Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 1


Zkvalitnění služeb Mendelova muzea s využitím zdrojů MU (ROZV/04/2014)
MU Investigator:Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Mendel Museum
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more