Často kladené otázky

Obsah

Začínáme se SUPOPoužívání SUPOŘešení problémů

Začínáme se SUPO

Obsah Co je to SUPO?

SUPO je zkratka pro Systém úhrad pohledávek za osobami. Zjednodušeně řečeno, SUPO umožňuje studentům a zaměstnancům MU (kromě jiného) bezhotovostně a jednoduše platit v prostředí MU (např. za tisky, koleje, nákupy v některých obchodech).
Podstatnou částí SUPO jako celku je klientský účet SUPO, který funguje jako předplacený kredit (elektronická peněženka): Nakupovat (obvykle "pípnutím" ISIC/ITIC karty) se tedy nemůže na dluh. Výpis z účtu je aktualizován okamžitě po uskutečnění platební transakce a k nalezení je v informačním systému autentizovaný odkaz do nového oknaInet MU. Za vedení účtu, ani za uskutečněné operace, nejsou klienti zatěžováni žádnými poplatky. Účet SUPO je svázán přímo s klientem, nikoli s jeho identifikační kartou.

Obsah Na co všechno můžeme účet SUPO použít?

Student, který bydlí na koleji, je povinen platit za své ubytování (a další náklady s tím spojené) právě přes SUPO. Kromě této služby však SUPO svým klientům nabízí mnohem více:

 • samoobslužné kopírování, skenování a tisky na fakultách (Pedagogická, Filozofická, Sociálních studií, Přírodovědecká, Právnická, Ekonomicko správní), ve velkých studovnách (CPS na Komenského náměstí a Univerzitní kampus - UKB) a na kolejích SKM; Přehled tiskových středisek najdete na této stránce,
 • nakupování kancelářských a studijních potřeb v Celouniverzitní počítačové studovně (CPS) a v Knihovně UKB. Využívání možnosti velkoformátového tisku (plakáty, velké fotografie) provozovaného Ústavem výpočetní techniky. Umístění na mapě najdete zde,
 • používání nápojových automatů v Centrální počítačové učebně na Komenského náměstí a na Filozofické fakultě; odkaz na mapě najdete zde,

Zaměstnanci MU mohou navíc platit poplatky za používání služebních telefonů a mobilů k soukromým účelům. Spektrum služeb se neustále rozšiřuje.

Obsah Jak si zřídím účet SUPO?

Účet SUPO je automaticky zřízen každé osobě vedené v centrální evidenci MU, proto není potřeba účet zakládat a prokazovat se doklady či vyplňovat formuláře. Jediné, co klienti musí vykonat, aby mohli účet SUPO používat, je aktivace účtu v Inetu.

Obsah Jak si aktivuji účet SUPO?

Aktivace účtu SUPO je jednoduchý a na čas nenároční úkon. Skládá se ze dvou kroků:

 1. V Inetu MU vyjádří klient souhlas s provozními podmínkami prostřednictvím aplikace Aktivace účtu. (Přihlašovací údaje do Inetu jsou stejné jako do systému IS MU.) Účet je aktivovaný.
 2. Souhlas klient potvrdí vložením prvního vkladu na účet (minimálně 50 Kč), případně uzavřením dohody o poukazování části mzdy na účet SUPO (tato možnost se týká jen zaměstnanců MU). O možnostech vkládání peněz na účet se dozvíte v sekci Používání SUPO. Účet se stane aktivní a je plně funkční. Při použití bankovníku je třeba mít na paměti, že přijímá pouze platné bankovky, a nikoliv mince, a vložené bankovky nerozměňuje. Nejnižší nominální hodnota platné bankovky v ČR je v současné době 100 Kč.

Používání SUPO

Obsah Jak funguje můj účet SUPO?

Účet SUPO je pro většinu klientů (jimiž jsou především studenti MU) virtuální peněženka, případně předplacený kredit. Přes účet SUPO se tedy nenakupuje na dluh - proto je na klientech, aby znali zůstatek svého účtu a v případě potřeby na něj doplnili finanční prostředky.
Platby z účtu SUPO jsou vykonávány prostřednictvím Pohledávek. Na účet klienta je vložena pohledávka vždy, když klient vykoná platební transakci. Podle povahy předmětu nákupu se pohledávka uplatní okamžitě (nákup zboží, kopírování, ...), nebo s určitým zpožděním - v přesně stanovené datum, tzv. datum splatnosti. Se zpožděním se uhrazuje ubytování v kolejích SKM a služby s tím spojené (kauce, internet na pokoji), a soukromé telefonní hovorné.

Obsah Co všechno najdu ve výpisu z účtu SUPO?

autentizovaný odkaz do nového oknaVýpis z účtu SUPO poskytuje detailní informace o všech pohybech na účtu, tj. o všech pohledávkách, inkasech, platbách vydaných a přijatých, atd. Dále je uveden souhrn neuhrazených položek (tedy suma položek, které mají být v budoucnu zaplaceny) a souhrn neuhrazených položek po datu splatnosti (suma položek, které již měly být zaplaceny), a rovněž bankovní kontakt na klienta a variabilní symbol jeho účtu SUPO.

Nejčastěji hledanou informací je zůstatek účtu:

 • Zůstatek je částka, kterou má klient celkem na svém účtu SUPO.
 • Disponibilní zůstatek je částka, kterou může klient okamžitě použít pro nákup zboží a služeb.
 • Blokovaný zůstatek je částka, která je na SUPO účtu, ale je zablokována pro pozdější použití. Jedná se například o blokování rezervační či ubytovací kauce. Peníze stále patří klientovi, jen nejsou ihned použitelné.
 • Vratný zůstatek je částka, kterou je možné z účtu SUPO vybrat.

Zůstatky se mohou od sebe lišit, jak ukazuje tento příklad: Je 6.den v měsíci. Klient bydlí na kolejích, nevyužívá inkasa. SKM již na jeho SUPO účet zaslalo pohledávku za ubytování ve výši 2000 Kč, splatnou 12.den v měsíci. Klient má uhrazenu ubytovací kauci ve výši 1000 Kč a vložil na účet SUPO částku 2200 Kč na ubytování a tisky v tomto měsíci. Jaká je tedy výše jeho jednotlivých zůstatků?

 • Klient má zůstatek na účtu 3200 Kč (1000 Kč ubytovací kauce + 2200 Kč vložených).
 • Disponibilní zůstatek je pouze vložených 2200 Kč.
 • Blokovaný zůstatek je částka blokovaná kaucí, tedy 1000 Kč. Vždy platí, že zůstatek = blokovaný zůstatek + disponibilní zůstatek.
 • A konečně vratný zůstatek má klient ve výši 200 Kč: vratný zůstatek = disponibilní - částka neuhrazených pohledávek (bez ohledu na splatnost).
Obsah Příklady ilustrující provozování účtu SUPO
 1. Klient platí ze svého účtu SUPO jen bydlení na koleji. V takovém případě stačí povolit dostatečně velké inkaso (na svém bankovním účtu ve prospěch bankovního účtu MU), a o dostatečný zůstatek účtu SUPO, potřebný k zaplacení ubytování, je postaráno. V praxi to znamená následující:
  1. SKM vygeneruje pohledávky na klientské SUPO účty obvykle před 3.dnem v měsíci. Splatnost pohledávek je obvykle nastavena na 12. den v měsíci.
  2. Okolo 5.dne v měsíci SUPO vygeneruje požadavky na inkaso z bankovních účtů klientů. Po příchodu inkasované částky na klientský účet SUPO se částka připočte k disponibilnímu zůstatku. Inkasa jsou generována tak, aby peníze byly na účtu SUPO jeden den před splatností pohledávek.
  3. Pohledávky jsou uhrazeny v den své splatnosti, čímž mají klienti své závazky vůči SKM splněny.
  4. Přesná data generování pohledávek, inkas a příchodu peněz na klientské účty SUPO jsou k dispozici v aplikaci Harmonogram (vyžadována autentizace).
 2. Klient nepoužívá funkci "Pravidelného udržování stálého zůstatku" na účtu SUPO.
  1. Vklad na účet 200 Kč.
  2. Platba za kopírování 26 Kč (disponibilní zůstatek = 176 Kč).
  3. Platba za nákup software Statistica 70 Kč (disponibilní zůstatek = 106 Kč).
  4. Pokud chce klient hradit přes SUPO další kopírovací služby, musí si na účet vložit další peníze. Zůstatek se v tomto případě nedoplňuje automaticky.
 3. Klient používá funkci "Pravidelného udržování stálého zůstatku" na účtu SUPO. Příklad ilustruje situaci, kdy si klient nastaví "Pravidelné udržování stálého zůstatku! na účtu SUPO. Zpočátku, chce-li SUPO používat na nakupování, musí na účet vložit peníze, protože ještě nebylo na bankovní účty klientů generováno inkaso (obvykle 5.den v měsíci). Po prvním generování inkasa se již výška nastaveného zůstatku udržuje automaticky, a klient se nemusí obtěžovat nepravidelnými vklady na svůj účet. Může si být také jist, že se zůstatek jeho účtu "sám" nezvýší na částku vyšší, než je požadovaná hodnota.
  1. Vklad na účet 100 Kč (klient chce nakupovat okamžitě).
  2. Nastavení hodnoty požadovaného zůstatku na 200 Kč (uplatní se při prvním následném generování inkasa, přibližně 5.den v měsíci).
  3. Platba za nápoj v CPS 25 Kč (disponibilní zůstatek = 75 Kč).
  4. Platba za kopírování 30 Kč (disponibilní zůstatek = 45 Kč).
  5. Na účet SUPO přijde pohledávka na zaplacení kolejného 2000 Kč (disponibilní zůstatek = 45 Kč).
  6. Na bankovní účet klienta vygeneruje SUPO požadavek na inkaso ve výšce 2000 + (200 - 45) = 2155 Kč (disponibilní zůstatek = 45 Kč).
  7. Na účet SUPO přijde inkasní platba z klientova bankovního účtu ve výšce 2155 Kč.
  8. Automaticky se uhradí pohledávka za koleje ve výšce 2000 Kč a klientův disponibilní zůstatek je nastavených 200 Kč.
  9. Nákup DVD v Knihovně UKB 120 Kč (disponibilní zůstatek = 80 Kč).
Obsah Jak zaplatím z účtu SUPO?

Záleží na tom, za co se platí: Platba za koleje se z účtu strhne automaticky. Platby v obchodech a na kopírkách se uskuteční přiložením ("pípnutím") karty (ISIC, ITIC, zaměstnanecké) na terminál. Z účtu SUPO lze platit jen na místech, která jsou označena logem SUPO.

Obsah Jak si nastavím platby inkasem?

Platby inkasem si klient SUPO nastaví ve dvou krocích:

 1. Ve své bance zadá souhlas s inkasem ze svého bankovního účtu ve prospěch bankovního účtu MU (85636621/0100). V souhlasu uvede variabilní symbol svého účtu SUPO a případně limit.
 2. V Inetu v aplikaci Parametry účtu zadá číslo svého bankovního účtu s povoleným inkasem a limit inkasa (pokud si limit inkasa u svého bankovního účtu nastavil - viz předchozí bod).

Pokud klient zadá výši limitu pro inkasování (jednak u svého bankovního účtu a následně u svého účtu SUPO), vystavuje SUPO příkaz k inkasu maximálně ve výši limitu (i když je dlužná/potřebná částka vyšší - rozdíl je pak nutné uhradit jiným způsobem). POZOR, není-li v SUPO limit zadán, ale v bance ano, může se stát, že SUPO vystaví příkaz k inkasu na nadlimitní částku, a banka pak takový příkaz odmítne en bloc.

Obsah Kde zjistím zůstatek svého účtu SUPO a přehled uskutečněných transakcí?

Zůstatek účtu SUPO, včetně všech uskutečněných transakcí (seznam příjmů a výdajů), zobrazuje aplikace autentizovaný odkaz do nového oknaVýpis z účtu v Inetu.

Obsah Jak si mohu vložit peníze na svůj účet SUPO?

Způsobů, jak vkládat peníze na účet, je v SUPO několik:

 • Použít bankovník (automat sloužící ke vkládání hotovosti na účty SUPO). Na začátku práce s bankovníkem se klient identifikuje přiložením karty. Následně do automatu vloží požadovanou hotovost, která se během minuty přičte k zůstatku na jeho účtu SUPO. Bankovníky jsou rozmístěny po kolejích a fakultách, jejich aktuální seznam je v Inetu v aplikaci Co je SUPO.
 • Využít služeb pravidelného inkasa. SUPO bude inkasem stahovat peníze potřebné na platby za odebrané služby (typicky platby kolejného).
 • Zaslat peníze na bankovní účet MU bankovním převodem či poštovní poukázkou.
 • Využít funkci Pravidelného udržování stálého zůstatku. Více o této užitečné funkci naleznete v samostatné otázce.
 • Vložit peníze na pokladně MU. Pokladny jsou k dispozici na vybraných kolejích SKM.

Další možnosti doplňování ("dobíjení") účtu SUPO a ostatní potřebné informace týkající se bezhotovostních plateb jsou shrnuty v Inetu v aplikaci autentizovaný odkaz do nového oknaCo je SUPO.

Obsah Co je to Pravidelné udržování stálého zůstatku?

Pravidelné udržování stálého zůstatku je funkce, jejíž úlohou je pomocí inkasa automaticky zabezpečovat nenulový zůstatek SUPO účtu, který klientům umožňuje používat jejich účet na nepravidelné platby, například za kopírování, tisk či drobné nákupy. V praxi to znamená, že klient

 • povolí na svém bankovním účtu inkaso ve prospěch bankovního účtu MU (s variabilním symbolem svého účtu SUPO),
 • v Inetu v aplikaci Parametry účtu nastaví hodnotu žádaného stálého zůstatku a zaznamená údaje o svém bankovním účtu pro generování inkasa, včetně maximální výše inkasa.

Potom, v případě potřeby, bude inkaso, které bývá vůči bankovním účtům klientů generováno ze SUPO jedenkrát za měsíc (obvykle mezi 5. a 10.dnem v měsíci), navýšeno o takovou částku, aby po zaplacení všech závazků klienta vůči MU (např. za ubytování) měl klient na svém účtu SUPO zůstatek právě ve výšce nastavené hodnoty. Pravidelné udržování stálého zůstatku tedy jednou za každý měsíc upraví výši inkasa z klientova bankovního účtu tak, aby byl na jeho účtu SUPO přesně požadovaný zůstatek. (V případě, že v době generování inkasa je požadovaný zůstatek na účtu SUPO klienta dostatečný, výše inkasa nebude touto funkcí ovlivněna.)

Obsah Jak si vrátím peníze ze SUPO?

Záleží na tom, jaké služby klient využíval a jakým způsobem doplňoval zůstatek na účtu SUPO:

 • Pokud posílal peníze na účet SUPO z banky v České republice (včetně inkasa), může si nastavit sám v Inetu, v aplikaci Parametry účtu, číslo účtu pro vracení zůstatku, a peníze si pak vrátit pomocí aplikace Vracení zůstatku. Je však možné zvolit pouze takový bankovní účet, ze kterého již na SUPO přišly platby v celkové výši alespoň 500 Kč. Počítají se pouze platby starší jednoho měsíce a mladší dvou let. Toto omezení je bohužel nutné především z bezpečnostních důvodů - často se jedná o výdej několikatisícové částky.
 • Pokud je klient na Masarykově univerzitě zaměstnán (například pomáhá s výukou některých předmětů) a je mu vyplácena mzda, může v aplikaci Vracení zůstatku požádat o vrácení zůstatku do příští mzdy. Do mzdy bude vrácen takový zůstatek, který je na účtu SUPO v okamžiku zahájení měsíčního zpracování mezd (tedy může být odlišný od zůstatku, který byl na účtu SUPO v okamžiku požádání o vrácení do mzdy).
 • Pokud si klient přeje vrátit zůstatek v hotovosti, může využít služeb některé z pokladen:
  • bydlel-li na kolejích, je výplata v hotovosti možná u příslušné ubytovatelky, pouze však po předchozí domluvě a pouze u studentů, kteří nemají bankovní účet v ČR,
  • využíval-li služeb tisku a kopírování v některé z počítačových studoven, může použít pokladnu na Ústavu výpočetní techniky nebo na příslušné fakultě; opět pouze po předchozí domluvě,
  • pokud využíval kombinaci služeb, může si vybrat, která pokladna mu vyhovuje.

Řešení problémů

Obsah Mám na svém účtu SUPO méně peněz, než bych měl(a) mít!

Zde je důležité rozlišit příčinu nedostatku financí na SUPO účtu:

 • Pokud student vložil peníze a zůstatek se zvýšil o menší než celou částku, případně se vůbec nezvýšil, důvody a řešení jsou vypsány níže.
 • Pokud naopak student nesouhlasí s výší pohledávky, či přímo s existencí pohledávky, musí se obrátit na správce externího systému, který pohledávku do SUPO poslal:
  • v případě ISKaMu jsou zodpovědnými osobami ubytovatelky na kolejích a paní Jana Hradilová (hradilova@skmdotmunidotcz),
  • v případě tisku a kopírování či nápojového automatu je třeba se obrátit na obsluhu počítačové studovny,
  • v případě prodeje zboží je třeba řešit problém s prodejcem.
Obsah Proč neproběhlo inkaso?

Důvodů může být několik:

 • Souhlas k inkasu byl zadán v bance, ale nebyl zadán do SUPO (do Parametrů účtu). SUPO tedy neví, že může resp. má inkaso provádět.
 • Je příliš brzy. Inkasa probíhají tak, aby peníze byly na účtu SUPO k datu splatnosti první pohledávky (tedy pokud jsou pohledávky za ubytování splatné 12.dne v měsíci, a je 2., je na inkaso příliš brzy).
 • Výše inkasa je příliš nízká. S ohledem na bankovní poplatky se inkasa generují na minimální částku 100 Kč.
 • Pokud je inkasem pouze doplňován zůstatek na účtu SUPO (pomocí funkce "Pravidelné udržování stálého zůstatku"), probíhá inkaso pouze v prvním termínu generování, tedy na začátku měsíce. Pokud si tedy klient nastaví pravidelné udržování stálého zůstatku 15.den v měsíci, bude zůstatek doplněn až začátkem dalšího měsíce.
 • Jedno inkaso v měsíci již proběhlo (úspěšně či neúspěšně). Více požadavků na inkaso se v jednom měsíci negeneruje.

Obecně je vhodné zkontrolovat autentizovaný odkaz do nového oknaVýpis z účtu SUPO. Pokud se zde nachází položka požadavek na inkaso ve stavu "C" ("čekající"), byl příkaz předán do banky, ale banka se k němu dosud nevyjádřila. Podle data vystavení požadavku lze odhadovat stav: Je-li datum mladší než tři pracovní dny, banka pravděpodobně ještě nestihla požadavek vyřídit. Pokud je naopak starší jednoho týdne, bylo inkaso pravděpodobně v bance odmítnuto bez toho, že o tom banka dala Masarykově univerzitě zprávu. V takovém případě bude nejspíše nutné doplnit peníze na účet SUPO jiným způsobem.

Obsah Proč bylo inkaso stornováno?

Příkaz k inkasu vygenerovaný ze SUPO je stornován v případě, že jej klientova banka odmítla provést. Důvodů může být opět několik:

 • V SUPO je zadán bankovní účet s povoleným inkasem, ale v bance souhlas k inkasu zadán nebyl.
 • Na bankovním účtu není dostatek prostředků k provedení inkasa.
 • Na bankovním účtu je nastaven nižší limit inkasa, než byla částka v inkasním příkazu. Typicky se stává, že klient zadá na svém bankovním účtu limit, ale nezadá jej do SUPO. SUPO tedy neví, že (a jak) má částku inkasního příkazu omezovat.
 • Požadavek na inkaso byl klientovou bankou odmítnut z jiného důvodu. Důvody odmítnutí inkasa banky nesdělují, je tedy nutné se zeptat svého bankovního asistenta.
Obsah Proč mám neuhrazené položky po splatnosti, když mám povoleno inkaso?

Příkazy k Inkasu se generují 1x měsíčně, až na výjimky mezi 5. a 10.dnem v měsíci. Pokud se položka splatná v určitém měsíci dostane do SUPO až poté, co byl v tomto měsíci vygenerován inkasní příkaz, je nutno ji uhradit jiným způsobem. Prevencí proti takovýmto situacím je nastavení vhodné výše "Pravidelně udržovaného stálého zůstatku", aby se na účtu SUPO pravidelným inkasováním udržovala potřebná rezerva pro mimořádné platby. Nastavení se provádí aplikací autentizovaný odkaz do nového oknaParametry účtu.

Obsah Vložil(a) jsem na účet peníze, ale nic se nestalo!

Problém může mít více příčin:

 1. Pokud byly na účtu SUPO v okamžiku vložení peněz (bankovníkem či převodním příkazem) pohledávky po splatnosti, byly okamžitě uhrazeny. Uhradí se vždy maximální možná výše pohledávek, tzn. vložil-li klient 100 Kč a měl na účtu pohledávky po splatnosti ve výši 50 Kč, má použitelný zůstatek 50 Kč. Pokud měl pohledávky ve výši 150 Kč, použije se celý zůstatek a zůstane dluh 50 Kč.
 2. Druhou možností je, že peníze se na účet SUPO (ještě) nedostaly. Pokud byly vkládány bankovníkem, je vhodné chvíli počkat - peníze z bankovníku by na SUPO účtu měly být nejpozději za minutu od jejich vložení - a poté kontaktovat obsluhu bankovníku (zpravidla obsluhu počítačová studovny), která má znalosti k vyřešení problému. Všechny bankovníky jsou monitorovány kamerou s vysokým rozlišením, o své peníze tedy nikdo nepřijde.
 3. Pokud byly peníze zaslány bankovním převodem z banky v České republice, platí, že převod z Komerční banky trvá jeden pracovní den, a převody z ostatních bank 3 pracovní dny. Tato lhůta se bohužel nedá nijak obejít, a je tedy nutné s ní počítat. V případě převodu z banky v zahraničí trvá operace běžně až pět pracovních dní - v případě banky v EU. Příchozí platby jsou zpracovávány a předávány na SUPO účet klienta ve 13.00 následujícího dne po příchodu platby na účet MU. V případě bankovního převodu je také vhodné nepanikařit, peníze zaslat dostatečně předem a uvážit i možnost zdržení platby o jeden či dva pracovní dny, stejně jako víkendy a případné státní svátky. Pokud tato lhůta již uplynula a peníze na SUPO účtu stále nejsou, měl by klient zkontrolovat, zda se jeho platba nenachází na seznamu neidentifikovatelných plateb, a poté kontaktovat správu systému SUPO (supo-inet@icsdotmunidotcz) spolu se zasláním údajů o své platbě - nejlépe s naskenovanou kopií příkazu k úhradě nebo naskenovaným potvrzením o provedené úhradě.

Příklad: Klient zadá převodní příkaz v Komerční bance v pondělí (s datem splatnosti v pondělí). Převod v rámci Komerční banky trvá jeden pracovní den, takže peníze přijdou na účet Masarykovy univerzity v úterý. Ke zpracování a umístění platby na SUPO účet klienta dojde ve středu po třinácté hodině.

Obsah Proč nemohu tisknout (kopírovat, koupit si DVD, nápoj, ...)?

Důležité je zkontrolovat následující:

 1. Je nutné mít plně aktivní SUPO účet (případně expirovaný).
 2. Je nutné mít na účtu dostatek peněz - tedy zkontrolovat, zda předcházející vklad nebyl použit na úhradu jiných pohledávek (kolejné, telefonní hovory, apod.).
 3. A do třetice je nutné zkontrolovat, zda tiskárna správně identifikuje kartu, tedy zda po přiložení ke snímači je skutečně zobrazeno jméno klienta. Karta může být mechanicky poškozena, či, zejména v případě studentů jiného než prezenčního studia, může být dosud nepřiřazena.

První dva problémy může klient vyřešit vlastními silami, se třetím mu pak může pomoci obsluha studovny resp. prodejního místa.