Studijní oborLékařská mikrobiologie a imunologie

Jednooborové studium
Typ studiadoktorský
TitulPh.D.
Forma
Vyuč. jazyk
Standardní doba studia4 roky
Akreditovánodo 31. 7. 2017
Kód oboru5103V029
Kód programuP5159
UskutečňujeLékařská fakulta

Dny otevřených dveří
Termíny a podrobnosti

Cíl studia: Výborné znalosti metodologie tvůrčí vědecké práce. Hluboké znalosti v oboru mikrobiologie a imunologie Dostatečný přehled současných vědomostí v oborech molekulární biologie a genetiky. Schopnost zvládat diagnostické laboratorní metody v oborech molekulární lékařská mikrobiologie a imunologie. Schopnost dokonalé orientace v klinických souvislostech mikrobiologie a imunologie. Výborné schopnosti odborného ústního i písemného projevu se zaměřením na psaní vědeckých a odborných publikací a žádostí o udělení grantů.

Přijímací řízení a e-přihláška

Nebyla nalezena žádná otevřená přijímací řízení.Obor je akreditován v těchto programech