Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 1482

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 8Letter E, page 11Letter F, page 13Letter G, page 14Letter H, page 15Letter CH, page 16Letter I, page 17Letter J, page 18Letter K, page 19Letter L, page 21Letter M, page 22Letter N, page 26Letter O, page 28Letter P, page 29Letter Q, page 35Letter R, page 35Letter S, page 37Letter T, page 42Letter U, page 45Letter V, page 46Letter W, page 48Letter X, page 49Letter Y, page 49Letter Z, page 49
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1482 records, displayed 51 - 80

 

JIANG, Yan - HABIBOLLAH, Saba - TILGNER, Katarzyna - COLLIN, Joseph - BÁRTA, Tomáš - AL-AAMA, Jumana Yousuf - TESAŘOVÁ, Lenka - HUSSAIN, Rafiqul - TRAFFORD, Andrew - KIRKWOOD, Graham - SERNAGOR, Evelyne - ELEFTHERIOU, Cyril - PRZYBORSKI, Stefan - STOJKOVIC, Miodrag - LAKO, Majlinda - KEAVNEY, Bernard - ARMSTRONG, Lyle.
An induced pluripotent stem cell model of hypoplastic left heart syndrome (HLHS) reveals multiple expression and functional differences in HLHS derived cardiac myocytes. Stem cells translational medicine, Great Britain. ISSN 2157-6564, 2014, vol. 3, no. 4, pp. 416-423.


more

 

VESELÝ, Petr - SYNEK, Svatopluk.
Analysis of color vision with Farnsworth Munsell 100 Hue test. 2014. .


more

 

HRUBAN, Lukáš - JANKŮ, Petr - SPILKA, J. - CHUDÁČEK, V. - BURŠA, M. - HUPTYCH, M. - HUDEC, A. - KACEROVSKÝ, M. - KOUCKÝ, M. - LHOTSKÁ, L. - PROCHÁZKA, M. - KOREČKO, V. - SEGEŤA, J. - ŠIMETKA, O. - UNZEITIG, V..
Analysis of CTG interpretation of expert - obstetricians - is it time for change?. 2014.


more

 

GIMUNOVÁ, Olga - KUKUČKA, Petr - KOČAN, Anton.
Analysis of isoflurane for dioxins and furans. European Journal of Anaesthesiology, Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 0265-0215, 2014, vol. 31, no. Suppl 52.


more

 

ZVĚŘINA, Ondřej - LÁSKA, Kamil - ČERVENKA, Rostislav - KUTA, Jan - COUFALÍK, Pavel - KOMÁREK, Josef.
Analysis of mercury and other heavy metals accumulated in lichen Usnea antarctica from James Ross Island, Antarctica. Environmental Monitoring and Assessment, Kluwer Academic Publishers, USA. ISSN 0167-6369, 2014, vol. 186, no. 12, pp. 9089-9100.


more

 

SPILKA, Jiří - CHUDÁČEK, Václav - JANKŮ, Petr - HRUBAN, Lukáš - BURŠA, Miroslav - HUPTYCH, Michal.
Analysis of obstetricians’ decision making on CTG recordings. Journal of Biomedical Informatics, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1532-0464, 2014, vol. 51, no. 16.4.2014, pp. 72-79.


more

 

MACH, Jan - PACHOLÍK, Viktor - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - SIRIŠKI, Damjan.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETITIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-014-5, pp. 525-528. 22.5.2014, Opatija.


more

 

MACH, Jan - PACHOLÍK, Viktor - HŘEBÍČKOVÁ, Sylva - SIRIŠKI, Damjan.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija : University of Zagreb, FAculty of Kinesiology, Croatia, 2014. ISBN 978-953-317-027-5, pp. 525-528. 22.5.2014, Opatija.


more

 

GRILLOVÁ, Linda - STROUHAL, Michal - ČEJKOVÁ, Darina - PĚTROŠOVÁ, Helena - AURORA, Nathasa - NIESELT, Kay - ŠMAJS, David.
Analysis of the first draft genome sequence of Treponema pallidum subsp. pallidum isolated directly from the human clinical sample. In Setkání biochemiků a molekulárních biologů. : 2014. p. 34. 2014, Brno.


more

 

ILIEV, Robert - STANÍK, Michal - DOLEŽEL, Jan - PACÍK, Dalibor - FEDORKO, Michal - SLABÝ, Ondřej.
Analýza exprese PIWIL proteinů a vybraných piRNA u renálního karcinomu. 2014.


more

 

NĚMEČEK, Radim - BERKOVCOVÁ, J - BABÁNKOVÁ, Iva - MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - SLABÝ, Ondřej - SVOBODA, Marek.
Analýza mutačního stavu členů EGFR signální dráhy u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) léčených cetuximabem metodou sekvenování nové generace. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

HRADECKÁ, Irena - ŘÍHOVÁ, Barbora - HOROVÁ, Renata - DEMLOVÁ, Regina.
Analýza nákladů na 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu při podání režimů s bevacizumabem – data z reálné klinické praxe v České republice. Klinická onkologie, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2014, vol.  27, no. 4, pp. 255-260.


more

 

ŠEDO, Jiří - BLAHA, Milan - PAVLÍK, Tomáš - KLIKA, Petr - DUŠEK, Ladislav - BÜCHLER, T. - ABRAHÁMOVÁ, J. - ŠRÁMEK, V. - ŠLAMPA, P. - KOMÍNEK, Libor - POSPÍŠIL, Petr - SLÁMA, Ondřej - VYZULA, Rostislav.
Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 3, pp. 192-202.


more

 

BUJNOŠKOVÁ, Eva - KRAJČOVIČOVÁ, Lenka - FOUSEK, Jan - REKTOROVÁ, Irena.
Analýza sítí pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí teorie grafů: vliv výběru parcelačního atlasu. 2014.


more

 

KRATOCHVÍL, Jiří.
Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě. IT lib, Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovakia. ISSN 1335-793X, 2014, vol. 18, no. 2, pp. 36-40.


more

 

FADRUS, Pavel - ŠÁNA, J - SLABÝ, O - SMRČKA, M - VYBÍHAL, V - KŘEN, Leoš - NEUMAN, Eduard - SOVA, M - LAKOMÝ, Radek - HYNKOVÁ - ŠLAMPA, Pavel.
Analýza vybraných mikroRNA jako petenciálních prediktorů prognózy u pacientů s glioblastomem. 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel - HOLOUBKOVÁ, Zuzana - PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk.
Anatomical differences of corneal surface parameters. 2014.


more

 

BENEŠ, Pavel - HOLOUBKOVÁ, Zuzana - PETROVÁ, Sylvie - SYNEK, Svatopluk.
Anatomical differences of corneal surface parameters. 2014. ISBN 978-953-7716-57-8.


more

 

BENEŠ, Pavel - HOLOUBKOVÁ, Zuzana - PETROVÁ, Sylvie.
Anatomical Differences of Corneal Surface Parameters. International Journal of Ophthalmolgy and Eye Science, Lewes, SciDoc Publishers, USA. ISSN 2332-290X, 2014, vol. 2, no. 8, pp. 1-4.


more

 

HANKE, Ivo.
Anatomie a fyziologie žilního řečiště. 2014.


more

 

book coverJOUKAL, Marek - VARGOVÁ, Lenka.
Anatomie dýchacího, kardiovaskulárního, lymfatického a nervového systému pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 101 pp. ISBN 978-80-210-6779-0.


more

 

HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana - RAČANSKÁ, Michaela - DUBOVÝ, Petr.
Anatomy Handbook of Splanchnology and Angiology. Vyd. first edition. muni press, 2014. 154 pp. ISBN 978-80-210-6771-4.


more

 

HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana - RAČANSKÁ, Michaela - DUBOVÝ, Petr.
Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 154 pp. ISBN 978-80-210-6771-4.


more

 

OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina - SEDLÁČEK, Ivo - ŠMAJS, David.
Antarctic pseudomonads as a source of new antimicrobials. 2014.


more

 

OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina - SEDLÁČEK, Ivo - ŠMAJS, David.
Antarktické bakterie jako zdroj nových antimikrobiálních látek. In Čo nového v mikrobiológii, Konferencia Mladých mikrobiológov. Štrbské pleso : 2014.


more

 

BRYCHTOVA, Veronika - HERMANOVÁ, Markéta - KARASEK, Petr - LENZ, Jiří - SELINGEROVÁ, Iveta - VOJTESEK, Borivoj - KALA, Zdeněk - HRSTKA, Roman.
Anterior gradient 2 and mucin 4 expression mirrors tumor cell differentiation in pancreatic adenocarcinomas, but aberrant anterior gradient 2 expression predicts worse patient outcome in poorly differentiated tumors. Pancreas, Los Angeles, Lippincott Williams and Wilkins, USA. ISSN 0885-3177, 2014, vol. 43, no. 1, pp. 75-81.


more

 

OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina - CHALOUPKOVÁ, Eva - ŠMAJS, David.
Antibakteriální látky produkováné bakterií Pragia fontium 24613. 2014.


more

 

BORKOVCOVÁ, Petra - PEKÁROVÁ, Blanka - VÁLKOVÁ, Martina - DOPITOVÁ, Radka - BRZOBOHATÝ, Břetislav - JANDA, Lubomír - HEJÁTKO, Jan.
Antibodies against CKI1RD, a receiver domain of the sensor histidine kinase in Arabidopsis thaliana: from antigen preparation to in planta immunolocalization. Phytochemistry, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0031-9422, 2014, vol. 100, no. April 2014, pp. 6-15.


more

 

VALEŠ, Karel - HOLUBOVÁ, Kristína - NEKOVÁŘOVÁ, Tereza - PISTOVČÁKOVÁ, Jana - ŠULCOVÁ, Alexandra.
Antidepresivní účinek 3-alfa C substituovaných derivátů pregnanolonu, use-dependentních NMDA antagonistů. Psychiatrie, Praha, Tigis s.r.o. ISSN 1211-7579, 2014, vol. 2014, no. Suppl.1, p. 52-52.


more

 

ŠPINAR, Jindřich - VÍTOVEC, Jiří - SOUČEK, Miroslav.
Anti-hypertensive strategies in patients with MEtabolic parameters, DIabetes mellitus and/or NephropAthy (the M E D I N A study). Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Palacký University. ISSN 1213-8118, 2014, vol. 158, no. 3, pp. 412-421.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1482 records, displayed 51 - 80