Press release details

 

14 April 2004
Dies academicus 2004

Ve středu dne 19. května 2004 od 10 hodin se koná v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě tradiční Akademický den – Dies academicus 2004.

Jedná se o slavnostní shromáždění akademické obce spojené s udělováním medailí Masarykovy univerzity a Cen rektora v několika kategoriích. Součástí letošního Akademického dne je i přednáška loňského hlavního oceněného Cenou rektora v kategorii "Významný tvůrčí čin" prof. PhDr. Antonína Bartoňka, DrSc. Přednáška má téma "Písmo, jehož rozluštění posunulo začátek řeckých dějin o 500 let zpět". Slavnostní dopoledne bude zpříjemněno krátkým kulturním vystoupením studentů Pedagogické fakulty MU.

Kontakt:
RNDr. Jana Pilátová
Odbor vnějších vztahů a marketingu
tel.: 549 49 65 70
e-mail: pilatova@rectdotmunidotcz