Studijní oborAnesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Jednooborové studium
Typ studiadoktorský
TitulPh.D.
Forma
Vyuč. jazyk
Standardní doba studia4 roky
Akreditovánodo 31. 7. 2017
Kód oboru5103V071
Kód programuP5167
UskutečňujeLékařská fakulta

Dny otevřených dveří
Termíny a podrobnosti

Cílem doktorského studijního programu Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie je postgraduální vědecká výchova spojená s výzkumem a publikační činností v problematice především aplikovaného výzkumu v oblasti anesteziologie, péče o kriticky nemocné i o pacienty trpící závažnou bolestí. Některá témata umožňují spolupráci se základním výzkumem. Profil absolventa: Výstupní znalosti a dovednosti: znalosti a dovednosti v navrhování výzkumných témat a projektů znalosti a dovednosti ve sběru a zpracování dat z oblasti anesteziologie, intenzivní medicíny a algeziologie schopnost mezioborové spolupráce schopnost publikovat zpracovaná data v naší i zahraniční literatuře schopnost prezentovat získané údaje na odborných kongresech v ČR i v zahraničí Charakteristika profesí a možnosti uplatnění: Anesteziologové, intenzivisté a algeziologové s absolvovaným postgraduálním studijním programem a titulem Ph.D. mohou uplatnit své znalosti a dovednosti jako členové vědeckých a pedagogických týmů anesteziologicko-resuscitačních klinik, po splnění dalších podmínek jako vedoucí pracovníci anesteziologicko-resuscitačních pracovišť, pracovišť intenzivní medicíny, center léčby bolesti. Úspěšné ukončení doktorského studia je dobrým základem pro habilitační řízení.

Přijímací řízení a e-přihláška

Nebyla nalezena žádná otevřená přijímací řízení.Obor je akreditován v těchto programech