Analytická teorie kuželoseček a kvadrik

book cover
Úvodní část obsahuje komplexní a projektivní rozšíření afinního prostoru a základy projektivních prostorů. V dalším jsou zahrnuty potřebné věty z teorie kvadratických forem. Hlavní část skript je věnována studiu projektivních, afinních a metrických vlastností kuželoseček a kvadrik a jejich klasifikaci.