Press release details

 

10 October 2007
Masaryk University Mendel Museum exhibits Otilie Demelová-Šuterová works

Nahlédnutí do sochařské tvorby akademické sochařky Otilie Demelové – Šutrové nabízí výstava v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity. Slavnostní vernisáž výstavy se koná ve středu 10. října v 16:00 hodin. Výstava potrvá do 3. února 2008.
„Výstava je jedním z prvních kroků k naplnění cíle, aby se muzeum ujalo role kulturního a společenského centra propojeného s univerzitním životem,“ řekl ředitel Mendelova muzea Ondřej Dostál.
Inspirací pro sochařskou tvorbu Otilie Demelové – Šuterové je vnitřní potřeba vyjádřit v plastikách komorního charakteru osobní prožitky, vjemy a reakce. Nedílnou součástí jejích inspiračních zdrojů je světy víry. Zejména v období posledních deseti let u autorky převažují témata sakrální, která dostávají formu komorních kompozic i rozměrných děl, která jsou realizována i v architektuře.
Autorka využívá ostřenou keramickou hlínu prošlou žárem poštorenských pecí. V kompozičním řešení klade velký, mnohdy až podstatný důraz na gesto rukou, jímž působivě ztvárňuje rozmanité emoce, nálady a životní postoje. Součástí tvorby Otilie Demelové – Šuterové jsou i její perokresby, pro které je příznačný subtilní lineární rukopis, někdy barevně podtržený tahem štětce.
Otilie Demelová – Šuterová se narodila 31. července 1940 v Kroměříži, vystudovala Střední školu umělecko-průmyslovou v Uherském Hradišti a Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. Žije a pracuje ve Zlíně- Lhotce.
Mendelovo muzeum je nejmladší muzeum v Brně. Svou činnost zahájilo v roce 2002, kdy byla v prostorách augustiniánského opatství otevřena výstava Génius genetiky, oslava Gregora Mendela vědou a uměním. V roce 2004 bylo z důvodů rostoucího zájmu veřejnosti a rozšiřujících se aktivit muzea založeno občanské sdružení. Od něj převzala Masarykova univerzita muzeum pod správu začátkem letošního roku.