Heinrich Schenker: Der Antiheld der Moderne? Über einige Formen der Angst in der Musik.

book cover
Horror novitatis bylo téma mezinárodního hudebně vědného kolokvia konaného v Brně na přelomu září a října 2002. Téma bylo zaměřeno na dějiny mentalit hudebníků, skladatelů, tvůrců a zprostředkovatelů hudby i hudebních posluchačů. Jednotlivé příspěvky přibližovaly problematiku pokroku a oprávněnost estetického předpokladu v dobovém chápání, že novost je zárukou hodnoty a filozofické víry, podle níž je změna lepší než stabilita. Ve sborníku jsou soustředěny práce jak s interdisciplinárními přístupy k tématu (zejména z oblasti literární vědy, dějin umění či sociologie) tak i příspěvky z muzikologického výzkumu (historiografie, hudební sociologie, hudební estetika, etnomusikologie, výzkum populární hudby, hudební analýza) zaměřené na nejrůznější historická období či kulturní kontexty. Mezi autory najdeme přední evropské muzikology jako Miroslav K. Černý, Jiří Fukač, Hermann Jung, Robert Crow, Leon Stefanija, Makoto Namura, Martin Eybl, Vlasta Reittererová, Lubomír Spurný a další.