 2015, vol. 54, no. 1, pp. 27-36.


more

 

JOENSUU, Heikki - RUTKOWSKI, Piotr - NISHIDA, Toshirou - STEIGEN, Sonja E. - BRABEC, Petr - PLANK, Lukas - NILSSON, Bengt - BRACONI, Chiara - BORDONI, Andrea - MAGNUSSON, Magnus K. - SUFLIARSKY, Jozef - FEDERICO, Massimo - JONASSON, Jon G. - HOSTEIN, Isabelle - BRINGUIER, Pierre Paul - EMILE, Jean Francois.
KIT and PDGFRA Mutations and the Risk of GI Stromal Tumor Recurrence. Journal of clinical oncology, United States, American Society of Clinical Oncology, USA. ISSN 0732-183X, 2015, vol. 33, no. 6, pp. "634"-"U155".


more

 

book coverDASTYCH, Milan.
Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant. 3. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 254 pp. ISBN 978-80-210-7788-1.


more

 

ŠPINAROVÁ, M. - ŠPINAROVÁ, Lenka - ŠPINAR, Jindřich.
Klinické klasifikace a skórovací systémy u srdečního selhání. Kardiologická revue - Interní medicína, Praha, Ambit Media. ISSN 1212-4540, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 131-135.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - USTOHAL, Libor - JARKOVSKÝ, Jiří - KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Klinické výstupy monitorování plazmatických hladin klozapinu a olanzapinu. 2015.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - JARKOVSKÝ, Jiří - USTOHAL, Libor - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš - PŘIKRYL, Radovan.
Klinické zkušenosti s monitorováním terapeutických hladin olanzapinu a klozapinu. 2015.


more

 

STEHNOVÁ, Iva - SISROVÁ, Monika - HUBLOVÁ, Veronika.
Kognitivní profil u pacientů s první epizodou schizofrenie. 2015.


more

 

VOKURKA, Jan - HROMČÍK, Filip - POŽÁROVÁ, Lucie - BLAHŮTKOVÁ, Mariana - GOPFERT, Eduard.
Kolagenní matrix jako nosič pro deriváty krevní plazmy. 2015.


more

 

ČEŠKOVÁ, Eva.
Kombinace antidepresiv v léčbě deprese: Doporučení a klinická praxe. Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Galén, spol. s r. o. ISSN 1212-0383, 2015, vol. 111, no. 1, pp. 33-36.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - BENDOVÁ, Miroslava.
Kombinační léčba u obtížně kontrolovatelné hypertenze. In Arteriální hypertenze - současné klinické trendy XIII. 1. vyd. Praha : Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-883-2, pp. 135-148. 1.4.2015, Praha.


more

 

SOUČEK, Miroslav - ŘIHÁČEK, Ivan.
Kombinační léčba v rámci metabolického syndromu. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1212-7299, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 64-68.


more

 

MIKULICOVÁ, Radomíra - OŠMERA, Pavel - KYSELOVÁ, Hana.
Komplikace poranění hrudníku - kazuistika. 2015.


more

 

PEŠL, Martin - GREGOROVA, Zdenka - MNUK, Tomas - PARAL, Martin - LITZMAN, Jiří.
Konference mladých lékařů XXII. ročník. 2015. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 3.6.2015 - 3.6.2015, National Activity.


more

 

ŠMÍDOVÁ, Sylva - KOŠŤÁLOVÁ, Alexandra.
Konvenience ve školním stravování - dobrý sluha, zlý pán. Výživa a potraviny, Výživaservis s.r.o. ISSN 1211-846X, 2015, vol. 70, no. 1, pp. 26-28.


more

 

DASTYCHOVÁ, Eliška.
Konzervační látky přípravků farmaceutických a kosmetických z dermatoalergologického pohledu. Česká dermatovenerologie, Praha, Mladá fronta. ISSN 1805-0611, 2015, vol. 5, no. 1, pp. 23-27.


more

 

KUNZOVÁ, Šárka - KATINA, Stanislav - LEŠOVSKÝ, Jiří - BAUEROVÁ, Hana - FIALA, Jindřich - SOCHOR, Ondřej.
Konzumace ovoce a zeleniny v populaci města Brna; průřezová studie „Kardiovize Brno 2030“. 2015. CZ.1.05/1.1.00/02.0123; NT13434-4/2012 - projekty jiných příjemců než MU.


more

 

KODETOVÁ, Marie - VESELÝ, Petr.
Korekce vrozených poruch barvocitu pomocí barevných filtrů typu ChromaGen. 2015.


more

 

VESELÝ, Petr - BERTOLI, Marie.
Korelace zrakových funkcí a hráčského hodnocení u členů profesionálního volejbalového týmu. 2015.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - BENDOVÁ, Marcela - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - MINÁŘ, Luboš - ELFMARKOVÁ, Nela - ANDERKOVÁ, Ľubomíra - SVĚRÁK, Tomáš - PETERKOVÁ, Hana - DUŠEK, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří - BENEŠOVÁ, Klára - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta.
Kvalita života pacientek s karcinomem mammy: pilotní prospektivní analýza. 2015.


more

 

NEJDL, Lukáš - NGUYEN, Hoai Viet - RICHTERA, Lukáš - KŘÍŽKOVÁ, Soňa - GURÁŇ, Roman - MASAŘÍK, Michal - HYNEK, David - HEGER, Zbyněk - LUNDBERG, Karin - ERIKSON, Kristofer - ADAM, Vojtěch - KIZEK, René.
Label-free bead-based metallothionein electrochemical immunosensor. Electrophoresis, Verlag Chemie. ISSN 1522-2683, 2015.


more

 

ŽÁK, Petr - OLŠOVSKÝ, Jindřich.
Léčba agonisty receptoru pro GLP1 a kontrola hmotnosti. Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0042-773X, 2015, vol. 61, no. 4, pp. 316-319.


more

 

SOŠKA, Vladimír.
Léčba dyslipidemie u pacientů s metabolickým syndromem. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1803-5256, 2015, vol. 17, no. 2, pp. 70-72.


more

 

SELLNER ŠVESTKOVÁ, Sabina.
Léčba nehojících se ran u geriatrických pacientů. Zdravotnictví a medicína, Praha, MF Medical & Digital Media. ISSN 2336-2987, 2015, vol. 2015, no. 3, pp. 22-24.


more

 

JEŘÁBKOVÁ, Andrea.
Legislativa v ortoptice. Česká oční optika, Brno, EXPO DATA. ISSN 1211-233X, 2015, vol. 56, no. 2, pp. 44-45.


more

 

VYMAZAL, Ondřej - SLANINOVÁ, Iva.
Lignany ze schisandry čínské - látky perspektivní pro medicínu. Živa, Praha, Academia. ISSN 0044-4812, 2015, vol. 63, no. 1, pp. 19-20.


more

 

KALA, Zdeněk - PROCHÁZKA, Vladimír - GROLICH, Tomáš - OSTŘÍŽKOVÁ, Lenka - ŠLAMPA, Pavel - BOHATÁ, Šárka - VÁLEK, Vlastimil.
Lokálně pokročilý karcinom rekta-podíl chirurga na multidisciplinární léčbě. 2015.


more

 

STRAČINA, Tibor - SLANINOVÁ, Iva - POLANSKÁ, Hana - AXMANOVÁ, Martina - OLEJNÍČKOVÁ, Veronika - KONEČNÝ, Petr - MASAŘÍK, Michal - KRIZANOVA, Olga - NOVÁKOVÁ, Marie.
Long-term haloperidol treatment prolongs QT interval and increases expression of sigma 1 and IP3 receptors in guinea pig hearts. Tohoku Journal of Experimental Medicine, Miyagi, Tohoku University Medical Press, Japan. ISSN 0040-8727, 2015, vol. 236, no. 3, pp. 199-207.


more

 

RYZÍ, Michal - BRÁZDIL, Milan - NOVÁK, Zdeněk - HEMZA, Jan - CHRASTINA, Jan - OŠLEJŠKOVÁ, Hana - REKTOR, Ivan - KUBA, Robert.
Long-term outcomes in patients after epilepsy surgery failure. Epilepsy Research, Amsterdam, Elsevier Science, The Nederlands. ISSN 0920-1211, 2015, vol. 110, no. February, pp. 71-77.


more

 

METZGER, M.L. - MICHELFELDER, I. - GOLDACKER, S. - MELKAOUI, K. - LITZMAN, Jiří - GUZMAN, D. - GRIMBACHER, B. - SALZER, U..
Low ficolin-2 levels in common variable immunodeficiency patients with bronchiectasis. Clinical and Experimental Immunology, Hoboken, Blackwell Publishing, USA. ISSN 0009-9104, 2015, vol. 179, no. 2, pp. 256-264.


more

 

ADAMOVÁ, Blanka - VOHÁŇKA, Stanislav.
Lumbální spinální stenóza - operovat či neoperovat?. Neurologie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1213-1814, 2015, vol. 16, no. 1, pp. 34-37.


more

 
First pagePrevious page|...|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|...|Next pageLast page
found: 602 records, displayed 251 - 280