E-learning system for Modelling and Simulation: Maple and MapleSim

book cover
Kniha obsahuje 20 recenzovaných příspěvků konference, abstrakt zvané přednášky, autorský a tematick ý rejstřík. Kromě toho sborník obsahuje 29 anotací kurzů a studijních opor prezentovaných v paralel ní sekci. Kniha je určena všem zájemcům o aktuální přístupy a výzkum v oblasti elektronické podpory výuky – e-learningu.