Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 1384

Alphabetical list of 30 titles starting from: 51

Letter A, page 1Letter B, page 4Letter C, page 5Letter D, page 7Letter E, page 9Letter F, page 11Letter G, page 12Letter H, page 13Letter CH, page 14Letter I, page 15Letter J, page 17Letter K, page 17Letter L, page 19Letter M, page 21Letter N, page 24Letter O, page 26Letter P, page 28Letter Q, page 33Letter R, page 33Letter S, page 35Letter T, page 39Letter U, page 43Letter V, page 43Letter W, page 46Letter X, page 46Letter Y, page 46Letter Z, page 46
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1384 records, displayed 51 - 80

 

BRÁZDILOVÁ, Kamila - PLEVOVÁ, Karla - SKUHROVÁ FRANCOVÁ, Hana - CHMELÍKOVÁ, Magdaléna - BORSKÝ - DOUBEK, Michael - POSPÍŠILOVÁ, Šárka.
Analysis of immunoglobulin gene rearrangements at the single cell level - proof of chronic lymphocytic leukemia oligoclonality. 2015.


more

 

TRIZULJAK, Jakub - SROVNAL, Josef - PLEVOVÁ, Karla - BRYCHTOVÁ, Yvona - SEMERÁD, Lukáš - BAKEŠOVÁ, Denisa - LÉTALOVÁ, Eva - BENEDÍKOVÁ, Andrea - MAYER, Jiří - HAJDÚCH, Marian - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - DOUBEK, Michael.
Analysis of Prognostic Significance of Merkel Cell Polyomavirus in Chronic Lymphocytic Leukemia. CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, Dallas, Cig Media Group, LP, USA. ISSN 2152-2650, 2015, vol. 15, no. 7, pp. 439-442.


more

 

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - KAŠTOVSKÝ, Jakub - LUČANOVÁ, Světlana - MAGURA, Matej - MOSNÝ, Pavol - VOKURKA, Jan - POSKEROVÁ, Hana - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Analysis of vitamin D receptor and osteoprotegerin gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis. 2015.


more

 

WIEWIORKA, Ondřej - PLEŠKOVÁ, Veronika - ČERMÁKOVÁ, Zdeňka - DASTYCH, Milan.
ANALYTIC AND POSTANALYTIC PARAMETERS OF DICYNONE INTERFERENCE IN METHODS WITH TRINDER REACTION. 2015.


more

 

COUFALOVÁ, Dominika - ĎURECH, Michal - RŮČKOVÁ, Eva - HUPP, Ted - VOJTĚŠEK, Bořivoj - HERNYCHOVÁ, Lenka.
Analýza dynamiky oligomerizace proteinu Reptin metodou vodík/deuteriové výměny ve spojení s hmotnostní spektrometrií. 2015.


more

 

book coverVALOVÁ, Simona - BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - KAŇKOVÁ, Kateřina - POSKEROVÁ, Hana - VOKURKA, Jan - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Analýza haplotypů polymorfizmů v promotoru genu pro interleukin-6 u pacientů s chronickou parodontitidou a diabetem mellitem. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.


more

 

book coverMERHAUTOVÁ, Jana - HÉŽOVÁ, Renata - POPRACH, Alexandr - DEMLOVÁ, Regina - SLABÝ, Ondřej.
Analýza mikroRNA asociovaných s progresí metastatického renálního karcinomu u pacientů léčených sunitinibem. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.


more

 

VYCHYTILOVÁ, Petra - KOSAŘOVÁ, Zdeňka - RADOVÁ, Lenka - ŠACHLOVÁ, Milana - SVOBODA, Marek - VYZULA, Rostislav - SLABÝ, Ondřej.
Analýza mikroRNA u pacientů s kolorektálním karcinomem s využitím sekvenování nové generace. 2015.


more

 

DEPEŠ, Daniel - FALK, Martin - MASAŘÍK, Michal - FALKOVÁ, Iva - GUMULEC, Jaromír - BAČÍKOVÁ, Alena - HORÁKOVÁ, Zuzana - PAGÁČOVÁ, Eva - BINKOVÁ, Hana.
Analýza možností využití detekce gamaH2AX/53BP1 ohnisek a monitorování reparace dvouřetězcových zlomů DNA pro pre-terapeutické stanovení radiosensitivity nádorů hlavy a krku. 2015. ISBN 978-80-01-05822-0.


more

 

BEŇOVÁ, E. - BOLEDOVIČOVÁ, M. - POKORNÁ, Andrea.
Analýza vybraných studií klasifikačního systému Omaha. Zdravotníctvo a sociálná práca, Bratislava, Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, OÚSA, SZU a VŠZaSP sv. Alžbety, Slovakia. ISSN 1336-9326, 2015, vol. 10, no. 2, pp. 5-11.


more

 

BIROŠ, Ernest - STAFFA, Robert - VLACHOVSKÝ, Robert - TRNOVÁ CHUDÁRKOVÁ, Monika - VOJTÍŠEK, B. - SUŠKEVIČ, Igor - JANOUŠOVÁ, Eva.
Analýza výsledků hybridních revaskularizačních výkonů pro multietážové postižení tepenného systému dolních končetin - výsledky jednoho centra. Rozhledy v chirurgii, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. ISSN 0035-9351, 2015, vol. 94, no. 9, pp. 372-378.


more

 

SVITÁLKOVÁ, Zuzana - HARUŠTIAKOVÁ, Danka - MAHRÍKOVÁ, Lenka - BERTHOVÁ, Lenka - SLOVÁK, Mirko - KOCIANOVÁ, Elena - KAZIMÍROVÁ, Mária.
Anaplasma phagocytophilum prevalence in ticks and rodents in an urban and natural habitat in South-Western Slovakia. Parasites & Vectors, London, BioMed Central, Great Britain. ISSN 1756-3305, 2015, vol. 8, no. 276, pp. 1-12.


more

 

ŠTOURAČ, Petr - BLAHA, Jan - KLOZOVA, Radka - NOSKOVA, Pavlina - SEIDLOVÁ, Dagmar - BROŽOVÁ, Lucie - JARKOVSKÝ, Jiří.
Anesthesia for Cesarean Delivery in the Czech Republic: A 2011 National Survey. Anesthesia and Analgesia, Cleveland, Lippincott Williams & Wilkins, USA. ISSN 0003-2999, 2015, vol. 120, no. 6, pp. 1303-1308.


more

 

ŠILHART, Zdeněk - KYSELA, Petr.
Aneuryzma podkolenní tepny a její chirurgické řešení - naše zkušenosti. 2015.


more

 

HRUBAN, Lukáš - SPILKA, Jiří - CHUDÁČEK, Václav - JANKŮ, Petr - HUPTYCH, Michal - BURŠA, Miroslav - HUDEC, Adam - KACEROVSKÝ, Marian - KOUCKÝ, Michal - PROCHÁZKA, Martin - KOREČKO, Vladimír - SEGEŤA, Jan - ŠIMETKA, Ondřej - MĚCHUROVÁ, Alena - LHOTSKÁ, Lenka.
Angreement on intrapartum cardiotocogram recordings between expert obstetricians. Journal of Evaluation in Clinical Practise, Hoboken, Wiley-Blackwell, Great Britain. ISSN 1356-1294, 2015, vol. 21, no. 4, pp. 694-702.


more

 

OBACZ, Joanna Agnieszka - BRYCHTOVÁ, Veronika - PODHOREC, Ján - FABIAN, Pavel - DOBEŠ, Petr - VOJTĚŠEK, Bořivoj - HRSTKA, Roman.
ANTERIOR GRADIENT PROTEIN 3 (AGR3) IS ASSOCIATED WITH LESS AGGRESSIVE TUMOURS AND BETTER OUTCOME OF BREAST CANCER PATIENTS. 2015.


more

 

OBACZ, Joanna Agnieszka - BRYCHTOVÁ, Veronika - PODHOREC, Ján - FABIAN, Pavel - DOBEŠ, Petr - VOJTĚŠEK, Bořivoj - HRSTKA, Roman.
Anterior gradient protein 3 is associated with less aggressive tumors and better outcome of breast cancer patients. Oncotargets Ther, 2015, Dovepress. ISSN 1178-6930, 2015, no. 8, pp. 1523-1532.


more

 

HAMANOVÁ, Markéta - CHMELÍKOVÁ, Magda - NENTWICH, Ivo - THON, Vojtěch - LOKAJ, Jindřich.
Anti-Gal IgM, IgA and IgG Natural Antibodies in Childhood. Immunology Letters, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0165-2478, 2015, vol. 164, no. 1, pp. 40-43.


more

 

TUČEK, Štěpán - JUREČKOVÁ, Andrea - TOMÁŠEK, Jiří - ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Dagmar - HALÁMKOVÁ, Jana - POCHOP, Lukáš.
Antikoagulační léčba a trombembolizmus při léčbě bevacizumabem – opatrnost, či obavy?. Klinická onkologie, Praha, ČLS J.E.Purkyně, Ambit Media a.s. ISSN 0862-495X, 2015, vol. 28(4), p. 293-295.


more

 

DROZDOVÁ, Eva - VARGOVÁ, Lenka - HORÁČKOVÁ, Ladislava - FIALOVÁ, Dana - RAČANSKÁ, Michaela - BRZOBOHATÁ, Kristýna - VYMAZALOVÁ, Kateřina - ČUTA, Martin - ŠAŇKOVÁ, Markéta.
Antropologické dny 2015. 2015. CZE, AÚ LF MU. 8.9.2015 - 10.9.2015, European Activity.


more

 

SOUČEK, Miroslav.
Apixaban má komplexní spektrum indikací. Farmakoterapie, Praha, Farmakon Press. ISSN 1801-1209, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 104-108.


more

 

KRASŇANSKÁ, Jitka.
Aplikace kontaktních čoček ve světě v roce 2014. Kontaktologické listy, Praha, Česká kontaktologická společnost o.s. 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 2-7.


more

 

BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - BARTOVA, Jirina - POSKEROVÁ, Hana - MÁCHAL, Jan - VOKURKA, Jan - FASSMANN, Antonín - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Apolipoprotein E gene polymorphisms in relation to chronic periodontitis, periodontopathic bacteria and lipid levels. Archives of Oral Biology, Oxford, Pergamon-Elsevier Science Press, Great Britain. ISSN 0003-9969, 2015, vol. 60, no. 3, pp. 456-462.


more

 

DVOŘÁK, Dalibor - ADAMOVÁ, Zuzana - MIČULKA, Petr.
Appendicopathia oxyurica aneb „červi v červu“. 2015.


more

 

OBRUČOVÁ, Hana - TIHELKOVÁ, Radka - NĚMCOVÁ, Eva - MALIŠOVÁ, Barbora - KOTÁSKOVÁ, Iva - FREIBERGER, Tomáš.
Application of fluorescent capillary electrophoresis for rapid diagnosis of fungal infections. 2015.


more

 

SITTOVÁ, Martina - RÖDEROVÁ, Magdaléna - DENDIS, Miloš - HRICOVÁ, Kristýna - PUDOVÁ, Vendula - HORVÁTH, Radek - RŮŽIČKA, Filip - DOSOUDILOVÁ, Šárka - KOLÁŘ, Milan.
Application of Molecular Diagnostics in Primary Detection of ESBL Directly from Clinical Specimens. Microbial Drug Resistance, New Rochelle, Mary Ann Liebert, USA. ISSN 1076-6294, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 352-357.


more

 

DUŠEK, Ladislav - MÁJEK, Ondřej - KLIMEŠ, Daniel - BLAHA, Milan - MUŽÍK, Jan - GREGOR, Jakub.
Architecture and Implementation of Information Strategy Serving Population-based Cancer Screening Programmes in the Czech Republic: Lessons Learned from the Management of Multiple Data Sources. International Journal on Biomedicine and Healthcare. ISSN 1805-8698, 2015, vol. 3, no. 2, pp. 7-11.


more

 

book coverKAŠTOVSKÝ, Jakub - LUČANOVÁ, Světlana - BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra - MUSILOVÁ, Kristína - BARTOŠOVÁ, Michaela - KUKLETOVÁ, Martina - KUKLA, Lubomír - DUŠEK, Ladislav - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Asociace polymorfizmů v genech pro glukózový transportér a receptor sladké chuti se zubním kazem. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.


more

 

KURIC, Dušan - ČERNOCHOVÁ, Pavlína - IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie.
Aspirace a ingesce částí ortodontických aparátů: diagnostika, léčba a prevence. LKS, Praha, Česká stomatologická komora. ISSN 1210-3381, 2015, vol. 25, no. 10, pp. 194-197.


more

 

POKORNÁ, Andrea - LEAPER, David.
Assessment and documentation of non-healing, chronic wounds in inpatient health care facilities in the Czech Republic: an evaluation study. International Wound Journal, Hoboken, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 1742-4801, 2015, vol. 12, no. 2, pp. 224-231.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 1384 records, displayed 51 - 80