Konkurenceschopnost železniční dopravy - problém ekonomický a ekologický

book cover